Disclaimer|   Contact

Afbeelding van Veni etinam logo

Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

spacer spacer spacer

Vaute shit

Een kleffe kliek knoeiers, kladders en verlakkers bepalen in dit land de sfeer. Voor politieke medestanders geldt: we hebben het goed met elkaar, we bedoelen het goed met elkaar en gaan niet teveel kritiek op elkaar hebben, want iedereen doet toch zn best?

De (politieke) tegenstander wacht demagogie, feitenverdraaiing, demonisering en uiteindelijk vervolging.

Verwijzingen

Dit artikel refereert aan inhoud op andere websites.

Favorieten

Ik kan het me bijna niet voorstellen maar mocht je déze webpagina in je favorieten willen opslaan dan kan dit door hier te klikken.

Qrcode

Pak het moment,

QRCode

want voor je het weet is ie weg, foetsie!

Wat

kan wel in vrijheid en wat kan er niet en waarom?

Foto van Salman Rushdie

Belediging is een voorbeeld van een uitingsdelict, maar wat houdt eigenlijk een belediging in?

Dien je de eigen vrijheid om te mogen publiceren in te perken omdat bijvoorbeeld je lezerspubliek uit kinderen kan bestaan?

In hoeverre kun je van een eigen verantwoordelijkheid spreken als die je wordt opgelegd?

Ben je dan wel vrij?

Door velen in dit land wordt hoog opgegeven op de vrijheid van meningsuiting en de democratie in het algemeen. Maar leven wij in Nederland wel in deze vrijheid?

Amnesty International stelt:

Het recht op vrijheid van meningsuiting garandeert dat burgers zonder vrees voor vervolging hun mening tot uitdrukking kunnen brengen in gesprekken, gedrukte tekst, tekeningen, songs enzovoorts. Het recht is opgenomen in de meeste grondwetten, ook in de Nederlandse. In sommige landen schrijft de wet voor dat meningen niet mogen afwijken van een bepaalde religie of ideologie. Zon beperking is in strijd met internationaal recht.

Echter in artikel 7 van de grondwet wordt gesteld:

Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Het gedeelte van zonder vrees voor vervolging wordt door de Nederlandse grondwet dus uitdrukkelijk uitgesloten! Het enige wat verboden is, is censuur vooraf. Niet vervolging achteraf!

Overigens is de grondwet in Nederland op het gebied van mensenrechten niet de belangrijkste regeling. In Nederland staan verdragen in rang nog boven de grondwet, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM - Artikel 10 - Vrijheid van meningsuiting) bepaalt:

Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. (...)

Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

Mensen let dus op! Vervolging achteraf is onder voorwaarden mogelijk! Realiseer je dat deze voorwaarden afhankelijk zullen zijn van de op dat moment heersende politieke correctheid...

Naar boven