Disclaimer|   Contact

Afbeelding van Veni etinam logo

Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

spacer spacer spacer

Shitzooi

Vroeghur werd ons geleerd dat schelden geen pijn deed! Slaan des te meer... rot dus maar op met je zielige gezeik dat je bent 'beledigd' of dat je je voelt 'gediscrimineerd'. Wordt maar eens een echte vent of vrouw en zeg gewoon wat je ervan vindt! Dan weten we allemaal, van iedereen, waar deze staat.

Verwijzingen

Dit artikel refereert aan inhoud op andere websites.

Favorieten

Ik kan het me bijna niet voorstellen maar mocht je déze webpagina in je favorieten willen opslaan dan kan dit door hier te klikken.

Qrcode

Pak het moment,

QRCode

want voor je het weet is ie weg, foetsie!

Voor mij

zijn de 4e en 5e Mei dagen die onlosmakelijk met 6 Mei zijn verbonden. Zij symboliseren de bevrijding van het fascisme, de offers die de bevrijders hebben moeten brengen en de noodzaak deze vrijheid te verdedigen.

Foto van een gesluierde islamitische vrouw met een demonstratiebord met hierop de tekst 'God bless Hitler'.

Naar aanleiding van de vraag hoe Nederlanders over deze vrijheid denken stelde het Nationale Vrijheidsonderzoek hierover aan een aantal Nederlanders vragen. De belangrijkste vragen echter werden angstvallig vermeden en de conclusie die nu uit het onderzoek getrokken kan worden is dat alles de schuld is van de discriminerende Nederlanders. Volgens Nine Nooter, directeur van het Nationaal comité 4 en 5 mei, blijkt namelijk dat veel Nederlanders bewust of onbewust met twee maten meten. Haar opmerkingen zijn ronduit tenenkrommend omdat ze suggereert dat vrijheid maar één uitleg kan hebben en dat zij precies weet hoe die uitleg is en dat allen in Nederland dat ook op die manier begrijpen.

Zij die dit niet doen behoren tot de laagopgeleide racistische en homofobe onderlaag en het overblijvende deel hiervan lijdt ongetwijfeld aan één of andere psychische stoornis. Voor allen luidt de boodschap 'mond houden, alles accepteren en betalen'. Dat is namelijk pas goed burgerschap! En heb niet het lef om een andere mening te hebben want dan ben je niet 'democratisch', 'polariseer' je, doe je aan stemmingmakerij en voldoe je ook al niet aan de waardencatalogus van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken. Volkomen terecht eindig je dan dood in de Linnaeustraat in Amsterdam-Oost, had je jezelf maar niet schuldig moeten maken aan het beledigen van een fascisto´de ideologie!

Stelling:
Wanneer men in het Nederlands taalgebied buiten de strikte prive-kring, in het openbare leven dus, een andere taal gebruikt dan het Nederlands, aankondigingen en informatie verspreidt die niet tegelijkertijd ook in het Nederlands wordt verspreid, dan sluit men het grootste deel van de bevolking van deze communicatie uit.

Conclusie:
Het gebruik van vreemde talen is een discriminatie van autochtonen wegens hun nationale of etnische afstamming en dient als een vorm van racisme gezien te worden.

Nine Nooter is het schoolvoorbeeld van een inwoner van een Nederland dat is opgedeeld in dat van het kabinet en de linkse elite die dweept met de waanzinnige klimaathysterie, de multiculturele idealen en het ontkennen van een onstuitbare islamisering en een ander Nederland namelijk dat van de gewone mensen die de rekening betalen en worden beroofd en bedreigd door straatterroristen. Door deze tweedeling is Nederland verworden tot een particratie, waarbinnen selecte groepen alle bestuurlijke posten in het land beheersen en zo de wensen van de burgers door hun coalitie en consensus politiek stelselmatig negeren, over onze hoofden heen regeren en besluiten nemen. Besluiten zoals het introduceren van het 'common lexicon', het geheim EU woordenboek voor regeringsofficials met als doel iedere connectie tussen de islam en islamitisch terrorisme uit te bannen. Een sterk staaltje nieuwspraak dat zelfs als het onbewust wordt gebruikt iedere restrictie verzacht en beperkingen aanvaardbaar maakt. Zou de EU haar vuile werk in de opmaat naar de tweedewereldoorlog zijn begonnen, dan mochten wij ongetwijfeld de SS terreur, de kristalnacht en de concentratiekampen niet in verband brengen met het dictatoriale totalitaire Duitse Nazisme. Deze nieuwspraak leidt tot idiote situaties waarin een cartoonist wegens discriminatie wordt gearresteerd terwijl een Tweede Kamerlid, zonder vrees voor vervolging omdat het delict toch al is verjaart, uitgebreid in zijn boek kan uitweiden over zijn betrokkenheid bij verschillende onfrisse zaken zoals bedreigingen en inbraak in een ministerie. Het doet me denken aan die voorlichting filmpjes van Postbus 51 waarin kindermishandeling gezien naar de kleur van de acteurs kennelijk een 'blank' probleem is, geen woord over de besnijdenis van meisjes. En mensen met een kort lontje zijn altijd blanke huisvaders. Zij mishandelen immers ambulance personeel en buschauffeurs aan de lopende bandů

Nieuwspraak is machtig, en het blijkt dat van het bezigen van nieuwspraak je beter wordt. Want is het niet zo dat tegenwoordig iedereen die in de juiste kranten en tijdschriften schrijft, de politiek aanvaardbare juiste analyse en woorden gebruikt, door de literatuurmaffia wordt getolereerd, ondersteund en met prijzen wordt overstelpt? Goede journalisten zijn eerder links dan rechts en simpele zielen zijn eerder rechts dan links is de redenatie en dus werpen de burgers zich op als politiek correcten in de hoop ook straks uit de staatsruif een graantje mee te kunnen pikken. In een voormalige Communistische heilstaat zouden de machthebbers ronduit jaloers zijn geweest op een dergelijke inzet! Was voorheen de gedachte vrij en kon alleen een handeling strafbaar zijn nu is zelfs de geweldloze opinie vogelvrij en wordt het vrije ideeënproces ingedamd.

Om de lieve vrede in ons kikkerlandje maar te bewaren en om 'niemand het idee te geven dat hij er niet bij hoort' wordt ook dit jaar weer de geschiedenis van met name van hen die verantwoordelijk zijn voor onze bevrijding verkracht. Was al eerder door een paar halve garen gesuggereerd dat Marokkaanse soldaten een wezenlijke bijdrage hadden geleverd aan het verloop van de Tweede Wereldoorlog, dit jaar worden op diverse plaatsen in Nederland deze 'bevrijders' zelfs herdacht. Inderdaad hebben honderdduizenden islamitische soldaten een wezenlijke militaire bijdrage geleverd in die tijd, maar dan wel in verschillende nazi regimenten. Tja dat lees je natuurlijk niet in die politiek correcte kranten en boeken. Ook zie je dit niet op de politiek correcte televisie in politiek correcte televisie programma's. Doe dus maar net zoals student en initiatiefnemer Ben Rogmans van de Stichting Oranje Samenleving die zich ergert aan de 'overdreven polarisatie en stemmingmakerij in de politiek en samenleving' rondom de draagsters van hoofddoeken. Deel op Koninginnedag in Haarlem aan moslima's oranje hoofddoekjes uit zodat ook zij zich kunnen uitdrukken dat ze 'moslim zijn en bij Nederland horen, de Haarlemse gemeenschap betaalt toch!

Inderdaad, voor mij worden deze dagen steeds belangrijker. Zij herinneren mij eraan dat de vrijheid verdedigd moét worden, koste wat het kost, Oranje-Blanje-Bleu!

Naar boven