Disclaimer|   Contact

Afbeelding van Veni etinam logo

Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

spacer spacer spacer

Real shit

Yep dit is de realshit... Hier gaat het om in het leven. Natuurlijk verdraaien volksverräters wat wij gedacht hadden gehoord te hebben, wat wij gedacht hadden gelezen te hebben, wat wij gedacht hadden dat ons gegarandeerd was..., maar toch. Hier staat het!

Verwijzingen

Dit artikel refereert aan inhoud op andere websites. Omdat ik de beroerdste niet ben heb ik ze netjes voor je geselecteerd:

Favorieten

Ik kan het me bijna niet voorstellen maar mocht je déze webpagina in je favorieten willen opslaan dan kan dit door hier te klikken.

Qrcode

Pak het moment,

QRCode

want voor je het weet is ie weg, foetsie!

Er is

de laatste tijd nogal veel te doen over het onderwerp 'cameratoezicht', vooral op verschillende ICT georiënteerde fora laaien de discussies hoog op. Op de website van The Security Council is voor velen het topic dat er in de UK per hoofd van de bevolking meer camera's staan dan in communistisch China aanleiding tot het doen van pittige uitspraken. Volgens een aantal is Engeland een land waar zoveel camera's hangen dat het als een 'surveillance society' omschreven kan worden, maar gaat het niet veel te ver om de UK met de DDR te vergelijken?

Als je de verschillende reactie leest is de één pertinent tegen cameratoezicht omdat deze de 'privacy' zou aantasten en de ander voor omdat het de veiligheid zou bevorderen. Voorstanders worden als naïef omschreven terwijl veel van de tegenstanders zichzelf vanwege hun ICT achtergrond een misplaatste expertise aanmeten. Men weet immers als ICT'r heel goed wat er allemaal fout kan gaan redeneert men terwijl veel van hen omhangen zijn met de allernieuwste (onveilige) gadgets. Als ik er zelf een googeltje aan waag vind ik zowel pro's als contra's en ofschoon er nergens duidelijk een eindconclusie valt te bespeuren spreken wel opvallend veel burgers in wiens buurt cameratoezicht is geïntroduceerd van een verbetering.

Stelling van velen is dat de aanwezigheid van beveiligingscamera´s een politiestaat in de hand werkt, de term 'Big Brother' wordt regelmatig aangehaald. Kennelijk is men niet overtuigd van de integriteit van de eigen beroepsgroep concludeer ik… Door velen wordt als bewezen geacht dat er ontelbare door de Nederlandse overheid bediende camera's zijn die voor Stasi-achtige praktijken gebruikt zullen (gaan) worden. Sterker, volgens sommige leven we nu reeds in een 'Brave New World' die 1984 allang voorbij is gestreefd!. Immers, is het de Nazi's in de jaren veertig van de vorige eeuw in Nederland niet heel gemakkelijk gemaakt om de Joden te deporteren dankzij de registratie van persoonsgegevens? Tussen de regels door lees je de angst voor het ontstaan van een fascistische nieuwe wereld orde waarin mensen worden geïmplementeerd met chips die gedachten kunnen lezen en UMTS masten die worden gebruikt om ons DNA te manipuleren...

Toegegeven, ook ik vertrouw de Nederlandse staat voor geen meter maar de reden hiervoor is meer gelegen in het feit dat ik me niet tot multiculturele debiel wil laten degraderen. Ik zie niet in waarom cameratoezicht automatisch tot een totalitaire maatschappij zou moeten leiden? Wat denken die mensen eigenlijk dat er met camerabeelden gedaan wordt? Denken ze nu echt dat de politie met de camerabeelden in de hand mensen gaan chanteren? Negen van de tien keer weet helemaal niemand wat de naam van degene is die in beeld is…Of denk je dat de beambte die de beelden bekijkt van iedereen in Nederland de naam kent omdat ie wel eens een biertje met ze drinkt? Nee dit doet dan de gezichtsherkenning redeneert men… die is verbonden met een database waarin iedereen met zijn tronie is opgenomen. Toe maar... en waarom denk je zou de staat deze dure techniek überhaupt nodig hebben? Gegevens over waar je bent en wat je doet kunnen op een heel andere wijze tegen een veel lagere kostprijs verkregen worden. Wat te denken van het gebruik van GSM logbestanden, het gebruik van betaalpassen of navigatie apparatuur en dergelijke waaraan vaak uitermate betrouwbare persoonsgegevens gekoppeld zijn! Immers veel mensen hebben een GSM abonnement... En wat te denken van het Elektronisch Patiënten dossier? Me dunkt dat hieraan meer gevaar kleeft dan camerabeelden van winkelend publiek... En al zou er wel een database met gezichten aan de camera's gekoppeld worden, wie zijn tronie zou hier dan in opgeslagen worden? Die van buurvrouw Truus? Of die van zo'n lieverdje uit zo'n achterstandswijk die nu al voor de vierde keer op bezit van een 'foute' scooter is betrapt? En zou zo'n database dan niet onder dezelfde wet vallen als al die andere persoonsgegevens? Je weet wel die van de bank die je hypotheek beheert, die garage die zojuist je automobiel voor de APK heeft afgemeld?

"Werd bij de introductie van cameratoezicht enkele jaren geleden nog wel eens geprotesteerd tegen de inbreuk op de privacy van burgers, inmiddels kijken Nederlanders er niet meer van op als ze op straat door een camera in de gaten worden gehouden. Veel gemeenten maken gebruik van cameratoezicht in de strijd tegen onveiligheid. Dat is opvallend, want het staat niet vast dat cameratoezicht de veiligheid ook echt vergroot. Evaluaties laten verschillende en soms tegenstrijdige resultaten zien. Wel is duidelijk dat 'de mens achter de lens' bepalend is voor het succes van cameratoezicht. Dit aspect van cameratoezicht zou dan ook veel meer aandacht moeten krijgen."

Cameratoezicht moet volwassen worden - Rooilijn - Jg. 39 / Nr. 6 / 2006

We leven hier in een parlementaire democratie met regels omtrent privacy en de bescherming hiervan middels een systeem van controlemechanismen en kunnen dagelijks van alles en nog wat nazoeken binnen actieve en onafhankelijke media. Ben ik nu naïef? Zitten de media misschien ook al in het complot? Tja... in dit geval kunnen we helemaal niemand meer vertrouwen, ook elkaar niet meer.

Nee, dat geneuzel over aantasting van de privacy heeft een heel andere reden meen ik...
Ik denk eerder dat sommigen bang zijn dat uit camerabeelden blijkt dat de daders uit één bepaalde bevolkingsgroep komen en dat liever niet willen weten... Het komt de multiculturele heilstaat natuurlijk helemaal niet uit als buitenlands tuig s'avonds op het journaal in HD kwaliteit toont hoe je succesvol en aan de lopende band vernielingen pleegt en auto's in de hens steekt... zo'n beetje á la Parijs nu.

En was er jaren terug ook niet sprake van zo'n schandalig privacy schendend project - je weet wel.. die kliklijn? Die zou toen deze werd ingevoerd verantwoordelijk zijn voor het ten onrechte oppakken van tallozen onschuldige. Die zouden namelijk door medeburgers uit wraak of puur uit pesterij anoniem worden aangegeven… Een 'grove aantasting' van de privacy werd geroepen en vergelijkingen met de Gestapo uit het derde rijk werden gemaakt maar wat blijkt? Burgers bellen met serieuze informatie en misdrijven worden opgelost!

Een vaak aangevoerd argument tegen het in bedrijf stellen van cameratoezicht is dat deze niet (preventief) zou werken. Het aanbrengen van camera's op ambulancewagens en in bussen leidt niet tot minder geweld tegen ambulancepersoneel of buschauffeurs valt te lezen op een forum.
Natuurlijk werken camera's niet preventief! Dit doen verkeersborden ook niet… Net zomin doen 'regels' in onze maatschappij dit of registratie van vingerafdrukken en DNA van criminelen. Zelfs van meer blauw op straat (in plaats van die camera's?) kunnen we niet zeggen dat de aanwezigheid hiervan altijd preventief werkt, sterker nog... op sommige momenten voelt veel schorremorrie zich dan plots 'geprovoceerd'. Het moet goddome niet gekker worden!.

Als je op deze manier redeneert zou je kunnen stellen dat veiligheidsgordels onnodig zijn, deze voorkomen immers niet of nauwelijks ongelukken! Toch heeft het dragen van een autogordel gedurende een auto ongeluk nut in die zin dat erger wordt voorkomen. Zo werkt het naar mijn idee ook met camera's, als je iets overkomt dien je zelf aangifte te doen en als er in dit gebied camera's hangen ondersteunen deze net zoals vingerafdrukken en DNA sporen dit doen je aangifte mocht je het minder hebben getroffen. Dat kan reuze handig als je bijvoorbeeld als blonde vrouw door geteisem wordt lastig gevallen... Ontkennen of het verhaal verdraaien zoals nog wel eens door het schorem wordt geprobeerd wordt met camerabeelden een stuk moeilijker.

Over camerabeelden en verhoogde pakkans denkt duidelijk niet iedereen hetzelfde.. Volgens antiterrorisme-expert en voormalig lid van de Londense Metropolitan Police Steve Swain heeft cameratoezicht nog nooit geholpen bij het op heterdaad betrappen van criminelen, helpt het niet bij politieonderzoek, kan het een terreuraanval niet voorkomen en is het alleen maar nuttig om het volk gerust te stellen. En tja redeneren zij die deze bewering wel aanstaat dan zal die Steve het als expert wel weten! Typisch hoor, want als Steve het omgekeerde zou beweren zou beste Steve door precies dezelfde critici als zijnde een totalitair varken worden weggehoond... Bei da wee, waarom ben je eigenlijk de laan uitgestuurd Steve?

Ik ben het duidelijk niet met Steve eens... Waarom? Toen op de Nederlandse snelwegen 'camera's' en flitspalen de snelheid (maar ook de inzittenden) vast konden stellen en bekeuringen geautomatiseerd bij overtreders in de bus vielen daalde de gemiddelde snelheid op dergelijke wegen aanzienlijk. Zo veel zelfs dat automobilisten zelfs onder de maximaal toegestane snelheid gingen rijden. Nu niet direct denken dat ik die overdreven snelheidscontroles een goede zaak vindt, toegegeven op sommige wegen kun je echt niet zo hard rijden als dat sommigen willen, ook ik rijdt liever sneller dan die magere honderd kilometertjes per uur. Zeker s'avonds als er zich dan geen spreekwoordelijke hond op de weg bevindt. Maar ja die ongebreidelde uitstoot van CO2 hé...

Een meer recent voorbeeld dat camerabeelden wel degelijk nut hebben en het wellicht meer te maken heeft hoe deze worden gebruikt bleek onlangs nog uit een op Geenstijl gepubliceerd filmpje geschoten van een slopert bij een NS station. Het effect was dat deze zichzelf kort na publicatie bij de politie melde. En nu natuurlijk niet met de smoes aan komen zetten dat deze dit toch al van plan was... want daar trap ik echt niet in! Het publiek reageert op beelden van misstanden en is bereid hierop actie te ondernemen getuige televisie programma's zoals 'Opsporing verzocht' en daarom is het mij een raadsel waarom dergelijke beelden in bezit van een politiemacht niet in een aanhouding van de dader zou resulteren. Kwestie van prioriteiten?

Of heeft dit iets te maken met de vaak belabberde kwaliteit van de gemaakte beelden? Kijk maar naar de bewaking in de Connexxion bussen. Deze zijn van een dusdanig slechte kwaliteit dat daders nauwelijks te herkennen zijn. We zouden immers eens 'discrimineren', tja en dat kan natuurlijk niet! Als gevolg hiervan rijden s'avonds de nieuwe de ZuidTangent bussen met de achterzijde van de bus afgesloten. Ik ken het standpunt van Connexxion niet maar het verbaasd me dan niet als zij zouden stellen dat cameratoezicht niet helpt... Zo lust ik er nog wel een paar.

"Op de een of andere manier willen veel gemeenten er nog steeds niet aan dat ze geld moeten uittrekken voor het bedienend personeel. Een camera in de openbare ruimte dient echter een ander doel dan een camera in een winkel. In de openbare ruimte is cameratoezicht een aanvullend middel voor de politie, maar geen vervanging van de politie."

Ilse van Leiden, Nicole Arts en Henk Ferwerda - rapport 'Inzoomen en uitzoomen op Zaandam' - 2006

Persoonlijk heb ik er helemaal niets op tegen om door een camera te worden gadegeslagen. Sterker nog, mij geeft het een gevoel van veiligheid. Immers indien mij iets overkomt, is dit in ieder geval ergens vastgelegd en zou een dader met behulp van de opgeslagen beelden (eerder) gepakt kunnen worden. Ik neem als voorbeeld even het onlangs in Amsterdam ingevoerde cameratoezicht op het Leidse en Rembrandtplein? Daar gaan als onderdeel van het Actieprogramma Amsterdam Gay Capital trouwens ook in de Reguliersdwars- en Leidsestraat camera's draaien. In dit project trekken de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie gezamenlijk op voor een zero-toleranceaanpak van anti-homoseksueel geweld. De focus van het toezicht ligt op geweldsincidenten, maar de gemeente wil ook overlast en vandalisme aanwijzen als zaken waarop gelet gaat worden. Vanuit een nog in te richten centrale camerazoezichtruimte in Oost worden straks de beelden van alle camera's - 192 verspreid over de stad - gedurende de 'hete uren' live bekeken!

Ik vraag me echt af wat hier nu mis mee is... Natuurlijk kun je redeneren dat met de huidige 192 in de openbare ruimte opgehangen camera's continu de privacy van tallozen wordt geschonden maar als hiermee nu eens het leven van raddraaiers en schorremoirrie dat 'poten rammen' als hobby heeft zuur wordt gemaakt? Kortom dat je ook als homo eindelijk weer eens gezellig uit kunt gaan zonder gedwongen te worden zelf iets ter verdediging mee te moeten nemen?

Nog vreemder vind ik het argument dat cameratoezicht een 'symptoom' zou bestrijden. Zo zouden sociale problemen met sociale maatregelen moeten worden bestreden en niet door de inzet van dure technische systemen... lees ik. De problemen zouden zich verplaatsen wordt er beweerd.

Hier moet ik even over nadenken want ik vat um niet... Een symptoom? Over welk symptoom hebben we het? Wordt nu bedoeld dat misstanden niet meer in de omgeving van het cameratoezicht voorkomen?

Maar als er minder misstanden plaatsvinden waar camera's zijn opgesteld, dan heeft het cameratoezicht toch het beoogde effect?

En wat dan nog als de misstanden zich zouden verplaatsen? Da's toch een logisch gevolg van adequaat uitgevoerd toezicht? Een crimineel kijkt wel uit om een winkelier die zijn winkel heeft beveiligd en (daar komt ie weer!) met camera's heeft uitgerust te overvallen. Natuurlijk wijkt een crimineel dan uit naar een makkelijker doelwit! Maar dit is dan toch geen reden om de winkelier niet toe te staan zichzelf te beveiligen? Of om geen cameratoezicht in een door criminelen getergde winkelstraat te introduceren?

En wat is dat voor een gezeik over 'sociale problemen'? We horen nu al decennia lang hoe zielig bepaalde lieden zijn, lieden die de hele dag niets uitvreten behalve rotzooi schoppen en als ze gepakt worden maar van één ding spijt hebben, namelijk dat ze gepakt zijn! Lieden die altijd wel een ander de schuld van hun eigen fouten geven. In dit opzicht kun je stellen dat er inderdaad iets mis is met cameratoezicht:

Opgelegde straffen zullen in Nederland eindelijk eens van een orde moeten worden dat er werkelijk een afschrikwekkende werking van uitgaat. Herinvoering van de doodstraf en werkkampen zijn zomaar een aantal maatregelen die het recidive percentage aanzienlijk omlaag zullen brengen. Voor de goede orde: natuurlijk weerhoudt de doodstraf niet iedereen van het plegen van zware misdaden, het vergeldt deze aanzienlijk veel beter dan het pamperen van dergelijk uitschot in TBS klinieken. Het verhogen van de pakkans door het plaatsen van alleen maar camera's zonder aanscherping van de straffen heeft net zoveel zin als het ophangen van een 'hier niet wildplassen' verbodsbord. Daar zeikt men gewoon overheen… Zolang de wet allerlei beperkingen in het gebruik van beeldmateriaal hanteert zullen op heterdaad betrapte daders zoals zo vaak in dit land wel weer massaal de dans ontspringen.

Nee meneer de winkelier, u mag in uw winkel geen foto van die overvaller ophangen hé?

Kan niet vanwege de privacy!!

Ik ben het met de tegenstanders van cameratoezicht op één punt eens. Cameratoezicht is net zo min als registratie van vingerafdrukken of DNA in staat criminaliteit totaal uit te bannen. Maar dit is geen reden deze (hulp)middelen zoals meer blauw op straat, de herinvoering van de doodstraf en werkkampen, uit te sluiten. Wat het verschil maakt is het totaal pakket.

Naar boven