Disclaimer|   Contact

Afbeelding van Veni etinam logo

Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

spacer spacer spacer

December 2009

Op deze verzamelpagina, waarvoor kosten noch moeite zijn gespaard, staan alle kakels uit December 2009 opgesomd waarmee ik à la minute of stante pede, je mag kiezen, niets vermoedende en argeloze voorbijkomende kijkbuislezertjes vanuit het kippenhok heb bekogeld.

Afbeelding van een geplukte kip

Het is dus zaak goed op te letten en op tijd te bukken want voordat je het weet kun je d'r één in je haar uitsmeren.

Oh ja, en dan niet gaan lopen zemelen dat je de disclaimer niet gelezen hebt.. hè?

Overzicht

Omdat door mij per maand heel wat wordt afgekakeld kun je kakels van dit jaar per maand raadplegen.

Overdaad schaadt immers, toch?

Favorieten

Ik kan het me bijna niet voorstellen maar mocht je déze webpagina in je favorieten willen opslaan dan kan dit door hier te klikken.

Qrcode

Pak het moment,

QRCode

want voor je het weet is ie weg, foetsie!

Kerstmis 2009
20 December 2009, zondag Meer lezen?     |    Permalink?
Schermafdruk van het filmpje waarin een huis met allerlei verlichting is versierd

In de zesde maand zond God de engel GabriŽl naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. GabriŽl ging haar huis binnen en zei: „Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.” Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: „Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.”

Voor anderen is Kerstmis gewoon hťt decemberfeest. Gezellig samenzijn met familie en vrienden, lichtjes, lekker eten en wellicht een uitje naar een Kerstmarkt.

Fok niet met mijn cultuur!
13 December 2009, zondag Meer lezen?     |    Permalink?
Afbeelding van een Amerikaanse soldaat in Wereld Oorlog 2 stijl met een Christelijk kruis op zijn helm en die een automatisc wapen op de toeschouwer richt.

Onder cultuur in Nederland vallen allerlei cultuuruitingen op het gebied van muziek, film, toneel en kunst. Daarnaast worden onder Nederlandse cultuur ook allerlei tradities, feestdagen enz. gerekend.

De Nederlandse cultuur omvat het totale patroon waar ons leven in gevat is. Het is de wijze waarop je omgaat met je buren en je schoolvriendjes. Het is de manier waarop je gewend bent de maaltijd te gebruiken.

Cultuur is typisch zo'n eigenschap waar men pas belang aan gaat hechten als het verloren gaat of verloren dreigt te gaan.

Naar boven