Disclaimer|   Contact

Afbeelding van Veni etinam logo

Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

spacer spacer spacer

Faute shit

Een kleffe kliek knoeiers, kladders en verlakkers bepalen de sfeer in dit land. Voor politieke medestanders geldt: we hebben het goed met elkaar, we bedoelen het goed met elkaar en gaan niet teveel kritiek op elkaar hebben, want iedereen doet toch zn best?

De (politieke) tegenstander wacht demagogie, feitenverdraaiing, demonisering en uiteindelijk vervolging.

Verwijzingen

Dit artikel refereert aan inhoud op andere websites.

Favorieten

Ik kan het me bijna niet voorstellen maar mocht je déze webpagina in je favorieten willen opslaan dan kan dit door hier te klikken.

Qrcode

Pak het moment,

QRCode

want voor je het weet is ie weg, foetsie!

Het lijkt erop

dat er nu toch eindelijk serieus begonnen wordt met het formuleren van een antwoord op de vraag wat een migrant de Nederlandse staat kost. Onlangs namelijk stelde het ministerie van Justitie in de opmaat naar Verantwoordingsdag het bedrag dat de Nederlandse belastingbetaler per asielzoeker kwijt is voor de aanvraag van een verblijfsvergunning op gemiddeld 7244 euro. Dit jaar zal het vermoedelijk om 13200 mensen gaan met een totaal kostenplaatje van bijna 100 miljoen euro.

Nu kun je stellen dat die 100 miljoen per jaar op de rijksbegroting nauwelijks iets voor stelt maar met deze uitleg zijn we er nog lang niet! Dit bedrag betreft alln maar de aanvraag van een verblijfsvergunning! De totale instroom van migranten is vele malen groter dan alleen deze groep en de aanvraag van een verblijfsvergunning is natuurlijk niet de enige kostenpost.

Foto van een persoon die door een politieagent de handboeien wordt omgedaan. Waar het velen in de discussie naar het prijskaartje van de massamigratie om gaat is het aandeel niet westerse allochtonen. Van hen wordt gesteld dat zij zich het moeilijkste aanpassen aan de Nederlandse cultuur en nauwelijks integreren. Door de PVV hierover gestelde vragen worden door muliticulteralisten als controversieel bestempeld en beantwoordt met semantische haarkloverij over gehanteerde begrippen zoals 'allochtonen', 'migranten', 'migratie' en 'migratiebeleid'.

Onze Wouter van de PVDA ging zelfs zo ver dat hij stelde: "De vraag naar de kosten van allochtonen is de vraag naar de kosten, misschien wel de waarde, van mensen. En die geeft het kabinet niet".

Kul natuurlijk en daarom ging het weekblad Elsevier zelf maar aan de slag en berekende dat de immigratie Nederland de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost en alleen al dit jaar bijna 13 miljard euro zal gaan kosten! In dit bedrag zitten trouwens ook die andere kosten zoals rechtshulp, de kosten voor een huis, huursubsidie, zorgtoeslag, kinderbijslag, de inrichting van het huis, een uitkering totdat men is ingeburgerd en het leger aan welzijnswerkers die de migrant bijstaan totdat deze een plek op de arbeidsmarkt heeft weten te 'veroveren'. Je weet wel zo'n gesubsidieerde...

Een beetje raar als je het mij vraagt dat Wouter het vertikt op deze vraag antwoord te geven. Zou hij nattigheid voelen? Zeg eens eerlijk Wouter heb jij het boek 'Binnen zonder kloppen' van Pieter Lakeman , je weet wel die bedrijfseconoom die destijds door jouw soort mensen als racist en xenofoob werd weggezet, gelezen? Het zal wel schrikken geweest zijn toen je las dat hij stelde dat de immigratie een industrie is geworden waar tienduizenden ambtenaren en andere functionarissen zoals advocaten, tolken, beleids- en gemeenteambtenaren, maatschappelijk werkers, bewakers, verzorgers van asielcentra, wetenschappers, sociologen, managers enz. hun brood mee verdienen. Ik kan me voorstellen dat dit niet in goede aarde viel... Ook niet dat hij schreef dat allerlei bedrijven aan de massale immigratie veel geld verdienden, zoals bijvoorbeeld de KLM... En wat te denken van de laatste zin uit zijn boek:

"De Nederlandse immigratiepolitiek sinds de Tweede Wereldoorlog heeft tot gevolg gehad dat in Nederland de armen armer zijn geworden, de rijken rijker en dat vele tientallen miljarden zijn uitgegeven aan mensen die deze hulp aanzienlijk minder nodig hadden dan de echte vluchtelingen".

Nou die hakt er behoorlijk in!

En nu we het er toch over hebben Wouter, laat je me ook even weten wat je ervan vind dat die wiskundige en antropoloog Jan van de Beek in zijn proefschrift 'Kennis, Macht en Moraal' de conclusies van Lakeman over de economische effecten van migratie naar Nederland tussen 1960 en 2005 volledig onderschrijft?... Nee Wouter da's echt geen onzin want zijn werk is volgens velen uitermate waardevol omdat op "exacte gronden een zuiver wetenschappelijke basis wordt gelegd onder de bezwaren van velen tegen de massale immigratie die ons land niet alleen overbevolkt heeft gemaakt, maar ook financieel heeft uitgekleed".

Inderdaad Wouter: o-ver-be-volkt en fi-nan-cieel uit-ge-kleed!

Foto van een hand die reikt naar een Nederlands paspoort. Even voor de kijkbuislezertjes: onze aardgasbaten zijn er door de multiculturalisten doorheen gejaagd! Want in tegenstelling tot veel energieproducerende landen heeft Nederland in de jaren zestig er niet voor gekozen deze baten in een speciaal fonds voor ouderen te beleggen (Sovereign Wealth Fund). In plaats daarvan zijn de pegels uitgegeven om de multicultirele maatschappij decennialang te bekostigen. En nu de rapen gaar zijn blijkt dat we als klap op de vuurpijl ook nog eens blijven zitten met die vergrijzing... Je weet wel ht argument dat destijds werd gegeven om de migratiepolitiek te verantwoorden en dat stelt dat de AOW en andere voorzieningen alleen betaalbaar kan blijven door immigranten binnen te laten omdat er zo een grotere beroepsbevolking komt. Het was natuurlijk een fikse tegenvaller toen bleek dat de beroepsbevolking aanzienlijk minder groeide dan de instroom deed vermoeden...

Wat was het geval?

Er waren ietsje pietsje te veel migranten die leefden van een uitkering! Dat is geen 'domrechts' gebral maar een vaststaand feit dat in januari 2009 door toenmalig minister Donner in een brief aan de tweede kamer werd toegegeven. Toen bleek namelijk dat er nauwelijks maartregelen werden genomen als migranten met een verblijfsvergunning maar zonder de Nederlandse nationaliteit een uitkering aanvroegen Volgens cijfers van de gemeenten en het UWV werd er slechts 2400 maal een melding van een dergelijk feit gemaakt. Tevens werd toegegeven dat lang niet alle gemeenten goed van de regels 'op de hoogte waren' en dat het genoemde aantal slechts het topje van de ijsberg was... Ronduit schokkend was toen bleek dat meldingen vrijwel nooit leidde tot het intrekken van de uitkering en dat in de praktijk het erop neer kwam dat migranten levenslang een uitkering konden genieten!

Nou, het kn aan mij liggen maar mij lijkt het dat de balans dan behoorlijk doorslaat: naar de verkeerde kant wel te verstaan! De immigratie kost zo meer dan het oplevert en dan gaat het vergrijzingargument ook niet meer op. Sterker, zonder immigratie zou de vergrijzing makkelijker op te vangen zijn, omdat er dan veel meer geld beschikbaar is! Tja man nu weet je ook waarom jij straks pas met je 67ste met pensioen kunt... als het dank zij die Grieken straks niet alsnog een jaartje later wordt!

Man man man, hadden we begin af aan een goed puntenstelsel gehad zoals dat bijvoorbeeld in Canada wordt gehanteerd dan hadden we er nu waarschijnlijk heel wat beter voor gestaan. Daar wordt voor iedere migrant de toegevoegde economische waarde berekend : leeftijd , een aantal punten - opleiding, een aantal punten - werkervaring, een aantal punten - eigen kapitaal, een aantal punten enz. Boven een aantal minimum punten mag je deel gaan uitmaken van de Canadeese samenleving. Een simpel systeem dat aan iedereen uit te leggen is en door iedereen te begrijpen. Zij uiten daar dan ook geen vage beschuldigingen aan het adres van hen die het beste met eigen hun land voor hebben en leggen ook geen enge associaties met het Duitse Derde Rijk! Deze landen trekken net zoals bedrijven dit doen de kansrijken aan en niet zoals Nederland de straatarme en laagopgeleiden, daar krijg je namelijk alleen maar gezeik mee. Overigens zou ik er voor pleiten een dergelijk systeem met nog een waardering uit te breiden namelijk die van 'culturele compatibiliteit'.

Foto van illegalen in een Europeesche haven. Ik vraag mezelf af wat Nederland nu eigenlijk precies zou gaan missen als we vandaag stoppen met deze poppenkast. Laten we beginnen met het asielbeleid en hier gewoon de stekker uit trekken... Scheelt toch weer een dikke 100 miljoen per jaar en dito aantal huizen die we minder hoeven te bouwen. Handhaven doen we heel simpel door het strafbaar stellen van illegaliteit en de invoering van werkkampen. Tien tegen n dat een gelukzoeker asielzoeker die op het punt staat zijn paspoort weg te gooien in een poging hiermee repatriring naar het land van herkomst te voorkomen zich bedenkt!

Noem me een 'egocentrische fascist' zoals een 'cultuurverrijker' mij onlangs op mijn YouTube pagina toebeet, maar ik pas er als Nederlander toch echt voor een claim van nog veel meer miljarden in de vorm van criminaliteit, non-integratie en onoplosbare achterstand op de toekomst van mijn land te leggen!

En waarom zou ik ook?

Ik ben een autochtoon, een legaal burger van dit land, betaal mijn belasting, gedraag me, geef richting aan mijn eigen leven, heb mijn eigen mening en ben een asielzoeker niets verplicht...

Tot slot: denk maar niet dat ik de enige ben die er zo over denkt want ik ben zo vrij een citaat van oud minister Van der Laan uit het voorjaar van 2009 aan te halen. Ok toegegeven, ik ben het bijna nooit met die rakker eens maar deze keer sloeg hij toch echt de spijker op zijn kop:

Deze voortdurende immigratie gaat onze spankracht te boven.

Naar boven