Disclaimer|   Contact

Afbeelding van Veni etinam logo

Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

spacer spacer spacer

Vaute shit

Een kleffe kliek knoeiers, kladders en verlakkers bepalen de sfeer in dit land. Voor politieke medestanders geldt: we hebben het goed met elkaar, we bedoelen het goed met elkaar en gaan niet teveel kritiek op elkaar hebben, want iedereen doet toch z´n best?

De (politieke) tegenstander wacht demagogie, feitenverdraaiing, demonisering en uiteindelijk vervolging.

Verwijzingen

Dit artikel refereert aan inhoud op andere websites. Omdat ik de beroerdste niet ben heb ik ze netjes voor je op een rijtje gezet:

Favorieten

Ik kan het me bijna niet voorstellen maar mocht je déze webpagina in je favorieten willen opslaan dan kan dit door hier te klikken.

Qrcode

Pak het moment,

QRCode

want voor je het weet is ie weg, foetsie!

Het zal je

als ouder maar gebeuren. Zit je kind op een openbare school waarvan het grootste deel van de leerlingen nauwelijks één knap woord Nederlands de strot uit kan krijgen, wordt het ook nog eens verplicht lessen van één of andere vage ideologie te gaan volgen. En waarom? Nou omdat de ouders, die zeer waarschijnlijk net zo slechts Nederlands spreken als hun kinderen, vinden dat het openbare domein zich maar naar de meerderheid in dit geval die van de wijk waarin de school zich bevindt moet schikken. Tjonge die lui hebben een belabberde inburgeringscursus gehad zeg!

Vaag gezemel, vind je?

Al jaren wordt in Amsterdam gesteggeld over 'godsdienstlessen' op openbare scholen en in het bijzonder over die van de 'ideologie van de vrede'… Na jaren van gezeik van onder andere lui als Marcouch, je weet wel die 'liberale moslim' van de PVDA die al jaren de weinige animo voor islamlessen op openbare scholen wil laten onderzoeken, blijkt uit een enquête door de Vrije Universiteit Amsterdam dat 90% van de moslimouders met kinderen op openbare scholen zoals de Ru Paré,de Einsteinschool, de Huizingaschool en de Louis Bouwmeesterschool voorstander is van islamlessen buiten de reguliere schooltijd. Oh ja, en natuurlijk mag er ook aandacht besteedt worden aan andere religies en levensbeschouwingen… dat dan weer wel. Het kan natuurlijk aan mij liggen maar ik vraag me dan meteen af hoe deze 'andere religies' in verhouding tot de enige echte 'ideologie van de vrede' zullen worden 'weggezet'. Onwillekeurig komt dan toch het woord 'dhimmy' bij me op...


Foto een islamiet het een bord waarop de Engelse tekst staat dat de islam de wereld zal domineren

Zeg eens eerlijk Ahmed, is dit de eerste stap op weg naar je gedroomde 'moslimstadsdeel'? Je weet wel die 'bloeiende moslimgemeenschap die kan ontstaan met voldoende sociaal kapitaal'? Schreef je destijds in een interne brief aan andere stadsdeelvoorzitters in Amsterdam-West niet dat 'Nieuw-West zich kan toeleggen op de integratie van immigranten? Ach natuurlijk… Segregatie zal de integratie enorm bevorderen! En natuurlijk zijn ook alle immigranten moslim...

Getver, is dit nu wat Geert Wilders bedoeld met 'islamisering'?


Man, man, man, … dit is toch een joekel van een open deur, zo eentje van het formaat garagedeur, die hier wordt ingetrapt! Want stel nu eens dat je ouders in bijvoorbeeld Staphorst zou vragen of zij vinden dat er 'op school' meer aandacht voor hun levensbeschouwing moet komen. Dan zou toch ook 90% bevestigend antwoorden? En hebben daarom de verschillende levensbeschouwelijke stromingen in Nederland niet het recht zelf scholen met als grondslag hun beschouwing te stichten? Zo lang je maar voldoet aan de wet… En dat betekent onderwijs van niveau. Als je dit niet kunt… ja jammer man, pech… Maar dan natuurlijk niet zemelen dat dit het probleem van de openbare scholen is! En nee… ook niet met de Nederlandse wet gaan lopen zwaaien… want het zaakje stinkt! Islamieten laten hun kinderen ook niet naar joodse scholen gaan omdat daar het onderwijs beter is... En ze zullen het zeker niet in hun hoofd halen om te eisen dat op die scholen islamlessen worden gegeven... Toch?

Identiteiten zeg ik, omdat er meer identiteiten naast elkaar kunnen bestaan: je kunt Amsterdammer, moslim en ook Marokkaan zijn’" Ahmed Marcouch

Gelukkig wonen er in en rond Slotervaart ook niet gestoorde mensen! Op de gemengde school 'De Vlaamse Reus' had men de enquête tot de leden van de medezeggenschapsraad beperkt. Deze school weigert mee te werken aan godsdienstlessen en ook de meerderheid van de ouders op de '7e Montessorischool', een witte school, is tegen 'godsdienstlessen'.

Bei-da-wee, even een algemene vraag aan de kijkbuislezertjes: zou het erg zijn als kinderen meer over 'religie' in het algemeen zouden leren?
Ik denk van niet. Al was het maar om het Donald Duck gehalte hiervan te leren onderkennen. Maar misschien meer nog om dé wereld, dé maatschappij, dé menselijke geschiedenis en dé mensen beter te begrijpen. Mensen als vrouwen en homo's bijvoorbeeld...

Als je het mij vraagt riekt 'religieus onderwijs' op een openbare school gewoon naar kindermisbruik. Het zou verboden moeten worden, zoals dat ook in Frankrijk al honderden jaren verboden is. Dat een islamitische politicus met zo een idee komt zegt veel over de denkwijze binnen de islamitische 'geloofsgemeenschap'.

Naar boven