Disclaimer|   Contact

Afbeelding van Veni etinam logo

Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

spacer spacer spacer

Vaute shit

Een kleffe kliek knoeiers, kladders en verlakkers bepalen de sfeer in dit land. Voor politieke medestanders geldt: we hebben het goed met elkaar, we bedoelen het goed met elkaar en gaan niet teveel kritiek op elkaar hebben, want iedereen doet toch z´n best? De (politieke) tegenstander wacht demagogie, feitenverdraaiing, demonisering en uiteindelijk vervolging.

Verwijzingen

Dit artikel refereert aan inhoud op andere websites.

Mirrors

Sommige artikelen van andere webstekken verdwijnen soms zomaar van het Wilde Wijde Wep. Gelukkig hebben we in dergelijke gevallen de mirrors nog...

Favorieten

Ik kan het me bijna niet voorstellen maar mocht je déze webpagina in je favorieten willen opslaan dan kan dit door hier te klikken.

Qrcode

Pak het moment,

QRCode

want voor je het weet is ie weg, foetsie!

Het begon

jaren geleden, misschien nog voor Geert Wilders, Theo van Gogh en Pim Fortuyn. Ja het begon misschien wel met Hans Janmaat. Je weet wel, het hypocriete gezwam en gezemel, het beschuldigen en het demoniseren.

Foto van een geschokte Hans Janmaat na de aangestoken hotelbrand in Kedichem. Halverwege de jaren 90 werd Hans Janmaat van de Centrum Democraten door de rechter wegens discriminatie en het aanzetten tot etnische zuiveringen veroordeeld. Hij had de euvele moed gehad de zo in Nederland gepamperde multiculturele maatschappij op geheel eigen wijze te bekritiseren! De CD vertegenwoordigde gedurende de jaren 1984-1998 een gedeelte van nationaaldenkend Nederland die waarschuwde voor de ongebreidelde influx van met name niet westerse allochtonen en vraagtekens plaatste bij de hoge kosten van deze massamigratie. Of Janmaat destijds al angst had voor islamisering is mij niet bekend wel ken ik zijn vaak herhaalde uitspraak "Nederland had een rijk land kunnen zijn" waarmee hij naar de verkwanselde aardgasbaten verwees. Helaas voor Janmaat vlotte het allemaal niet zo erg met zijn partij en tot overmaat van ramp wist een aantal jaren later VVD-leider Frits Bolkestein een groot deel van het electoraat van de CD af te snoepen door de thema's immigratie en integratie centraal te stellen.

Wat mij altijd is bijgebleven was dat Bolkestein destijds niet voor fascist of nazi werd uitgemaakt maar Hans Janmaat wel. En dat terwijl Hans nog niet eens zulke vreemde vragen stelde. Waar het hem echter aan ontbrak was uitstraling, positieve uitstraling wel te verstaan. Hans kon zichzelf slecht verkopen en presenteerde zichzelf steevast als een natte vaatdoek. Tsja en hierbij hielp een klimaat dat je het met iedere politicus oneens mocht zijn zolang als Hans maar als fascist werd weggezet niet echt. Inderdaad kijkbuislezertjes, ook toen wist men al heel fatsoenlijk te demoniseren! Zo legden traditionele politieke partijen Hans stelselmatig het zwijgen op en negeerden zij hem in debatten, ze maakten hem het spreken in het openbaar onmogelijk en brachten hem continu in verband met het nazisme. De haat jegens hem vanuit links radicale hoek ging zelfs zo ver dat een hotel waar hij met kaderleden van zijn partij vergaderde in de as werd gelegd. En dat terwijl de voltallige partij nog binnen zat! Het was bij deze aanval dat Janmaats latere echtgenote Wil Schuurmans als gevolg van ernstige snijwonden na een val door een raam haar been verloor. Idioten Verdedigers van de vrijheid hadden een aanval met keien, traangas en rookbommen uitgevoerd. Maar toegegeven zij vochtten voor de vrede... en vraag maar aan Wijnand Duyvendak, dan mag het!

Waarom ik met dit verhaal op de proppen kom vraag je jezelf af?

Foto van een 'English Defence League' demonstratie tegen geweld gericht op Christenen

Dit weekend mobiliseert fatsoenlijk Nederland zich tegen die fascistische EDL en DDL!

"De EDL, een racistische, ultrarechtse groepering, is berucht vanwege zijn provocerende straatmarsen en het gebruik van geweld. Ook de Dutch Defence League sluit zich bij hen aan. We zien hun komst naar Nederland als een teken aan de wand voor het politieke klimaat dat hier nu heerst."

Zo viel op de webstek van het Platform Tegen Vreemdelingenhaat te lezen. Nou nou nou wat een vaute club die EDL zeg! Het zijn dus gewoon een stelletje:

"gewelddadige, racistische en dronken Engelse patriottische hooligans"

En nee dat zeg ik niet, maar die vredelievende Anti Fascistische Aktie (AFA). Je weet wel die club die door de AIVD als extreem links, gewelddadig en als potentieel gevaar voor de democratische rechtsorde wordt beschouwd! Nou en als die AFA jongens het zeggen dan moet het wel waar zijn.., toch?? Immers:

"Wilders geeft deze met haat gevulde hooligans niet alleen een reden om te komen, ook maakt hij dit soort racistische groepen acceptabel in de maatschappij. Omdat ze beweren "gewoon" patriotten te zijn en dus het recht hebben op hun vrijheid van meningsuiting en dat als excuus gebruiken om te protesteren, net zoals Wilders op dezelfde manier zijn haat rechtvaardigt."

Proficiat jongens… da's nog eens een dijk van een redenatie! Maar gelukkig zijn er ook voetbalsupporters die wel hééééél vredelievend zijn!

Waar?

Afbeelding van de AFCA website waarop zij tot geweld oproepen. Nou in hetzelfde Amsterdam als waar die gemene EDL wil gaan demonstreren! Jawel, de Ajax fans! Echte kerels, je weet wel die met ballen, hebben immers als het anderen betreffen ronduit schijt aan het democratische recht om te mogen demonstreren! Wat nou dat de EFI de demonstratie als eerste had aangevraagd? Je plempt er gewoon de jouwe naast en het wordt vanzelf een terigzooi.. toch? De fans komen immers op voor hun stad en dulden in dit geval alleen de EDL niet in hun stad! En nu niet zeuren dat die jongens geen poot uitsteken als een homo door cultuurvreemden in elkaar wordt getremd want da's heel iets anders...

Logisch toch jongens?

Het kán natuurlijk aan mij liggen, maar ik blijf het opvallend vinden dat zodra er een groep is die op democratische wijze haar mening wil gaan verkondigen er meteen andere groepen zijn die de waarheid in pacht denken te hebben en dit koste wat het kost willen verhinderen. Je moet weten dat de EDL slechts een heel klein onderdeel is van het overkoepelend orgaan dat deze demonstratie tégen de beperkingen die opgelegd worden aan de vrijheid van meningsuiting in Nederland en de rest van Europa heeft georganiseerd. Het European Freedom Initiative maakt zich over deze beperking ernstig zorgen omdat dit burgers zou belemmeren zich bijvoorbeeld tégen de islamisering uit te spreken. Je weet wel:

"het proces van de omvorming van een samenleving naar de islamitische religie, cultuur en wetgeving. Het woord wordt ook gebruikt om een vermeend proces aan te duiden waarbij een Westerse samenleving uit een groeiend aantal moslims bestaat en daardoor een meer islamitisch karakter krijgt"

Aldus Wikipedia. Bedenk bij deze uitleg ook even dat er van de 57 islamitische landen geen enkele de Universele Rechten van de Mens heeft ondertekend omdat zij niet tevreden zijn met de in 1948 opgestelde verklaring. Deze zou geen rekening houden met de islamitische cultuur en religie en daarom hebben deze landen destijds in Cairo een alternatieve - Islamitische - verklaring opgesteld. Hierin is het uitgangspunt dat de islam alle mensenrechten al heeft neergeschreven en dat daarom de sharia een betere mensenrechtenverdediger is dan de UVRM! Als je het mij zou vragen dan is die islamisering een proces waar wij in het Westen zonder kunnen en ook echt niet op zitten te wachten!

En dan nu niet meteen gillen dat het allemaal onzin is want als dit zo was had Femke Halsema op 27 oktober 2010 niet motie 32 417, nr. 36 ter stemming ingebracht. Deze motie ging erover dat "tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is". Het gaat natuurlijk over dat gezeik met het nieuwe kabinet Rutte en de gedoogsteun van de PVV maar lees de PDF nog eens goed... Betekent deze motie niet dat Islamisering als proces door Groen Links wordt erkend (dus geen hysterisch gezemel van xenofoben is) en erger nog... dat Groen Links hier niets aan gaat doen?

Inderdaad, zij niet!

Dus fatsoenlijk Nederland zeg eens eerlijk, weten jullie wel zeker dat jullie niet de fascisten zijn?


Update

Het dreigen met geweld door de fascisten heeft resultaat gehad, zo gaat dat dus in een democratie... De meeste vreedzame demonstranten hebben ervan afgezien deze bij te wonen maar er zijn ook berichten dat EFI demonstranten door de Politie zijn tegengehouden! Natuurlijk zijn een aantal vreedzame antifascisten wegens openbare geweldpleging opgepakt en is een metrostel met vreedzame Ajax supporters naar een ander metrostation gereden. De knulletjes mogen hun identiteitspasjes laten zien.

Het voordeel voor de EFI is dat dankzij alle filmers het 'smoelenboek' aanzienlijk is uitgebreid!


Naar boven