Over...|   Contact

Afbeelding van Veni etinam logo

Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

left spacer mid spacer article spacer

Open brief

Naar aanleiding van het artikel "Goed idee: Dumyat nieuwe Egyptische zusterstad!" in het lokale nieuwsblad "Haarlem dit weekend" heb ik de redactie een open brief gestuurd waarin ik protesteer tegen deze multicultirele zotheid.

Verwijzingen

Tuig van de richel, kortom: vullis ..

Afbeelding van een score die aangeeft hoeveel slachtoffers er tot vandaag zijn gevallen.

Favorieten

Ik kan het me bijna niet voorstellen maar mocht je déze webpagina in je favorieten willen opslaan dan kan dit door hier te klikken.

Qrcode

Dit is het moment,..

QRCode

voor je het weet is ie weg, foetsie!

Beste redactie,

Ontstelt heb ik dit weekend kennisgenomen van het artikel “Dumyat nieuwe Egyptische zusterstad”. Volgens uw krantje is dit een “goed idee”.

Wat mij als eerste aan dit artikel opvalt is dat u er klaarblijkelijk vanuit gaat dat iedereen in Haarlem dezelfde mening is toegedaan. Voorstanders kunnen immers de redactie e-mailen maar u verzuimt te vermelden waar tegenstanders van dit idee terecht kunnen. Of had u nu werkelijk niet verwacht dat iemand ook maar enige bedenkingen zou hebben? Kennelijk niet als ik de tussenkop “Haarlemmers willen wel stedenband aangaan met Damiate” lees... Ik vraag mezelf af, concludeer ik juist dat de beslissing al genomen is? En dat u daarom, om niet al te ondemocratisch over te komen, het volk alleen nog even middels deze oproep dient te 'raadplegen'? U weet wel, raadplegen op de manier zoals de communisten dat deden: “alle vóórstanders een hand omhoog - aangenomen!”.

"Deze Islam, gegrondvest op een oud boek van twijfelachtige herkomst, kent geen erbarmen met afvalligen, en ziet het als een opdracht alle ongelovigen te overheersen. Alle intellectuele ontwikkeling van de mens ontkennend worden de gelovigen wetten voorgehouden, die in strijd zijn met wat wij als de meest elementaire kenmerken van de menselijke beschaving beschouwen."
H.Besseling - Het Vrije Volk

Uit het artikel maak ik ook op dat u zelfs al steunbetuigingen voor dit idee hebt ontvangen en ik vraag me werkelijk af in welke eeuw deze mensen leven. Het kunnen niet anders dan types zijn die gezellig en ó zo redelijk geprijsd op vakantie in islamitische landen gaan. En laat me raden, allemaal verbazen zij zich over de vrijgevigheid en vriendelijkheid van de lokale bevolking. Zichzelf niet realiserend dat zij aan "al takiya" zijn blootgesteld. Immers Egypte is net zoals alle landen van Noord Afrika islamitisch en behoort tot de zogenaamde Organisation of the Islamic Conference. Kenmerkend voor deze organisatie is dat zij in 1990 betreffende de Universele verklaring van de rechten van de Mens een afwijkend verdrag, namelijk de Caïro Declaratie, hebben opgesteld. Hierin stellen zij dat de rechten van de mens besloten liggen in de Sharia en dat deze dus altijd prevaleert! De Sharia, u weet wel die plichtenleer die vrouwen als vierderangs mensen ziet, die homoseksuelen en afvalligen ter dood veroordeelt. Die ideologie waarvan onlangs Roel Kuiper, lijsttrekker van de ChristenUnie bij de Eerste-Kamerverkiezingen, verklaarde dat het verbod hierop desnoods in de grondwet dient te worden verankerd!

Dat Haarlem met een stad in een dergelijk land een zusterverband zou aangaan doet mij persoonlijk steil achterover slaan. Hoe haalt u het in uw hoofd! Om de “democratie een steuntje in de rug te geven” zoals een voorstander het omschrijft? Welke democratie? Die volgens de Sharia? Ik concludeer dat u compleet wereldvreemd bent en er vanuit gaat dat westerse waarden zoals democratie en vrede door de Islamitische Conferentie op dezelfde manier worden bezien. Door juist nu een zusterband met de Egytische stad Damiate [sic] voor te stellen treedt u wat mij betreft, net zoals zij die in OIC landen op vakantie gaan, buiten uw culturele kader. Ik wil in dit specifieke geval zelfs zo ver gaan u van volksverraad te beschuldigen. U bent immers zelfs bereid dit (cultureel) kader door het aangaan van dit zusterverband op te rekken!

Begrijpt u me goed, dat de landen van de OIC een maatschappelijke invulling wensen te geven volgens de islamitische ideologie is hun goed recht. Ook hebben zij het recht in eigen land te handelen zoals hen dat goeddunkt. Laat ze hun zondaars maar ophangen en hun overspelige vrouwen stenigen. En als zij in daar allah zo graag als hun ”god” willen beschouwen doen ze dit maar. Echter, in het westen heeft hij niets te zoeken! Hier is geen ruimte voor de daar gehanteerde grondbeginselen als 'eer en wraak' en 'khilifa'.

Natuurlijk zult u tegen mijn protest inbrengen dat de islam uit meer bestaat dan alleen extremisten. En dat het merendeel van de islam ideologie uit vreedzame stromingen bestaat... Toegegeven, er waren in de Tweede Wereld Oorlog ook goede Duitsers maar toch zijn er miljoenen slachtoffers te betreuren. En daarom vraag ik u, is het niet beter het risico te mijden? Net zoals bijvoorbeeld hulpverleners door het dragen van mondkapjes en handschoenen dit doen als zij in contact komen met een AIDS patiënt.

Redactie, ik vraag me af hoe groot uw verwondering straks zal zijn als u ontdekt hoezeer u zichzelf aan de wereldgeschiedenis hebt onttrokken. Hopelijk niet zoals die nietsvermoedende Joden die in Pullman rijtuigen in Sobibor aankwamen. Alleen en van God verlaten...

Gegroet,

Erwin Eliveld


Te zot!

In Egypte branden de kerken! Als je ook vindt dat dit plan echt te ver gaat kun je de redactie van Haarlem dit weekend e-mailen.

Update 5 maart 2011

Naar aanleiding van een vervolgartikel in hetzelfde krantje een week later kakel ik er op zaterdag 5 maart nog even lustig op los.

Naar boven