Disclaimer|   Contact

Afbeelding van Veni etinam logo

Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

spacer spacer spacer

Vaute shit

Een kleffe kliek knoeiers, kladders en verlakkers bepalen de sfeer in dit land. Voor politieke medestanders geldt: we hebben het goed met elkaar, we bedoelen het goed met elkaar en gaan niet teveel kritiek op elkaar hebben, want iedereen doet toch z´n best?

De tegenstander wacht demagogie, feitenverdraaiing, demonisering en uiteindelijk vervolging.

Verwijzingen

Dit artikel refereert aan inhoud op andere websites.

Favorieten

Ik kan het me bijna niet voorstellen maar mocht je déze webpagina in je favorieten willen opslaan dan kan dit door hier te klikken.

Qrcode

Pak het moment,

QRCode

want voor je het weet is ie weg, foetsie!

Beste mevrouw

Malgorzata Bos-Karczewska,

Ik heb uw e-mail al een paar dagen eerder ontvangen maar wilde deze voordat ik zou reageren eerst eens even goed laten bezinken zoals dit zo mooi heet. Bezinken omdat u eigenlijk helemaal niet in gaat op mijn kritiek. Sterker, u bent het weliswaar met mij eens dat er (natuurlijk) ook criminele Midden en Oost Europeanen bestaan maar marginaliseert vervolgens direct hun aandeel in de problemen die dit geeft in de Nederlandse maatschappij. "Elk land heeft immers dit soort mensen" schrijft u. En dat nadat u in uw e-mail een paar regels hiervoor de Polen tot representant voor de Midden en Oost Europeaan heeft gemaakt door hen het 'symbool' voor de Midden en Oost Europeanen te noemen. Een bewering die u helemaal nergens onderbouwt. Nee, veel meer hoopt u "dat we dit vreselijke gedoe met de PVV-website snel achter ons kunnen laten."

Nu mag natuurlijk iedereen vinden van dat PVV initiatief wat ie wil maar uw e-mail sterkt mij in de overtuiging dat uw aanpak alleen maar gericht is tegen de PVV en niet op de vraag waarom deze kwestie met overlastbezorgende Midden en Oost Europeanen niet (eerder) écht door politieke partijen zoals de PVDA en de SP aan de orde is gesteld. Want laten we eerlijk zijn, het waren wel deze politieke partijen die in het verleden over de ruggen van de Midden en Oost Europeanen heen de in hun ogen zo verderfelijke PVV met proefballonnetjes probeerde te provoceren. Wellicht ingegeven door de buitenlandse vrouw van Geert Wilders werd er in Den Haag (2010) gesproken over een "tsunami van Oost-Europeanen". En wat te denken van de landelijke inventarisatie door de SP van "concurrentievervalsing veroorzaakt door de toestroom van Polen en andere Oost-Europeanen." Of de FNV actie "Gelijk werk, gelijk loon!"? Nee, écht het onderwerp buiten het multicultirele kader plaatsen durfden zij niet. Zij niet!

Op uw webstek gaat u voorbij aan de vraag waarom dit meldpunt is opgericht en bagatelliseert u de overlast die Nederlanders ondervinden. Veel liever richt u de pijlen direct op de PVV door te stellen dat dit meldpunt de verhoudingen tussen Nederlanders en Midden en Oost Europeanen op scherp stelt omdat het onderwerp 'islam' zou zijn uitgemolken. U rept over imagoschade voor Nederland, mogelijk vervelende toestanden voor Nederlandse EK voetbalfans en verleent steun aan oproepen om Nederlandse bedrijven en producten te boycotten. Want linksom of rechtsom zullen die Nederlanders hun collaboratie in hun portemonnee moeten gaan voelen als zij die PVV niet afserveren lijkt het wel. Als zij die PVV er niet uit bonjouren, vervolgen … of wat anders, eigenlijk?

Getver, vanuit welke shitholes, ergens in het Midden Oosten, hebben wij dergelijke retoriek eerder gehoord? En wat was daarvan het resultaat? Kom op zeg!

Als Midden en Oost Europeanen nu echt zoveel problemen hebben met dit PVV initiatief waarom melden zij bij dit meldpunt dan niet hun ervaringen met uitbuiting? Van onderbetaling? De slechte accommodatie? Melden kan op dit meldpunt namelijk ook anoniem en taal kan in het internettijdperk geen probleem meer zijn! U slaagt er immers ook heel goed in iedere kritiek, punt voor punt, in twee talen uit te vergroten. Toch? Waarom uzelf er niet hard voor maken dat Geert Wilders deze meldingen onder ogen krijgt?

Kijk.., dat noem ik constructief de problemen aanpakken in plaats van volgens de m.o van subsidieverstrekkers Midden en Oost Europeanen tot zielige nitwits (laten) degraderen! Want met uw reacties mevrouw, bent u het en niet de PVV, die min of meer alle Polen schuldig verklaart aan dat wat een deel van de Midden en Oost Europeanen (terecht!) ten laste wordt gelegd! En dat bedoel ik, als ik schrijf dat u de Polen bezoedelt!

Erwin Eliveld

Naar boven