Disclaimer|   Contact

Afbeelding van Veni etinam logo

Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

spacer spacer spacer

Vaute shit

Een kleffe kliek knoeiers, kladders en verlakkers bepalen de sfeer in dit land. Voor politieke medestanders geldt: we hebben het goed met elkaar, we bedoelen het goed met elkaar en gaan niet teveel kritiek op elkaar hebben, want iedereen doet toch z´n best?

De tegenstander wacht demagogie, feitenverdraaiing, demonisering en uiteindelijk vervolging.

Verwijzingen

Dit artikel refereert aan inhoud op andere websites.

Favorieten

Ik kan het me bijna niet voorstellen maar mocht je déze webpagina in je favorieten willen opslaan dan kan dit door hier te klikken.

Qrcode

Pak het moment,

QRCode

want voor je het weet is ie weg, foetsie!

Al een tijdje

volg ik de rechtsgang van Constant Kusters, de voorman van de Nederlandse Volks Unie. Mocht je het niet weten, de NVU is een radicale partij die in Nederland het volksnationalisme uitdraagt.

Wat is met die Constant Kusters het geval?

Kusters schijnt op een demonstratie in Enschede in 2011 iets geroepen te hebben dat volgens een Anti Discriminatie Bureau uit Overijssel niet door de beugel kan. Iets in de trant van "eigen volk eerst", en iets over ene Ali B en Mustafa die naar Turkije terug zouden moeten gaan. Toegegeven, dat laatste klinkt niet als een vriendelijk verzoek maar persoonlijk lig ik van dat soort uitingen niet wakker. Iedereen mag wat mij betreft, net zoals ik nog niet zo lang geleden in een documentaire op televisie over demonstreren in de Verenigde Staten zag, ergens aan een kant van de weg gaan staan om anderen ongegeneerd 'de waarheid' te vertellen. Natuurlijk kun je daarvan vinden dat het weinig met de vrijheid van meningsuiting te maken heeft, maar zolang ieder aan zijn eigen kant blijft en er niet van alles naar elkaar toe wordt gegooid, lijkt mij dat een prima methode om je hart te luchten. En het kàn natuurlijk zijn dat ik niet goed heb opgelet, maar er werd in die aflevering echt niet gezemeld dat achteraf iemand zich 'beledigd' voelde.

En wat betreft het doen van uitspraken die nogal 'gevoelig' liggen? Ik ben oud genoeg om, wijlen en destijds koningin Juliana in de troonrede van, ik meen, 1979 te hebben horen zeggen: "Nederland is vol….ten dele overvol".
Even voor de nu glazig kijkende kijkbuislezertjes: in die jaren werd het langzaamaan in de hoofden van de gemiddelde Nederlandse goedmensch duidelijk dat er tussen al die 'zielige' en voornamelijk zwarte donkere gekleurde mensen ook lieden waren die hier niet kwamen omdat ze in het thuisland onderdrukt of vervolgd werden. Maar meer omdat het hier, al dan niet op staatskosten, zo goed toeven was. En nee voordat allerlei 'libertair' communisten nu direct naar me beginnen te wijzen, zo in de trant van "zie je wel", en "ik heb het je wel gezegd"… Er waren er ook die in eigen land onterecht de Sjaak waren. Niet, dat dit wat mij betreft, ook maar iets uitmaakt. Want ik ben van mening dat ik, om welke reden dan ook, zelf wel uitmaak wie ik (in mijn land) binnenlaat en wie niet. Maar dat terzijde…
Vreemd dus, dat niet lang na deze koninklijke toespraak ene meneer Hans Janmaat voor het hekje mocht verschijnen omdat hij aan de 'landgenoten' had laten weten dat vol, wat hem betreft, ook écht vol betekende en dat in Nederland het 'eigen volk eerst' zou moeten komen. Iets, waar trouwens nog heel wat Nederlanders het mee eens bleken te zijn.

Schermafdruk van een mok met hierop de tekst 'I wish I was Dutch'.

Sindsdien is het politieke klimaat in Nederland veranderd. Oké, er werd in 2001 nog wel één of ander vage voetbal holigan voor het roepen van "eigen volk eerst" veroordeeld. Maar de beklemmende sfeer van de politiek correcten werd uiteindelijk door mensen als Pim Fortuyn en Theo van Gogh doorbroken. Er mocht, zo leek het wel, weer gezegd worden wat 'men' dacht. Tja, en dan vind ik het, maar ja dat kàn natuurlijk aan de xenofobe racistische fascist die ik ben liggen, toch vreemd dat anno 2012, iemand voor het herhalen van dergelijke ouwe meuk voor het gerecht wordt gesleept. Het OM noemt demonstreren "een belangrijk recht", maar vindt dat in dit geval de grenzen van de vrijheid van meningsuiting zijn overschreden. Volgens het OM is Kusters schuldig aan "belediging van vreemdelingen en het aanzetten tot discriminatie".

Schuldig aan het beledigen van vreemdelingen?

Man, ik voel me bijna dagelijks door vreemdelingen beledigd, in eigen land nog wel, als ik dat tenminste mag schrijven. Zo ben ik diep beledigd als ik in een restaurant alleen nog maar halal kan eten. En nee, nu niet gaan lopen zemelen dat ik die zooi gewoon kan eten want zo simpel ligt het echt niet. Want, als het allemaal niets uit zou maken, waarom wordt het dan geserveerd?

En wat te denken van dames die op straat dagelijks door sissende cultuurvreemden worden beledigd? En nee, dat is niet hetzelfde als door bouwvakkers worden nagefloten omdat die hun waardering voor wat zij voorbij zien lopen uiten! Waarom? Nou, om de simpele reden dat zij er niet iets heel erg fout bij denken, zoals bedek jezelf, trek een boerka aan. Of doe een hoofddoek om. En ja, zo heb ik mij laten vertellen, er zijn genoeg dames die een blijk van waardering naar zoals zij gekleed zijn of hoe zij zichzelf verzorgen best wel appreciëren. En die je trouwens ook heel precies het verschil met nagesist worden kunnen uitleggen. Dat ook!

Je kunt mij nog veel meer vertellen maar het argument dat de uitspraak beledigend voor vreemdelingen zou zijn is naar mijn mening echt bespottelijk. En nee, dat schrijf ik niet omdat ik zoveel sympathie heb voor lui die met een gestrekte rechterarm rond marcheren, maar gewoon omdat het kul is. Wat moeten wij, als Nederlander, in potdomme ons eigen land dan nog meer doen om vreemdelingen niet te 'beledigen'? Gratis wonen, een uitkering, autootje, mobiele telefoon, familie over laten komen? Kom op zeg!

En wat dan over die aanklacht aanzetten tot discriminatie, vraag je me?

Die sufsmurf van een officier van Justitie bedoelt dat die jongens zich op die demonstratie onfatsoenlijk hebben gedragen. In zijn ogen wel te verstaan. En that's it. Misschien heeft ie wel joodse voorouders? Weet ik veel... Of gaat die lutser mij vertellen dat ie werkelijk in de doctrine van de volksmenner geloofd? Ja vast… Dat past natuurlijk wel goed in de visie van 'libertair' communisten. Die vonden ook dat het volk zelf niet kon nadenken en daarom voor hen wel uitmaakten wat kon en vooral, wat niet kon…

Nee, je kunt veel over die NVU'ers zeggen maar, en ik heb dit even nagezocht, ze vragen altijd toestemming als ze ergens willen demonstreren. En als ze demonstreren doen ze dit doorgaans redelijk braaf. Zo hebben ze een eigen ordedienst, wordt er door hen niet afgeweken van de route en zijn ze ongewapend. Goed, ze roepen wat, zwaaien een beetje met vlaggen en steken zo af en toe die rechterarm omhoog maar echt rotzooi trappen zie je ze nauwelijks

Duh!!! Kun je dan gaan lopen roepen en "is dit niet normaal dan?" vragen gaan stellen maar je moet weten dat er regelmatig in het zwart geklede luitjes op die NVU demonstraties af komen die denken, omdat ze zichzelf als 'anti-fascist' zien, lekker anoniem te keer mogen gaan. Lafbekjes met van die gelaatbedekkende sjaaltjes dus, waar de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) in 2010 alle burgervaders voor waarschuwde. Deze 'democratie minnenden' hebben namelijk de gewoonte te 'waarschuwen' voor schade die het gevolg is van rechtse demonstraties… Zo in de trant van 'als het uit de hand loopt zijn de consequenties voor jullie, hoor!". Grof tuig, als je het mij vraagt, die omdat ze het met anderen niet eens zijn denken demonstraties te mogen verstoren. Verstoren door bijvoorbeeld de route te blokkeren en, natuurlijk zou ik bijna schrijven, door het gooien van stenen en eieren. Waardoor er doelbewust een sfeer wordt gecreëerd waarin ieder vliegend voorwerp de tegenstander, al zou het zo onschuldig zijn als een ei dat eigenlijk niemand zou kunnen verwondden, schrik aanjaagt. Pure bedreiging als je het mij vraagt en die vaak het, door de autoriteiten, inkorten van de afgesproken route tot gevolg heeft. Geen enkele burgemeester zit immers op vernielingen en plunderingen te wachten.

Afbeelding van een vredelievende Anti Fascist met een molotov.

Als ik dan achteraf zo'n berichtje over een verstoorde NVU demonstratie lees stoor ik me geregeld aan de vooringenomen berichtgeving. Niet omdat ik nu met alle geweld op de pers moét zeiken of vindt dat zij alles verdraaien en ze dus wel schuldig moéten zijn aan alles wat er fout is. Maar meer omdat er dan bijvoorbeeld geschreven wordt dat de route "in het belang van de openbare orde, om op die manier een confrontatie te voorkomen tussen NVU-aanhangers en een groep die een tegendemonstratie hield is ingekort". Het lijkt dan nét alsof die raddraaiers er heel legitiem stonden en het de NVU'ers waren die met stenen gooiden…

En wat te denken van de 'antifascistische' meelopertjes? Pubertjes zijn het vaak nog, net droog achter de oortjes. Waarvan ik me afvraag of ze eigenlijk wel weten waar het die NVU om gaat. Zo kun je op de webstek van de Anti Fascistische Aktie in het artikel "Warm onthaal voor NVU in Bergen op Zoom" uit 2008 lezen hoe een groep Marokkanen juicht en elkaar in de armen springen als ze een NVU demonstrant met een ei weten te raken terwijl zij "Weg met jullie en weg met Amerika" scanderen...
Tering…lees dan op z'n minst, voordat je Nederlanders belet gebruik te maken van het recht op vrije meningsuiting, (punt 7 van) het NVU partijprogramma! Als je Nederlands kunt lezen tenminste, ben ik dan geneigd te schrijven. Want missen kun je die passage in het partijprogramma echt niet. Maar ja, deze opmerking zal ook wel weer 'beledigend' zijn…

Zouden die 'antifascisten' eigenlijk zelf wel weten waar ze mee bezig zijn, vraag ik mezelf af. Want is het niet ronduit sneu, om gesteund te moeten worden door vertegenwoordigers van een bevolkingsgroep die in werkelijk alle statistieken het slechts uit de bus komt. Oké toegegeven, behalve die over criminaliteit! Dat dan weer wel. Zo kun je in de uit 2010 stammende publicatie "Overvallen in Nederland - Een fenomeenanalyse en evaluatie van de aanpak" lezen dat er sprake is van een lichte toename van tweedegeneratieallochtonen die het slechte pad op gaan. "het betreft hier vooral Marokkanen"... Nou lui, het kàn natuurlijk aan mij liggen maar volgens mij is dit niet echt reclame…'voor de goede zaak'.

Man, hoe langer ik over deze rechtszaak nadenk hoe meer ik een vieze smaak in me bakkes krijg. Want naar mijn idee is de leus "eigen volk eerst" zowat de stelregel van iedere natie! "Eigen voetbal team eerst" is wat we feitelijk bedoelen tijdens de Europese Kampioenschappen. Of "eigen hardloopster", "eigen zeiler" en zelfs "eigen homo" of "eigen neger" eerst, als er weer een paar door cultuurvreemden in elkaar worden gemept. En wat te denken van "eigen Euro's" eerst'? Wie stemt ermee in om onze pensioengelden aan, ik noem zo maar even een dwarsstraat, de Grieken te geven? Kom op zeg! Niks geen gezemel dus dat nationalisme niets meer is dan de "burgerlijke truttigheden van de bier -en tietenmoraal" zoals ik onlangs op één of ander wannebee reaguurder blog las. Want als een zuivelproducent als Campina haar melkpakken met de kleuren van de Nederlandse vlag bedrukt en daarbij adverteert dat haar melk gegarandeerd van de Hollandse weide afkomstig is hoor ik ook niemand over het "beledigen van vreemdelingen". Wat Campina eigenlijk zegt is "eigen melk eerst"! Dat betekent dus dat als er poen valt te verdienen Oud Hollandse worsten en herkenbare stereotypen in een televisie programma zoals "Ik hou van Holland" wel mogen, toch? Er wordt dan toch ook niemand wegens "belediging van vreemdelingen en het aanzetten tot discriminatie" voor het hekje gesleept. Toch?

Nee, mensen… laat iedereen maar gewoon zeggen wat ie denkt. Zolang ze de handjes thuishouden lijkt me dat geen enkel probleem. En ja dat geldt ook voor lui die roepen dat bepaalde bevolkingsgroepen met het hoofd naar beneden van een flatgebouw af gesodemieterd zouden moeten worden. Zolang ze het niet doen is er niets aan de hand en is het voor iedereen duidelijk wat er wordt bedoelt. En ja, zonder bang te hoeven zijn achteraf door één of ander zelfbenoemde fatsoenpolitie, waar trouwens in heel wat fora over wordt geschreven dat deze door voornamelijk 'auslanders' wordt gerund, kapot geprocedeerd te worden.

Wie bij het minste en geringste vindt dat ie beledigd wordt heeft wat mij betreft gewoon zelf een probleem: een tolerantieprobleem.

Naar boven