Disclaimer|   Contact

Afbeelding van Veni etinam logo

Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

spacer spacer spacer

December 2016

Op deze verzamelpagina, waarvoor kosten noch moeite zijn gespaard, staan alle kakels uit December 2016 opgesomd waarmee ik à la minute of stante pede, je mag kiezen, niets vermoedende en argeloze voorbijkomende kijkbuislezertjes vanuit het kippenhok heb bekogeld.

Afbeelding van een geplukte kip

Het is dus zaak goed op te letten en op tijd te bukken want voordat je het weet kun je d'r één in je haar uitsmeren.

Oh ja, en dan niet gaan lopen zemelen dat je de disclaimer niet gelezen hebt.. hè?

Overzicht

Omdat door mij per maand heel wat als een kip zonder kop wordt afgekakeld kun je de kakels van dit jaar per maand raadplegen.

Overdaad schaadt immers, toch?

Favorieten

Ik kan het me bijna niet voorstellen maar mocht je déze webpagina in je favorieten willen opslaan dan kan dit door hier te klikken.

Qrcode

Pak het moment,

QRCode

want voor je het weet is ie weg, foetsie!

Goede voornemens...
December 2016 Permalink?
Digitale afbeelding van de kerst en nieuwjaarskaart voor het nieuwe jaar 2017.

Realiseer je jezelf dat terwijl jij die kleffe oliebol met wat goedkope namaak bubbels wegspoelt.., 2016 het jaar was waarin jouw vrijheid om te zeggen wat je denkt tot stilzwijgen werd veroordeeld?

Dat in 2016, zij die zich op sociale media kritisch over de import van cultuurvreemden uitlieten, thuis door de Politie werden opgezocht. Door weldenkenen werden geïntimideerd of zelfs werden ontslagen?

Dat in 2016 jouw democratische recht om te mogen kiezen, of het nu ging over de 'EU grondwet' of het NEE van het Oekraine referendum, uiteindelijk helemaal niets waard bleek te zijn omdat je, juist omdat je gebruik van dit recht maakte, als dom racistische fascist werd weggezet?

Dat 2016 het jaar was waarin cultuurvreemden die aanslagen pleegden plots geen daders meer waren, maar slachtoffers? Slachtoffers omdat zij, iedere dag weer, door racisme tot maatschappelijke kanslozen worden gedegradeerd en door (blanke) terroristen zoals Anders Breivik waren geinspireerd... Ow ja, en dat hun daden niets, maar dan ook echt niets, met een bepaalde niet nader te noemen ideologie te maken heeft?

2016 was ook het jaar dat (zwarte) criminelen, zwaar getraumatiseerd door de nagedachtenis aan hun slavenverleden, meer waard bleken te zijn dan wie dan ook. Het jaar waarin (blanke) Politie agenten als varkens moesten branden...

Heb je eigenlijk wel door, zo vraag ik me af, dat de Europeesche elite, die zichzelf als de liberalen en de intelligentsia zien, hun verstand niet gebruikt om het juiste antwoord op moeilijke maatschappelijke vragen te vinden. Maar dat ze dat gebruiken om het antwoord te krijgen, waarvan zij willen dat het het juiste is?...

Vraag daarom jezelf maar eens af, terwijl jij jezelf te goed doet aan de restjes van wat eens een kerst feestmaal was en cultuurvreemden nieuwe Nederlanders een goed nieuw jaar wenst, wat jouw goede voornemens voor 2017 zijn!

Bedenk dat ieder volk datgene krijgt, wat het verdient...

Sint Nicolaas
5 December 2016 Permalink?
Afbeelding die zegt dat Zwarte Piet zwart is.

Valt het jou ook op dat het meest gebruikte woord dit jaar,..racisme, wordt uitgesproken door juist hen die zeggen anti-racistisch te zijn?

Denk er eens over na: niemand zegt dat een buitenlanders buurt of 'zwarte' school meer diversiteit nodig heeft.
Het is over 'witte' buurten en alléén over 'witte' buurten, verenigingen en zelfs bedrijven waarover door hen wordt gezegd dat deze meer diversiteit nodig hebben.

Trots om 'zwart' te zijn wordt door hen gezien als goed, gezond en normaal. Ook trots om buitenlander te zijn wordt door hen gezien als goed, gezond en normaal. Maar als ik trots toon voor mijn 'witte', mijn blanke Nederland en haar geschiedenis. Noemen zij mij een (vuile) nationalist, een slavenhouder of racist...

In het Nederlandse parlement geven Turkse politici openlijk toe dat ze streven naar het beste voor hun eigen mensen. Ook 'zwarte' politici geven openlijk toe dat ze streven naar het beste voor hun eigen mensen... Maar als een geblondeerde politicus zegt te streven naar het beste voor zijn eigen volk wordt deze voor het gerecht gesleept!

Ook dit jaar zeiden weer allerlei buitenlanders kwalijke dingen over mijn cultuur en over de gebruiken hiervan. En stelden zij, gesteund door 'witte' zelfhaters, weer allerlei eisen. Omgekeerd mag ik als autochtone (witte!) Nederlander niets over de (gebruiken van) geimporteerde cultureel onaanpasbaren zeggen die ongevraagd mijn land binnen komen. En ook mag ik aan hen geen eisen stellen. Dat is namelijk 'racistisch'...

Ik mag als autochtone (witte!) Nederlander van de (multicuturele staats)media de bevordering van het multiculturisme, de moraal relativering en diversiteit die alleen maar tot doel heeft de volksheid van mijn westerse cultuur (van binnenuit) af te breken, niet afwijzen. En ook moet ik het onderwijs toestaan de Nederlandse jeugd te laten hersenspoelen: dat als we ons mixen met andere rassen het racisme vanzelf stopt. Immers, dan houdt het 'witte' ras op te bestaan en daarmee ook de 'witte schuld'. Want het zijn de 'witte' en alleen de 'witte' die de schuld zijn van alles wat er verkeerd is in deze wereld...

Geniet als autochtone (witte!) Nederlander dus nog maar even van de (slaafvrije?) chocolade letter want nu kan het nog...

Naar boven