Disclaimer|   Contact

Afbeelding van Veni etinam logo

Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

spacer spacer spacer

April 2018

Op deze verzamelpagina, waarvoor kosten noch moeite zijn gespaard, staan alle kakels uit April 2018 opgesomd waarmee ik à la minute of stante pede, je mag kiezen, niets vermoedende en argeloze voorbijkomende kijkbuislezertjes vanuit het kippenhok heb bekogeld.

Afbeelding van een geplukte kip

Het is dus zaak goed op te letten en op tijd te bukken want voordat je het weet kun je d'r één in je haar uitsmeren.

Oh ja, en dan niet gaan lopen zemelen dat je de disclaimer niet gelezen hebt.. hè?

Overzicht

Omdat door mij per maand heel wat als een kip zonder kop wordt afgekakeld kun je de kakels van dit jaar per maand raadplegen.

Overdaad schaadt immers, toch?

Favorieten

Ik kan het me bijna niet voorstellen maar mocht je déze webpagina in je favorieten willen opslaan dan kan dit door hier te klikken.

Qrcode

Pak het moment,

QRCode

want voor je het weet is ie weg, foetsie!

Van vroeghur
8 April 2018, zondag Meer lezen?     |    Permalink?
Foto van alle goederen acherin 'La Soup'.

Eli kreeg een aanbieding om een Philips mengpaneeltje dat in de jaren heel wat verbouwingen had ondergaan na dertig jaar, jawel..., 30 jaar!, trouwe dienst op te halen.

Dat lijkt standaard: done that!, maar als blijkt dat het grootste deel van het tafeltje bestaat uit eigenbouw en uit een tweetal afgezaagde kast zijkanten die later weer met plastic plaatmateriaal zijn gereconstrueerd, is zijn interesse gewekt.

Ophalen kan niet meteen maar alles zou goed komen als een paar weken later de Landelijke Radio Vlooienmarkt 2018 van VERON voor ouwe knarren in het Autotron in Rosmalen bezocht moet gaan worden.

Gewoon op de heenweg even langs om het tafeltje op te halen, dacht Eli...

Religieus neutraal?
4 April 2018, woensdag Permalink?
Foto van apotheek Zoed in Molenwijk, Haarlem.

Eind november 2017 toen Eli zijn medicijntjes, die ie de laatste jaartjes op doktersvoorschrift moet slikken, bij de apotheek ging halen viel em iets op. Achter het loket stond iemand waarvan het uiterlijk niet als 'religie neutraal' kon worden omschreven. De jongedame droeg namelijk een hoofddoek.

Dat is nieuw, dacht ik... Kennelijk heeft de apotheek niet voor religieuze neutraliteit gekozen zo concludeerde ik. En gaat deze in tegen de seculariteit die in onze maatschappij van vandaag de norm is als het gaat om Christelijke of boeddhistische of (Grieks) Orthodoxe uitingen. Om er maar een paar te noemen.
Is het niet zo dat verschillende publieksdiensten zich met reden onthouden van het tonen van zichtbare religieuze, politieke en filosofische tekens zo vroeg ik me af. Want waarom denk je dat politie en brandweer of ambulance diensten een uniform draagt? En wat dacht je van juristen en rechters in de rechtszaal? Dat is echt niet omdat men dan zo 'herkenbaar' is... Maar om de kwaliteit van de samenleving te verbeteren en (openlijke, dan wel latente) discriminatie door de religieus van de niet- of anders-religieus tegen te gaan!

Natuurlijk kun je hiertegen inbrengen dat werknemers, als ze een hoofddoek willen dragen, zich kunnen beroepen op de vrijheid van godsdienst. Ware het niet dat het Europees Hof van Justitie in 2016 heeft geoordeeld dat van werknemers mag worden geëist dat ze 'neutraal' op het werk verschijnen. Het gaat dan met name om beroepen waarbij 'contact met de klant' belangrijk is. Als een werkgever in het bedrijfsreglement vastlegt dat het zichtbaar dragen van 'enig politiek, filosofisch of religieus teken' op de werkvloer is verboden, dan is volgens het Hof geen sprake van discriminatie. Een werkgever kan zich dus beroepen op de neutraliteit en onafhankelijkheid van zijn organisatie. En een hoofddoek weigeren...

Hoe zou dit bij de deze apotheek zitten vroeg ik mezelf af. Negeert dit bedrijf bewust het uitgangspunt van religieuze neutraliteit? En gaat de apotheker cliënten op dit personeelsbeleid wijzen zodat deze voor zichzelf de keuze kunnen maken of zij (nog wel) van de diensten van dit bedrijf gebruik willen maken? Ik bedoel, bij een winkel kun je nog kiezen of je bij de kassa in de rij gaat staan als daar plots een 'niet als religieus neutraal herkenbare' kassière zit. Je hoeft dáár immers niet te kopen! Met de apotheek ga je een overeenkomst aan en moet je dan wel? Hoe gaat de apotheker het klantcontact inrichten? Wordt voor mensen die niet door een 'niet als religieus neutraal herkenbare' medewerker willen worden geholpen een aparte balie ingericht?..

Ik besloot bij de apotheker per email een klacht over dit gebrek aan religieuze neutraliteit en het gehanteerde personeelsbeleid in te dienen en tevens te informeren naar hoe de apotheker zich het klantcontact in de toekomst voorstelde, maar helaas liet deze niets van zich horen. En omdat Eli zijn medicijntjes nodig had besloot ie, in afwachting van het antwoord van de apotheker, gebruik te maken van een andere apotheek. Dat antwoord zou gezien de fraaie vermelding op de webstek van mijn apotheker vast niet lang op zich laten wachten. Toch?

Nou, ehhh, ... wel... dus...

Toen ik eind februari 2018 nog steeds geen antwoord had vond ik het welletjes en besloot ik via de webstek apotheek.nl, bij de Beroepsvereniging van Apothekers in Nederland over deze onbehoorlijke manier een klacht in te dienen.

Nou moet ik zeggen dat ook dit klantcontact in het begin niet echt vlotjes verliep maar na het sturen van een herinnering, een kleine twee weken later, kwam er schot in de zaak: een uiterst vriendelijke en correcte klachtenbemiddelaarster voor de Openbare Apotheek liet mij de weken hierna de status van mijn klacht weten! Helaas bleek de apotheker nogal vaak afwezig en dus duurde het allemaal ietsiepietsie langer maar gelukkig wist deze dan uiteindelijke toch de noodzakelijke kostbare tijd vrij te maken om Eli op 3 april jongstleden, en dat is dan na meer dan vier maanden!, een korte reactie per e-mail te sturen. Nou, je snapt wel dat bij huize Eli de oranje blanje bleu uit ging!

Man, man man...

Je mag ervan vinden wat je wilt maar persoonlijk vind ik dat het toestaan van het dragen van een hoofddoek feitelijk betekent dat de draagster ervan gesteund wordt in het niet willen accepteren dat in haar functie de neutraliteit van de dienst boven haar persoonlijke opvattingen staat. En dat bedrijven die het uiten van 'enig politiek, filosofisch of religieus teken' toestaan, in dit geval de hoofddoek, en kritiek hierop arrogant terzijde schuiven, willens en wetens bijdragen aan het islamiseren van dit land!

Naar boven