website ontwerp website maken index

klik om te zoomen
klik om te zoomen

Downloads


-R209 MK1 working instructions

-R209 MK2 manuals

-R209-2-B equipment manual

-R209 MK2 User Handbook

R209/MK2

Reception Set

klik om te zoomen

-De Kortegolfontvanger “R209” is van Engelse origine en werd tegen het ein­de van de Tweede Wereldoorlog ingezet om de kortegolfontvanger R109 in het En­gelse leger te vervangen. De ont­vanger is beduidend lichter en kleiner dan de R107, maar is qua prestaties wel vergelijkbaar hiermee. Het apparaat meet 32 X 23 X 22 cm. en weegt ongeveer 10 Kg, hierdoor is er  wel altijd een plaatsje te vinden in één of andere knutselhoek.

R209 type...


-Van de R209 zijn drie productiemo­dellen gemaakt. De R209/Mk1 is de oudste en verscheen tegen het eind van WO-II op de markt. Deze "MK1" werd aan het begin van de jaren '50 opgevolgd door een verbeterde versie de “Mk2”. In de tweede helft van de jaren '50 verscheen de “R209/2B”, een aangepaste versie van de Mk2. De "R209/MK2" en de "R209/2B" is onder andere gefabri­ceerd bij de Engelse firma Mullard in Londen en de Belgische Firma M.B.L.E. in Brussel.

Technische gegevens R209/MK2


-De drie versies van de R209 komen in grote mate met elkaar overeen. De ontvanger omvat het frequentie­bereik van 1 - 20 MHz, onderver­deeld in vier banden. De ontvanger heeft een ingebouwde waterdichte luidspreker en kan zowel met hoog­ohmige draad- en staafantennes als met laagohmige coaxgevoede anten­nes (dipool-antennes) worden ge­bruikt. Om een optimale antenne­aanpassing te verkrijgen is de ont­vanger uitgevoerd met een antenne­trimmer (AE-TRIMMER) die regel­baar is vanaf het front. De R209 is geschikt voor de ontvangst van AM, CW en FM signalen. De ontvanger zit in een stevige aluminium kast die met twintig schroeven hermetisch (spatwaterdicht) is afgesloten.

-Deze versie van de R209 kan alleen worden gevoed uit een 12 Volt gelijk­spanningsbron bijv. een accu of 12V voeding op het net. De afstemknop is voorzien van een "dial-lock".

-Op het front  rechts-onder, vlak on­der de bandschakelaar is een coax­plug (I.F. O/P) gemonteerd waarmee het middenfrequentsignaal kan wor­den uitgenomen bij gebruik van een telex-converter. De MK2 is voorzien van één droogpatroon (Disiccator) en een zekering plug met reservezekering. De zekering beveiligt het primaire 12 Volt circuit van de trilleromvor­merunit. De ontvanger neemt ongeveer 1,5 Ampère uit de accu op.


      Frequentie Range.               Image Ratio.


range 1:     12.0  -  20.0 MHz          > 23 dB.

range 2:       5.5  -  12.5 MHz.         > 28 dB.

range 3:       2.3  -    5.6 MHz.         > 40 dB.

range 4:       1.0  -    2.3 MHz.         > 50 dB.

klik om te zoomen

R209/MK2 compleet met hoofdtelefoon "DLR5" plus voedingskabel.

R209/MK2 voorfront.

"Ik heb altijd al iets gehad met radio ontvangers".


-In mijn jeugdjaren werd er volop geexperimenteerd met radio's uit de Philips bouwdozenreeks EE1003 en EE1050. Visserijband, 20, 40 en 80 meterband, er werd met veel aandacht en vooral "heel veel" naar geluisterd.

 -De radioposten van het leger vond ik in die tijd ook al  bijzonder mooie bakskes maar wel erg duur. Tegenwoordig zijn de afgedankte "Ex Army Dump" ontvangers vrij goedkoop en heb ik er dan ook enkele voor een prikje kunnen aanschaffen.

Ervaringen met de R209/MK2


-Het is een zeer mooie en prettige ontvanger. Bij het inschakelen van de ontvanger is er een zacht gezoem te horen van de trilleromvormer, dit gezoem is niet echt storend en word al snel overheerst door het geruis of zenderonvangst uit de luidspreker. Met de grote afstemknop kan men makke­lijk over de band zoeken, het zenderaanbod is misschien wel kleiner dan vroeger maar met een degelijk buitenantenne zijn er savonds zeker nog heel wat zenders te ontvangen.

-De geringe omvang en het redelijke ge­wicht maakt dat de ontvanger makkelijk kan worden meegenomen op vakantie, op een boot of naar een velddag.

-Een nadeel bij de ontvangst van om­roepzenders is dat de luidspreker hoofdzakelijk mid­dentonen weergeeft en 'blikkerig' klinkt. Het is dus een echte commu­nicatie-ontvanger en niet ideaal voor het beluisteren van mooie muziek­uitzendingen.

klik om te zoomen

R209/MK2 modulaire opbouw intern.

klik om te zoomen

"DLR5" Headphone.

Herstellingen aan de R209/MK2


-De gekleurde rubberen  aansluitdraden aan de hoofdtelefoon en de voedingskabel waren broos

of verduurd, bij de minste beweging van de draden kwamen er stukjes rubber los met kortsluiting tot gevolg.De draden binnen in de kabels waren nog intact en de kabel kon bijgevolg  een beetje ingekort worden. De uiteinden zijn dan zoals oorspronkelijk terug afgewerkt met  extra sterk machinegaren.

-Bij de allereerste test produceerde de ontvanger alleen maar ruis. Er was totaal geen ontvangst over het volledige bereik van de 4 banden. Doorfluiten met een HF-meetzender had enkel resul- taat op de MF-kringen. Het was al snel duidelijk dat de "local oscillator" niet meer functioneerde. Bij nazicht bleek de oscillator in zijn geheel niet te werken door een onderbroken gloeidraad binnen in de oscillatorbuis. Na het vervangen van de penthode "CV785" deed de onvanger het weer prima.

klik om te zoomen
klik om te zoomen

R209 sparekit.

Home