Veni etinam logo.

Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

left spacer mid spacer article spacer

Filters

Helaas heeft een aquarium niet het reinigend vermogen van een flinke vijver. Het water raakt vervuild en wordt troebel. Daarom is het in een klein aquarium zoals de Red Sea Max belangrijk het water zo goed mogelijk te filteren.

Afschuivers

In dit artikel zijn verschillende termen gebruikt die op een andere website haarfijn worden uitgelegd, daar ga ik dus mijn handen niet aan vuil maken.

Toen de bak

vol water stond om het werkstuk dat de boomstammen moest voorstellen in te wateren kon ik over het plaatsen van het filter nadenken. Van origine is de RSM een zeewater bak en zeewater bakken zijn voorzien van een 'eiwit afschuimer'. Een watte?.. hoor ik je mompelen...

Eiwitafschuimer

Animatie van een eiwitafschuimer Eiwit afschuimers zijn mechanische filter apparaten. Ze werken op het principe dat moleculen van verschillende stoffen (zowel organische als anorganische) worden aangetrokken door het grensvlak tussen water en lucht. Door water zeer sterk te beluchten wordt dit grensvlak vele malen vergroot en begint een proces waarin allerlei actieve stoffen zoals eiwitten, aminozuren, kleurstoffen, vetzuren, vetten, koolhydraten, enzymen, detergentia en verschillende anorganische stoffen waaronder koperionen zich als het ware door het schuim laten vangen.

Door dit schuim op te vangen en geregeld weg te gooien verwijderen we allerlei schadelijke stoffen uit het water. Overigens kan een afschuimer ook medicijnen en fijn zweefvuil uit het water halen!

In zout water kan met dit toestel tot 80% van alle organische afvalstoffen verwijderd worden maar in zoetwater is het resultaat velen malen minder. De reden hiervoor is dat in zout water veel meer geladen deeltjes (Na+/Cl- ionen) zijn opgelost en dat zeewater dus veel gemakkelijker schuimt. Denk maar eens aan het schuim op het strand als het hard waait. Om deze reden werden eiwitafschuimers nauwelijks in zoetwater omgevingen toegepast. De laatste jaren vindt wel steeds meer toepassing plaats in Koy vijvers. Dit zijn dan meestal installaties die veel te groot zijn om te worden toegepast in een zoetwater aquarium zoals de Red Sea Max.

De bijgeleverde eiwitafschuimer zal ik dus niet gaan gebruiken.

Ingebouwd filter

Zoals je wellicht in het promo filmpje van de RSM hebt gezien wordt deze kant en klaar geleverd. Dit betekent dat deze van een eiwitafschuimer is voorzien en dat hiervoor in de bak ruimte is gereserveerd.

Afbeelding van de compartimentindeling van het ingebouwde Red Sea Max filter.
Als je de nummertjes in de afbeelding volgt:

(1) vanuit de overloop van het aquarium stroomt het water door de grove filter massa (2) naar de afschuimer (3) met bovenop de afschuimbeker.

Ik ga de ruimte die de RSM standaard voor de eiwitafschuimer heeft gereserveerd inzetten voor het plaatsen van een binnenfilter. Zo'n recht aan recht toe mechanisch filter.

De wijziging die ik voor ogen heb bestaat uit het plaatsen van een acrylglas schot. Hierdoor wordt een ruimte (4) gecreëerd. Water vanuit het aquarium zal nu eerst door een grof filter substraat moeten stromen alvorens in de ruimte die is overgebleven (3) te kunnen vloeien. Deze ruimte wil ik grotendeels volstorten met keramische pijpjes en in de bovenste laag voorzien van wat fijner filtersubstraat. De bedoeling is dat zowel het grove als het fijnere filtersubstraat geregeld gereinigd gaan worden. De keramische pijpjes moeten de bacterien noodzakelijk voor de afbraak van ballaststoffen gaan huisvesten. Ruimte (2) is door de ontwerpers van de RSM bedacht voor een verwarmingselement eventueel zou ik hier ook een extra beluchting kunnen plaatsen maar ik weet dit nog niet zeker. Ruimte (1) tenslotte is de verzamel ruimte waar een tweetal pompen het gefiltreerde water terug het aquarium in pompen.

Animatie van de wijziging in het standaard Red Sea Max inbouwfilter.
Omdat ik geen zin heb om het hele filter compartiment in de bak te gaan slopen heb ik besloten het huidige open compartiment (3) in twee delen op te splitsen. Eén deel dat voor de grove filtering (4) gaat zorgdragen en het overige deel dat gecombineerd 'biologisch' en fijn mechanisch (3) moet gaan werken.

Ik heb nu het plan beide geleverde pompen te plaatsen en deze om en om te gaan inzetten. Dit kan handig zijn om zweefvuil dat zich in lastige hoekjes en gaten heeft verzameld los te dwarrelen. Ik heb de pompen bijgeleverd gekregen dus het kost me niets meer!

Foto van de bovenkant van het inbouwfilter compartiment.
Het schot gezaagd uit acrylglas dat is voorzien van geboorde gaten is op zo'n 7 a 8 cm van de bodem horizontaal gelijmd. Voor de goede orde, je ziet op de foto van bovenaf de filterruimte achterin de RSM Deze kun je middels een handig luikje dat in de lichtkap is ingebouwd bereiken (bekijk het filmpje anders nog eens...)

Op dit schot zal verticaal een waterdicht schot, eveneens van acrylglas worden gelijmd. Aldus onstaat een compartiment (4) waarin de grove filtering kan plaats vinden.

Goed gereedschap is het halve werk.

Foto van een schroefbank van firma Skil en hierop het te bewerken acrylglas.

Foto van het gewijzigde inbouwfilter compartiment.
In het midden van de foto is de halfrond uitgeslepen nood overloop te zien.

Het opgedeelde compartiment bestaat nu boven uit het grove filter deel (4) en onderin uit het deel dat gedeeltelijk met keramischepijpjes (3) wordt gevuld en met een fijn mechanisch filtersubstraat zal worden afgedekt.

Naar boven