Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

De droge kost van de gebruiksvoorwaarden.

Akkoord?

Tijdens het raadplegen van deze webstek wordt er, al dan niet geautomatiseerd, gegevens van je bezoek bijgehouden. En om mijn belangen en die van anderen ('derden') te beschermen zijn er een paar dingetjes die je moet weten.

Afbeelding gebruiksvoorwaarden

Lees, daarom voordat je verder gaat met het raadplegen van deze wepstek, de geldende voorwaarden eerst door.

Ben je het hier niet mee eens dan is daar niets mis mee! Het is ons aller recht om elkaar te ontwijken. Dit zorgt immers voor orde en rust.

Voor het raadplegen van deze wepstek geldt het volgende:


Cookies

Deze wepstek maakt gebruik van een zogenaamd sessiecookie. Cookies zijn hele kleine bestanden die door de webbrowser worden opgeslagen bij het raadplegen van wepsteks.

Logging

Van alle computers die deze wepstek bezoeken worden gegevens vastgelegd.

Beeldcitaten

Omdat vrije verslaglegging en publicatie belangrijk is voor de democratische samenleving kan/zal in uitzonderlijke gevallen op deze wepstek gebruik worden gemaakt van beeldcitaten.

Vrijheid van meningsuiting

Misbruik

Van misbruik zal door de wepstek eigenaar onverwijld bij de autoriteiten melding worden gemaakt, tevens zal door wepstek eigenaar desgewenst alle beschikbare logging worden overhandigd.

Deze wepstek bevat veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van de wepstek houder maar ook van anderen (derden) rusten. Te denken valt aan gepubliceerde tekeningen, foto's, teksten maar ook de grafische vormgeving van internetpagina's.

Auteursrechthebbende?

Bij het publiceren van materiaal van derden zoals gedigitaliseerde beschrijvingen en tijdschriften heeft de wepstek eigenaar alle moeite gedaan auteursrechthebbenden te achterhalen.

Contact

Met behulp van het e-mail formulier kan contact met mij worden opgenomen. Voor de afhandeling van deze correspondentie worden een aantal uitgangspunten gehanteerd:


Alle voorgaande gebruiksvoorwaarden zijn hiermee vervallen.

Naar boven