Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

Eli maakt zich druk over buitenlanders die kritiek door Nederlanders op migrerende criminele bendes 'discriminerend' noemen.

Het hele gedoe rond de Elfstedentocht is nog niet voorbij of Nederland heeft zichzelf alweer op de kaart gezet. Ditmaal in Brussel, je weet wel die zelfuitgeroepen Europeesche hoofdstad met die elitaire lutserclub die er maar niet genoeg van kan krijgen om shitholes als Griekenland royaal van onze poen te blijven voorzien... Maar goed daar gaat dit *kuch* artikel niet over.

Wat is het geval?

Blonde Geert van de PVV heeft een meldpunt voor mensen opgezet die klachten hebben over Midden- en Oost-Europeanen. Even snel voordat je dit vergeet, in de pers wordt dit afgekort tot MOE.

Schermafdruk van het PVV meldpunt MOE.

Trouwens, wist je dat dit niet het eerste meldpunt is dat de PVV heeft opgezet? Al eerder zette deze partij het Meldpunt Straatterreur op maar het is dit laatste PVV initiatief dat tegen het zere been van het politbureau de Europeesche commisie is. Dit heeft hierover zijn ongenoegen geuit en roept nu alle burgers van Nederland op deze openlijke oproep tot intolerantie niet te volgen. Zij moeten in plaats daarvan op de website de boodschap achterlaten dat Europa een plek van vrijheid is. Aldus Europees Commissaris Viviane Reding van Justitie en Grondrechten. Volgens haar druist de PVV-website volstrekt in tegen de Europese principes. Immers in Europa staan we voor vrijheid. We staan voor een open continent waar burgers kunnen gaan, werken en studeren waar ze willen.

Ehhhh...

Even voor de duidelijkheid en om het allemaal even goed in het achterhoofd te houden, het wordt anders zo'n zooitje, Reding is Luxemburgse, een buitenlander dus, die een uitspraak doet over een Nederlandse (interne) aangelegenheid. Laten we haar even als buitenlander nummertje één classificeren, vindt ze vast niet erg...

So what? Is dit het, zul je jezelf afvragen? Nee even wachten, want wat ik naast het ongepaste commentaar van Reding wil plaatsen is een artikel in het gratis krantje Spits. Deze publiceerde op 9 februari als reactie op dit PVV initiatief een artikel waarin de Polen terugklaagden en zij citeerden hierin ondermeer de hoofdredactrice Malgorzata Bos-Karczewska van de Pools-Nederlandse webstek polonia.nl. Even voor het juiste perspectief: Malgorzata woont sinds de jaren negentig in Nederland en is van Poolse origine. En ja, zij is in dit artikel de tweede buitenlander die meent iets over Nederland te moeten zeggen.

Malgorzata wist te vertellen dat Wilders mensen tegen elkaar opzet en dat dit heel slecht is voor Nederland. Dat Nederland de kluts kwijt is en dat ze in Polen steeds slechter denken over Nederland. Oh ja, en dat zij het politieke klimaat in Nederland ziet veranderen... Uit het artikel blijkt ook dat de Poolse ambassade een brief naar de PVV heeft doen uitgaan maar dat wat daar precies in staat niet bekend is. En natuurlijk dat de zelfbenoemde gedachtepolizei, het MDI, ook is aangeschreven. Je weet immers maar nooit of je die PVV niet van discriminatie kunt beschuldigen! En dan laat je zo'n buitenkansje natuurlijk niet liggen... Toch?

Gelukkig bestond het artikel uit niet alleen gezemel van allerlei buitenlanders want ronduit vermakelijk was de reactie van de ambassade van shithole Roemenië Deze nog meer dan Griekenland failliete boedel overweegt namelijk 'diplomatieke stappen' te nemen tegen,.. jawel!,.. onze regering én ons parlement. Nou, ik ben onder de indruk hoor!!! Ik vraag mezelf af wat de consequenties hiervan zou kunnen zijn. Misschien laten ze die Roemeense Criminele bendes ons land boycotten..? In ieder geval sluit het krantenartikel af met uitspraken van één of andere Bulgaarse Donka (buitenlander nummertje drie) van 24 die net droog achter de oren vindt dat 'wij' Nederlanders iedereen over één kam scheren. En dat 'wij' daarom van die nare dingen over hunnie kunnen zeggen. En dat Wilders toch zelf ook een vrouw uit Oost-Europa heeft [sic] 'gehaald'!

Tering, van dat gezeik en gezemel zakt je toch de broek af... Ik vraag me af wat de vrouw van Wilders met het meldpunt voor Midden en Oost Europeanen te maken heeft. Zou ze als internationaal chauffeur bij klussen en een ritprijs onder de geldende norm hanteren?

Schermafdruk van het Spits krantje van 9 februari 2012 met het artikel 'Polen klagen terug'.

*Zucht*.., terug naar waar het mij in dit *kuch* artikel over gaat, namelijk Spits en de hierin geïnterviewden van repliek dienen. De toon van dit artikel is dat je als Pool die twee diensten op ïn dag draait je helemaal geen tijd hebt om je te misdragen, en dat hierom het meldpunt geen bestaanswaarde zou hebben. Althans dat stelt rapper Mr. Polska (buitenlander nummertje vier) die als tegenreactie op het PVV initiatief het 'Meldpunt Waardevolle Gezelligheid' is begonnen. Een initiatief dat ik trouwens sowieso wel wil aanprijzen. Immers hierin worden positieve verhalen over Polen en andere Oost Europeanen verzameld. Want laat ik ook even heel duidelijk zijn: er zijn daar genoeg niet criminele mensen. Luitjes die je voor een paar euri euro niet afzetten. Gewoon omdat je zoiets niet doet.

Even voor de volledigheid nogmaals de tekst over wat dit PVV meldpunt nu eigenlijk precies behelst, want ik krijg steeds meer het gevoel dat heel veel mensen geen hout snappen van de letterlijke tekst waarmee dit meldpunt zichzelf introduceert: mensen kunnen hierop klachten melden die veroorzaakt zijn door Midden- en Oost- Europeanen. Het kan gaan om overlast, vervuiling, verdringing op de arbeidsmarkt. Voor veel mensen vormen deze zaken een serieus probleem. Klachten worden vaak niet gemeld, omdat men het idee heeft dat er toch niets mee wordt gedaan..

Onzin denk je?

Nou,.. dan citeer ik toch even uit de publicatie 'Polen in Nederland,'op bladzijde 83, hoofdstuk 'Overlast en woonproblemen' van Dirk J. Korf: Klachten over Polen betreffen voornamelijk overlast, meestal in verband met overmatig alcoholgebruik. Die overlast wordt breder uitgemeten dan bijvoorbeeld politiecijfers indiceren, maar het valt niet te ontkennen dat veel Polen stevige drinkers zijn. In dit stuk wordt aangegeven dat hun uitkomst gebaseerd is op politiecijfers en dat is nu precies waar de PVV op doelt! Het is in dit land immers al decennia zo dat zaken waarbij buitenlanders betrokken zijn altijd erg, laten we zeggen, 'gevoelig' liggen. Doet iedereen in zo'n geval wel aangifte vraag ik mezelf af. En worden deze door de Politie dan wel serieus genoeg genomen? Denk maar even aan de vraag over wat een allochtoon ons Nederlanders nu precies kost om maar even snel een voorbeeld uit de losse pols te geven. Of wat dacht je van sommige gerechtelijke uitspraken waarbij buitenlanders betrokken zijn... Ik bedoel, één jaar voor het met hoge snelheid doodrijden van een fietsster..? Zeg maar niet teveel, want voordat je het weet wordt je als racist weggezet is men dan al snel geneigd te denken.

Om met de onderwerpen 'werk' en 'verdringing op de arbeidsmarkt' te beginnen. Er zijn zat werkgevers te vinden die Nederlands personeel voor Midden en Oost Europeanen hebben ingewisseld. Deels terecht, want veel 'Nederlanders', of wat daar voor door moet gaan, is te lui om uit zijn ogen te kijken. Bij hen komt het woord 'werken' niet in hun vocabulaire voor. Dit in tegenstelling tot bij veel Midden en Oost Europeanen. Velen van hen bewijzen al decennia dat ze willen en kunnen werken en nu de grenzen open liggen is het natuurlijk logisch dat zij de Europeesche arbeidsmarkt betreden. Het merendeel van hen komt hier trouwens nog steeds voor het verrichtten van seizoensarbeid en draaien dan rustig dubbele diensten om zodoende in maar een zo kort mogelijk periode en met zo min mogelijk kosten zoveel mogelijk te kunnen verdienen. Als het werk gedaan is vertrekken zij vaak met de auto volgeladen richting thuisland. Over het algemeen allemaal mensen zoals jij en ik die gewoon hard werken en geen problemen willen en het zal je duidelijk zijn dat er werkgevers zijn die uit een dergelijke instelling een slaatje zullen proberen te slaan. Niet persé omdat het Nederlanders zijn maar gewoon omdat dit nu eenmaal de ondernemingsgeest is en daarom hanteren we in dit land regels die uitbuiting moeten tegengaan. Oké toegegeven, de handhaving hiervan laat in een lutserland als Nederland nogal te wensen over omdat er kennelijk vanuit wordt uitgegaan dat als er een wet is, iedereen die dan ook braaf opvolgt... En natuurlijk omdat flitsen op de autosnelweg veel beter rendeert. Want laten we eerlijk zijn, werkgevers die hun personeel uitbuiten lopen vele malen meer het risico een onzinboete op de vloermat te krijgen dan bezoek van de arbeidsinspectie. Ook komt het steeds vaker voor dat op het oog heel fatsoenlijke werkgevers Nederlands - dus duur - personeel de deur wijzen en achterom voor een veel lager prijs Midden en Oost Europeanen binnen halen. Nu wil ik echt niet stellen dat iedere werkgever dit doet en dat soms de lui die eruit vliegen, dit door hun lamlendige houding niet bijna verdient zouden hebben, maar er zijn genoeg schrijnende gevallen bekend. Laten we voor het gemak even een willekeurig voorbeeld aanhalen: de transportwereld.

Afbeelding van een Pools handboek over werken in de Europeesche Unie

Net aan een paar weken geleden werd in navolging van de actie van 12 december 2011 zoals die door de VERN werd georganiseerd, in de haven van Zeebrugge door drie grote Belgische vakbonden een staking georganiseerd. Deze klaagden over de druk van Oost-Europese concurrentie, waardoor de Belgische chauffeurs niet meer aan de bak zouden komen. In eigen land werd al eerder op kleine schaal gestaakt totdat in december 2011 de FNV met door op de snelweg vrachtwagens niet sneller dan 60km/uur te laten rijden aandacht vroeg voor haar 'Gelijk werk, gelijk loon' campagne. Ook hier was de klacht oneerlijke concurrentie omdat Midden en Oost Europeanen zo goedkoop werken dat Nederlandse chaffeurs het als het ware kunnen schudden. De transportwereld is zo maar één voorbeeld waar het probleem van oneerlijke concurrentie zich voordoet. Iedereen kent 'de Poolse bouwvakker' en er zijn zelfs al 'Pools buschaffeurs' aan het werk. Ik richt me nu even specifiek op dé Polen omdat hiervan er gewoon het meeste in Nederland werken en ik deze groep goed ken. De conclusie die we mogen trekken is dat in bepaalde sectoren wel degelijk sprake is van 'verdringing' op de arbeidsmarkt.

Overlast

Wat nu over die andere reden voor de PVV om het meldpunt te openen namelijk de overlast? Er kan door niemand ontkend worden dat er in Nederland verschillende Midden en Oost Europeesche criminele bendes actief zijn. En ook niet dat dit fenomeen de spuigaten uitloopt trouwens. Want dat doet het als je een aantal studies die hieraan zijn gewijd er op na slaat, zo bleek in december 2011 op het Ciroc seminar dat in de Universiteit van Utrecht werd gehouden en als onderwerp Rondtrekkende criminele Bendes had. Op dit symposium stonden met name de criminele activiteiten door Roma-groepen en door Poolse en Baltische bendes centraal en in de inleiding van het programma stond: Het fenomeen mobiel banditisme bestaat al eeuwen. De afgelopen jaren werden de Nederlandse en Belgische politie echter geconfronteerd met toenemende aantallen rondtrekkende Oost- Europese bendes die verschillende typen vermogensdelicten plegen. Ook andere landen in de EU maken zich grote zorgen over deze 'nieuwe' vorm van criminaliteit in WestEuropa.

Oeiiiii, klinkt niet best Malgorzata...!

Wat zei je ook alweer? Wilders zet mensen tegen elkaar op..?

Nou kun je mij natuurlijk heel gemakkelijk van discriminatie betichtten maar je kunt niet ontkennen dat deze buitenlandse criminele bendes een levensgroot probleem zijn. Ze dragen trouwens ook bij aan het stigmatiseren van Midden en Oost Europeanen. Sterker, dank zij hen krijgen Midden en Oost Europeanen zonder dat zij er maar iets voor hoeven te doen een slechte naam!

Ik zou me dáár dus maar eens druk over maken als ik jou was, Malgorzata, maar dit terzijde. Terug naar het seminar, Agata Tonder-Nowak, hoofdonderzoekster georganiseerde misdaad van de landelijke politie in Warschau noemt, en zij zou het wel kunnen weten redeneer ik gemakshalve maar even, dat er voor dit bendeprobleem vier oorzaken zijn aan te wijzen: In West-Europese landen zijn meer luxegoederen te halen, de winsten zijn groter, de pakkans is klein en jullie straffen zijn laag. Dezelfde trend geldt volgens haar voor ramkraken, overvallen, winkel- en huisinbraken, wisseltrucs, koperdiefstal en het in omloop brengen van vals geld.

Nou nou dat is toch een heel indrukwekkend lijstje, niks dus Nederland is de kluts kwijt! Sterker, het is zelfs nog veel erger blijkt uit een Volkskrantartikel van 15 december 2015 waarin hoogleraar criminologie Dina Siegel zegt: Uit gesprekken met gedetineerde midden- en Oost-Europeanen zou blijken dat ze Nederlandse straffen niet alleen laag vinden, maar soms zelfs willen worden opgepakt om in de cel 'uit te rusten', hun gezondheid te verbeteren, af te kicken of om een tijdje uit de criminaliteit te zijn.

Ja hoor Malgorzata, in Polen denken ze steeds slechter over Nederland. Hou toch op! Klinkklare onzin! Er komen potdomme hele volkstammen hierheen om van het gevangenisuitzicht te genieten..!

Sukkels

Oké, met één ding heb je misschien een beetje gelijk met je kritiek op Nederland. Als ik zo de uitspraken van mijn Poolse familie, vrienden en kennissen over Nederland beluister en naar uitspraken gedaan door groeperingen als Mlodziez Wszechpolska en ONR luister blijkt dat steeds meer Polen denken dat Nederlanders ruggengraatloze en domme idioten zijn die de moeite niet willen nemen om hun traditionele waarden en normen, ja om hun cultuur, te beschermen. Dat de liberale decadentie van de laatste twintig jaar hen tot een multicultirele sukkel heeft gedegradeerd die iedere buitenlander (in dit *kuch* artikel minstens 4!) die denkt iets over Nederland te moeten zeggen dit heel politiek correct toestaat maar de kritische autochtoon als discriminerend wegzet!

Kijk Malgorzata, dáárom is het zo goed dat de PVV dit meldpunt heeft geopend!

Nawoord

Ik heb nog even op je webstek rondgeneusd Malgorzata en het viel me op dat toen de Haagse PVDA wethouder Marnix Norder eind 2010 waarschuwde voor een Tsunami van Oost Europeanen de reacties zich beperkten tot het belichten van de slechte werkomstandigheden voor MOE werknemers. Over arbeidsverhoudingen die zich nog het beste laten omschrijven als moderne slavernij lees ik op je webstek. Ik vraag me daarom af, hoe je zou reageren als het meldpunt Midden en Oost Europeanen een PVDA initiatief zou zijn...

Naar boven