Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

De val van de muur in 1990 heeft geleidt tot de vorming van een nieuwe. Die van de politiek correctheid, multiculturalisme en de vervolging van anderdenken.

Waar het allemaal eigenlijk precies mee begonnen is weet ik eerlijk gezegd niet meer. Of wanneer dat was. Waarschijnlijk weet niemand dat meer want op dat moment waren mijn Poolse familie en ik blij met ieder vieren van de communistische teugels waardoor het leven wat gemakkelijker zou worden. In Polen was na de voor de communisten dramatisch verlopen verkiezingen eerder dat jaar een ongemakkelijk wederzijds gedogen tussen de Communistische partij en vrije vakbond Solidarność ontstaan. Afbeelding waarop met gasmasker uitgerustte Milicja Solidarnosc vertrapt. Een gedogen waarvan velen zich afvroegen hoe lang dit goed zou (blijven) gaan. Het gevoel dat er iets aan 'zat te komen' overheerste terwijl niemand wist, of ook maar kon bevroeden, hoe dit zou uitpakken. De schrik voor een bloedig einde zoals op het Tiananmenplein in juni van dat jaar in de Chinese hoofdstad Peking zat er namelijk nog goed in. De communisten hadden wederom getoond hun, laten we zeggen, nogal negatieve track record wat betreft het accepteren van veranderingen waar ze geen fan van zijn hoog te willen houden...

Toch gloorde er hoop, in dat jaar, 1989...

Een belangrijke rol speelde destijds secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie (CPSU) Michail Gorbatsjov. Oftewel Gorby, zoals zovelen hem vanwege zijn politiek van 'perestrojka' (hervorming) en 'glasnost' (openheid), bijna liefkozend noemden. Gorby liet namelijk tijdens meerdere gelegenheden weten het communisme te willen hervormen zodanig dat de bij het Warschaupact aangesloten landen (veel) meer zelfbeschikkingsrecht zouden hebben. Hoe die hervorming moest plaatsvinden, wist natuurlijk niemand terwijl er op dat moment al wel in verschillende landen openlijk tegen de communistische overheersing werd gerebelleerd. En dit maakte nogal wat van die rooien nerveus. Zo liet SED partijleider Honecker van de DDR begin oktober 1989 vlak voor de veertigste verjaardag van de DDR de landsgrenzen sluiten. Zelfs Oost Duitsers konden er niet meer in en dat gaf natuurlijk te denken.

Verzet

Aanleiding voor de blokkade was de exodus van Oost Duitsers naar buitenlandse ambassades en de steeds maar in hevigheid toenemende protesten tijdens het wekelijkse Friedensgebet op maandag bij de Nikolaikirche in Leipzig. Als sinds de jaren tachtig was Foto van 40 jaar DDR herdenking. deze kerk het trefpunt van opposanten van het regime die de onderdrukking beu waren en hervormingen eisten. Duidelijk was dat op dat moment de schrik bij het Oost Duitse regime er goed in kwam te zitten want doorgaans vertrokken Oost Duisters het liefst stilletjes uit hun land.

Via polen bijvoorbeeld, door daar een uitnodiging naar het Westen te bemachtigen en vervolgens niet meer terug te komen. Maar ook via steden als Boedapest of Praag was het mogelijk begeleid door de West Duitse ambassade een uitreisvisum voor de DDR aan te vragen. De Bondsrepubliek betaalde dan een bedrag om die mensen naar het westen te laten overkomen. Zo sneed het mes voor de DDR machthebbers aan twee kanten, westerse valuta in ruil voor 'subversieven' die ze toch liever kwijt dan rijk waren.

Halverwege 1989 vertrokken veel DDR burgers via de zogenaamde 'Hongaarse route' die sinds mei van dat jaar open lag. Hongaarse grensbeambten hadden kort ervoor vanwege het toenemend aantal Oost Duitse 'toeristen' zonder (uitreis)visum de opdracht gekregen het prikkeldraad aan de grens met Oostenrijk door te knippen. Wat er volgde was een toeloop van duizenden Oost Duitsers die zich massaal in de tuinen van buitenlandse ambassades verschansten. Het werden er zelfs zo veel dat deze Oost Duitsers onder diplomatieke bescherming met de trein, notabene over DDR grondgebied, naar West Duitsland werden afgevoerd! De laatste Oost Duitser zou het licht wel uitdoen. Ideologisch was het communisme namelijk al lang failliet. Niet alleen in de DDR maar in zo'n beetje ieder Oost Europees land binnen de communistische invloedsfeer. En gelukkig durfde Gorby daar ook naar te handelen. Wat er precies tijdens het verjaardagsfeestje ter meerdere eer en glorie van de 40 jaar oude 'socialistische heilstaat' is besproken, daarover is maar weinig gepubliceerd. Wel is duidelijk dat de houding van Gorby velen in de DDR en in andere Warschaupact landen het gevoel gaf dat het genoeg was geweest. Uiteindelijk ging op 9 november de DDR grens open, werd de muur op verschillende plekken doorgestoken en bleek het einde van de DDR onafwendbaar.

En wij?

Wij keken ernaar en zwegen. Stom verbaasd. We hoopten maar dat dit allemaal goed zou gaan. De maanden erna viel het ene Oostblok land na het andere en werd in no-time het Oostblok opgedweild. Gelukkig overwegend vreedzaam. Uitzonderingen waren Roemenië waar door de staatstroepen van dictator Nicolae Ceaușescu tijdens de revolte een aantal dorpen werden uitgemoord. Maar waar het na het op de Op plaatsen waar de wetten niet soeverein zijn, daar krijgen volksleiders hun kans. Het volk wordt dan tot een alleenheerser, één persoon samengesteld uit velen, want de meerderheid is er soeverein, niet als individuen maar als collectief. ... zo'n volk ... streeft als elke alleenheerser naar alleenheerschappij, doordat het zich niet laat regeren door de wet. Het gaat trekken vertonen van een despoot ... de vorm van alleenheerschappij waarmee dit volksbewind te vergelijken is, is de tirannie. Aristoteles, Politika televisie uitzenden van de executie van de Ceaușescus snel afgelopen was met deze gekkigheid. Op de Balkan en de Kaukasus bleef het nog meer dan een decennium lang onrustig. En uit China.., dat bijna derde wereld land, kwam de jaren na het bloedbad op het Tiananmenplein nauwelijks nieuws...

Afijn, in 1990 hield de Sovjet Unie dus officieel op te bestaan en was plots voor velen de dagelijkse werkelijkheid van leven in een communistische heilstaat inclusief alle gruwelen verworden tot geschiedenis. God mag weten hoevelen er een zucht van verlichting slaakten.

Na het Verdrag van Maastricht in 1993 gloorde er hoop op een beter Europa waarbij, vaak tegen de afspraken met de Russen in, voormalige Oost Europesche landen werden betrokken. Terwijl de Russen zich militair achter hun landsgrenzen terugtrokken en NAVO generaals leuke plekjes op de landkaarten van deze landen begonnen in te kleuren deed het Westen zich tegoed aan de plundering van Oost Europa en creëerde het daar een Wild West economie. In de jaren hier op volgend waren er nog wat schermutselingen, vaak omdat Russische minderheden werden bedreigd of zich bedreigd voelden, maar over het algemeen kwamen wij in het Westen en zij in Oost Europa er met (relatief) weinig kleerscheuren vanaf. Geen gerotzooi met nukes,.. eind goed- al goed zou je kunnen zeggen.

Maar is dat ook zo, vraag ik mezelf af...

Oké toegegeven, we hebben sindsdien jaren comfortabel en zonder dreiging van oorlog, terwijl we bijna in slaap sukkelden, geleefd terwijl het ene na het andere verdrag, die de samenwerking in Europa moest verbeteren, werd gesloten. Totdat burgers steeds vaker in hun nadeel geldende regelgeving door Brussel kregen gedicteerd en zich af begonnen te vragen of we niet teveel van onze soevereiniteit begonnen af te staan. Niet vreemd dus dat in 2005, het jaar van het referendum over de Europese Grondwet, deze door ruim 61,5% van de Nederlandse stemgerechtigden werd verworpen. Niet alleen in Nederland, trouwens. Ook in andere landen was men niet zo happig op dit akkoord, zo bleek. Een overwinning voor de democratie jubelden de tegenstanders. Groot was echter de domper toen bleek dat dit raadgevend referendum was,.. wat het was... namelijk, raadgevend. En raad mag je in de wind slaan.

Toch?

Ja, ook die van je eigen bevolking! Zo bleek toen de Nederlandse politiek het gedrocht hernoemde. Het van een inlegvelletje voorzag om het vervolgens alsnog doodleuk als 'verdrag' aan te nemen!

Keerpunt

Was dát het moment, zo vraag ik mezelf af, dat velen ruw uit de droom ontwaakten om zich vervolgens vol ontzetting te realiseren dat een Europeesch integratieproces een elite zaak is en never nooit één van de bevolking? Gekozen wordt er namelijk niets door de burgers. Nee.. dat doen de door hun aangestelde vertegenwoordigers! Vertegenwoordigers die vette bonussen opstrijken. Alleen al bijvoorbeeld door het invullen van een aanwezigheidsregistratie. Vertegenwoordigers die helemaal geen belang hebben bij welke beperking van alles wat maar Europees is dan ook. Die alleen maar méér, méér en nog méér Europa willen. En minder, minder.. nationaliteit. We zijn immers al-le-maal Europeaan!

Toch?

Afbeelding van Eurofiel Juncker die op CNN zegt nationalisten domme mensen te vinden

Hoorde jij ook Eurofielen zeggen dat burgers die over de multiculturaliteit niets is gevraagd en die zich nu hardop afvragen wat er gebeurt met hun land, met hun cultuur, met hun eigenheid en met hun geld,.. nationalisten zijn? Dat dit domme mensen zijn? Die ingewikkelde zaken als Europeesche integratie niet snappen en deze alleen belemmeren? Die omdat ze tegen 'integratie' zijn, daarom dus racisten zijn? En, niet te vergeten, ook nog eens ordinaire fascisten,.. natuurlijk! Met hun gedweep met die nationale vlag! Nederlandse vlaggetjes kunnen vandaag de dag immers alléén nog op producten om consumenten duidelijk te maken deze uit Nederland komen. Toch? Dát is herkenbaar voor de buitenlandse markt en dus goed voor de economie! Denk aan Hollandse kaas uit Nederland. Hollandse nieuwe,.. uit Nederland! Hollandse melk,.. uit Nederland. Klompen, tulpen. Je weet wel. Al-le-maal,.. uit Nederland! Ja, zelfs de Nederlandse leeuw is tot niets meer dan een oranje knuffel van het Nederlandse voetbalelftal of schaatsploeg verworden. Daarbij, voorkomt het ook nog eens belediging van buitenlanders asielzoekers medelanders, de Nederlandse identiteit bestaat immers toch niet.

Toch,.. troela?

Het zal wel aan mij liggen maar ik zie dat geweld vandaag de dag een legitiem middel lijkt te zijn geworden om Nederlanders in eigen land te verhinderen het over hun eigenheid en over hun cultuur te laten hebben. Dat de gewone dus doorgaans blanke, Nederlander die hard werkt, die in een veilige en vertrouwde omgeving wil wonen en houdt van zijn tradities, bijna dagelijks als xenofoob, als racist wordt weggezet. Als een egoïst, een reactionair en wat al niet meer. Aanzetten tot plegen geweld door Antifa Kennelijk mag daarom het protest van deze 'onderdrukkers', met hun gore witte privilege, met geweld worden gesmoord. Je kunt fascisten immers niet laten lopen,.. toch?

Verval

Ben ik de enige, zo vraag ik mezelf af. Die ziet dat tegen dat geweld door de Politie, in zowel Nederland als in ander Europeesche landen, nauwelijks wordt opgetreden? Ik zie namelijk steeds vaker in het donker geklede en onherkenbare lieden in naam van 'anti fascisme' zij die voor het behoud van hun cultuur demonstreren in elkaar slaan en vernielingen plegen terwijl dezelfde Politie de-escalerend toekijkt... Sterker, vandaag de dag gaat in heel Europa de Politie bij mensen op huisbezoek, bijvoorbeeld omdat deze zich op sociale media negatief over Europa of over de asielindustrie 'migranten' hebben uitgelaten. Tuut tuut tuut,.. meneertje,is dat geen haatzaaien? Nou bijna hoor! Oppassen maar... En missen ze er een paar dan censureren social media zoals Facebook of Twitter onwelgevallige uitingen meedogenloos tot in het absurde! Notabene zonder enige juridische grond! Zelfs het 'liken' van iemand die hiervan wordt beschuldigd kan je een weigering tot toegang van je sociale media account opleveren!

Jawel beste kijkbuislezertjes!..

Controle

Welkom in de enge realiteit waarin de autochtone Europeaan steeds vaker te maken krijgt met tegen hen gericht geweld waarbij zij als blank dom fascistisch tuig worden weggezet en waaraan in toenemende mate de multiculteralisten, zij die zichzelf liberaal noemen, meedoen. Zij stellen ter ondersteuning van de toenemende golf van door hen gewenste asielanten 'immigratiecrisis' in toenemende mate de grenzen van onze natiestaten ter discussie. Terwijl linkse leraren onze jeugd hersenspoelen om de verbinding met onze historische grootheid, een autochtoon - lees: blank - Europa, te verbreken. Hiervoor in de plaats hebben zij namelijk een multicultureel, een anti-blank, Europa, die van de multiculturele EU bedacht. Weg dus met de natiestaat! Weg met het (blanke) volk! Zeker als het er één is in één natie... Die konden namelijk wel eens met succes de droom van dit Nieuwe Europa verstoren. En dat moet een zichzelf respecterende politiek correcte Eurofiel natuurlijk niet willen! Waag het dus niet te zeggen dat je vindt dat Nederlandse volksfeesten moeten blijven bestaan. Dat het kruis op de mijter van de Sint moet blijven en dat Zwarte Piet, zwart,.. is. Waag het niet je te verzetten tegen de 'weg met ons' cultuur. Volksverrader Sarkozy over verplichte rassenvermenging.Om te protesteren tegen het hernoemen van politiek incorrecte pleinen, straten en wegen. Waag het niet om Nederlands cultuurgoed te beschermen, en waag het dus zeker niet om een Nederlands vlaggetje op je kleding te dragen! Want daar krijg je geheid gezeik mee...

Dertig jaar na de val van de Berlijnse muur is politiek correctheid een verplichte leugen en hebben vele Europeanen in hun hoofd een muur opgetrokken. Een muur gericht tegen iedere van de norm afwijkende mening. Die wordt door hen namelijk als aanval, of op zijn minst, als 'microagressie': een uiting bedoeld om te kwetsen of te discrimineren, gezien. Een muur beklad met leuzen vol van nationale afkeer. Waarop in grote letters onze culturele erfenis en (Christelijke) tradities worden verketterd. Een muur die dicteert dat je als blanke Europeaan schuldig bent aan al het foute en kwade in deze wereld en dat je daar net zolang voor zult moeten bloeden totdat je afscheid hebt genomen van je eigenheid. Je 'privileges',.. Ja, zelfs van je blankheid dien je afscheid te nemen door je bloed met niet blanken te vermengen...

Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks!

Op deze dertigste verjaardag van de val van de Berlijnse muur is realiteit vervangen door de religie van het verlichte wensdenken. Met nieuwspraak als nieuwe taal. Zo heeft Nederland nauwelijks te lijden van terroristische islamitische aanslagen. Wel van meer dan gebruikelijk veel 'verwarde mannen' die met messen zwaaien en steken. En van mensen met een 'laag bloedsuikerspiegel' Afbeelding waarin wordt gesteld dat boekverbrandingen door de Nazi's hetzelfde is als censuur op social media die geheel per ongeluk met hun auto voetgangers plat aanrijden. Dat ook! We hebben vandaag de dag te maken met nieuwe gruwelen zoals het doorsnijden van kelen waarvoor in de pers neutraal klinkende synoniemen als 'steekpartij' worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor gewapende overvallen... deze worden steevast 'schietpartij' genoemd. Zo lijkt het net alsof alle betrokkenen meegedaan hebben en dus mede schuldig zijn. Dat is lekker inclusief! En denk je jezelf aan dit alles te kunnen onttrekken door het zekere voor het onzekere te nemen waag het dan niet te weinig asielzoekers migranten medelanders in uw bedrijf aan te nemen want dan stelt men doodleuk een quotum in! Helpt dat niet, dan mag u betalen. Het is niet voor niets dat ten teken van dit 'diversiteitsbeleid' menig risicogroep u als Nederlands burger op Schiphol staat te controleren... En staat dat u allemaal niet aan? Dan staat niets u in de weg om te emigreren.

Toch?..

Noem me een blanke xenofobe racistische fascistoïde Breivik fan-boy maar ik durf te stellen dat we zijn aanbeland in een maatschappij waar asielzoekers gastarbeiders 'medelanders' de eigenaren van Nederland zijn en daders altijd het slachtoffer (van racisme). Een maatschappij waar welke vorm van kritiek op wat dan ook als 'belediging' wordt gezien en (onder valse pretenties!) kan rekenen op steun voor ieder denkbare tegenmaatregel. Ongeacht of onze vrijheid (van meningsuiting) hiervoor moet worden ingeleverd...

Wie herinnert zich nog, zo vraag ik mezelf af, dat dertig jaar geleden, in juni 1989, een paar maanden voor het vallen van de Berlijnse muur, de hele wereld zag hoe in het communistische China protesten van studenten tegen het uitblijven van politieke hervormingen bloedig door het Chinese leger werden neergeslagen. Meer dan 3000 doden was het gevolg. In datzelfde China, nu de economische natte droom van iedere Eurofiel en rooie kapitalist, wordt anno 2019 de bevolking opgevoed met behulp van een Social Credit systeem. Iedere overtreding van welke norm dan ook in dit nieuwe (communistische!) rijk wordt elektronisch bestraft. Zodanig dat bijvoorbeeld je het reizen onmogelijk wordt gemaakt. Leven waar je wilt, onmogelijk wordt gemaakt. Omgaan met wie je wilt, onmogelijk wordt gemaakt. Zeggen wat je denkt, onmogelijk wordt gemaakt. Kortom dat je tot paria wordt gedegradeerd. En je bij het minste of het geringste automatisch verwordt tot crimineel! Ooit jezelf wel eens afgevraagd hoe lang het zal duren dat zo'n controle en correctiesysteem zoals in China nu, straks in Europa zal zijn ingevoerd? En zeg eens eerlijk, ben ook jij dan een trotse onderdaan van dat nieuwe rijk?

Of ben jij bereid, nee... durf jij, voordien zelfs het ondenkbare te doen,.. om dit te voorkomen?

Naar boven