Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

Evil Empires

Ook dit jaar vierden Eli en lief de Kerst bij familie in Polen. De reis liep ditmaal onder meer via een hotel overnachting in Szczecin, het oud Duitse Stettin. Alwaar we op onze tweede reisdag aankwamen. Een dag eerder waren we in een hotel in het centrum van Brandenburg an den Havel, net even voor Berlijn, neergestreken. Tsja, en als dan bij aankomst blijkt dat pal voor de deur een kerstmarkt wordt gehouden dan moet je wel aan de glühwein natuurlijk. Tenminste, Eli wel! En ook de (rot)braadworst,.. vergeet vooral ook die niet!

Omdat we onderweg door allerlei geneuzel op de 'snelwegen' in Nederland vertraagd waren en het winterse weer onderweg naar Brandenburg ook maakte dat de reis niet echt vlotjes verliep kwamen we pas tegen vijf uur in de namiddag bij het hotel in Brandenburg aan. In het donker want de zon gaat in die contreien minstens een half uur eerder op dan in Foto genomen op de kerstmarkt in Brandenburg an den Havel. ons kikkerlandje. En omdat er maar zoveel uur zonlicht in een dag kan, gaat ie aan het einde van de dag dan dus ook een half uur eerder onder. Daarbij, mistte het en was het vanwege een temperatuur van -8℃ ook nog eens glad. Noem het maar typisch ouderwets december weer... Van de omgeving verkennen kwam dus niet veel terecht en daarom ging Eli al snel na het nuttigen van de warme prak die werd vergezeld van een flesje heerlijke witte Burgunder onder de wol.

De volgende dag was het nog steeds mistig en glad toen we richting Szczecin vertrokken. We zouden kerstavond bij een deel van de familie in Nowy Dwor Mazowiecki in Polen doorbrengen en de kerstdagen bij een ander deel in Krakau. Om vervolgens net voor eindjaar vanuit Nowy Dwor Mazowiecki weer via Słubice naar Nederland terug te reizen.

Duits...

Voor het tweede deel van de reis had ik mijzelf voorgenomen om bij Nauen de afslag te pakken om zodoende een kijkje bij het oudste nog werkende radiostation ter wereld te nemen. Maar vanwege het winterse weer besloten lief en ik dat het beter was de vaart erin te houden. De wegconditie was nog even belabberd als de dag ervoor en dus vervolgden we onze weg naar 'Stettin' zoals het, in het Duits, op de bewegwijzering staat aangegeven.

In het Duits?

Jawel... veel van de grensdorpen en steden aan de Oostgrens van Duitsland die nu Poolse namen dragen waren voor de Tweede Wereldoorlog namelijk onmiskenbaar Duits. Met voor een aantal, zelfs vele eeuwen, nauwelijks een noemenswaardige Poolse invloed. Afbeelding van het Pools territorium in 1945. In het geval van Stettin waren er door de eeuwen heen zelfs meer Deense en Zweedse invloeden geweest en was de stad als haven van Berlijn, tot de belangrijkste Duitse Oostzeehaven uitgegroeid. Stettin was in 1940 met een inwoneraantal van ruim 380.000 zielen na Hamburg en Bremen in omvang de derde Duitse zeehaven met een strategisch belangrijke industrie.

De reden, even dan speciaal voor de nu glazig kijkende kijkbuislezertjes, dat Stettin net zoals een aantal andere dorpen en steden aan de Duitse Oostgrens, nu een Poolse naam heeft is omdat het Polen van voor de Tweede Wereldoorlog op de kaart een flink stuk oostelijker lag dan dat het tegenwoordige Polen vandaag de dag doet. Het territorium van die Tweede Poolse Republiek zoals het toen heette, strekte zich in 1939 uit tot aan het tegenwoordige Litouwen en bestond uit delen van Belarus (Wit-Rusland) en Oekraïne. En omdat over het ontstaan hiervan ook weer hele pagina's zijn vol te schrijven heb ik voor kijkbuislezertjes die het naadje van de kous hierover willen weten een aantal verwijzingen links in dit venster geplaatst. Eli, is immers de beroerdste niet... Toch?

Na de capitulatie van Nazi Duitsland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog bleek dat gedurende de Conferentie van Teheran, eind 1943, de grootste en machtigste Geallieerde overwinnaars zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika verschillende staten in oostelijk Europa hadden opgeofferd. Om zodoende Stalins hulp voor het openen van een tweede front tegen de Duitsers in het oosten te behouden! Ja, je leest het goed... opgeofferd door de verdedigers van de *kuch* vrije wereld... Besloten was dat een vreedzaam Europa in de toekomst alleen kon bestaan wanneer ieder land etnisch homogeen zou zijn. En dit betekende een Europa met hierin een Duitsland voor de Duitsers, een Polen voor de Polen en een Rusland voor de Russen. Communistisch affiche dat in het Pools oproept om het land ten oosten van de
Oder als Pools te beschouwen. Onder druk van de Sovjets, die door President Reagan tijdens zijn befaamde Evil Empire speech in 1983 als the focus of evil in the modern world werd genoemd, werd Polen ten gunste van de nieuw te vormen (communistische) Poolse Staat, de Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL), naar het westen opgeschoven. Waarvoor dus voornamelijk Duitsland gebieden moesten inleveren.

Het resultaat is het Polen zoals we dit vandaag op de kaart van Europa terug vinden. En als we die vergelijken met de kaart van 1921 is te zien dat een groot deel van de grens met Duitsland bovenin, dus tegen de Oostzee aan, gevormd wordt door de rivier de Oder. Totdat deze overgaat in de rivier de Neiße. De zo ontstane denkbeeldige lijn is wat door de Duitsers de Oder-Neiße-Linie of Oder-Neiße-Grenze wordt genoemd.

Dat opschuiven van Polen betekende dat naar schatting tussen de 12 en 14 miljoen Duitsers, Heimatvertriebenen werden deze stakkers later genoemd, onder goedkeurend oog van die Europeesche grootmachten, hun oorspronkelijke land en hun huis en haard in geannexeerde gebieden zoals Pommeren, Oost-Pruisen, Silezië en Sudetenland moesten verlaten. Daarbij verloren niet alleen miljoenen hun leven. Veel meer nog raakten invalide of voor de rest van hun leven zwaar getraumatiseerd. Om van het aantal doden die vielen tijdens de etnische zuiveringen in deze geannexeerde gebieden nog maar te zwijgen. Het geweld beperkte zich trouwens niet alleen tot etnische Duitsers maar betrof iedereen die hier voor doorging. Velen spraken vanuit hun opvoeding of afkomst weliswaar Duits maar hadden hiermee cultureel gezien echter nog nauwelijks binding. Afbeelding van oude kaart met het centrum van Stettin en de Jakobskathedrale. Het waren vaak gewoon tweetaligen die veelal gewoon hun leven leefden op de plek waar zij woonden, en net zoals anderen dromen en idealen hadden, maar die wel de prijs voor de wandaden van de Nazi's mochten gaan betalen...

Ze hadden 'het' immers al-le-maal kunnen weten...

Toch?..

Voor de stad Stettin betekende dit dat, ondanks dat deze aan de westzijde van de Oder lag, deze niet in Duitse handen mocht blijven. De toegang tot deze rivier met bijbehorende haven werd van een te groot belang geacht en verviel daarom inclusief een klein gebied eromheen aan Polen. Daarop werden de meeste Duitsers de omliggende dorpen en de stad uit getrapt waarna deze gevuld werd met op hun beurt uit Wit-Rusland en Oekraïne verdreven Polen. In het Oekraïense gebied van de Wolynië en Oost-Galicië (Oost Klein-Polen) dat door Polen in 1919 na het winnen van de Galicische oorlog op Oekraïne was ingelijfd. Was namelijk door het Nationalistische Ukrajinska Ustanicka Armija (UPA) opstandelingenleger tussen 1939-1947, vaak met Duitse steun, tegen alles dat niet Oekraïns was zo vreselijk tekeer gegaan (de progroms op de Poolse bevolking in Wolynië en Oost Klein-Polen werd in 2016 door Polen tot Genocide verklaard). Dat het de communisten maar weinig moeite kosten de Polen die men in dit nieuwe Oekraïne liever kwijt dan rijk waren te 'overtuigen' naar de westelijke gebieden te emigreren. Hiermee was de kous trouwens niet af, want hierna waren de Oekraïners op hun beurt de sjaak toen tijdens de Holodomor de bevolking door de Sovjets werd uitgemoord en miljoenen leden onder terechtstellingen, verdrijvingen en deportaties...

In Stettin werd in de 1950's alles dat ook maar Duits rook bijzonder streng 'verpoolst' door bijvoorbeeld alle gebruik van het Duits in het openbaar te verbieden. Niet alleen in publieke gebouwen of scholen maar ook straatnamen, namen van gebouwen, en zelfs streken en gebieden kregen een Poolse naam. De door de oorlog zwaar beschadigde infrastructuur van de stad werd na de tweede oorlog in Poolse stijl herbouwd en zo veranderde de ruïnes van Stettin in het ruim en open opgezet stadsplan van Szczecin, met veel parken en groen. Foto genomen van het Stettiner Schloss.uit het dakraam van het hotel in Szczecin. Anno 2022 zijn de nakomelingen van de weinige Duitstalige achterblijvers cultureel samengesmolten met de Poolse verdrevenen uit Oekraïne of Wit Rusland en zijn deze volledig verworden tot de moderne Pool. Hierdoor is ook de Duitsheid van het oude Stettin vreemd genoeg verworden tot Poolse geschiedenis die ironisch genoeg vandaag de dag weer wel als zijnde van Duitse origine wordt erkend! En dit doet mij vreemd aan als ik op de lokale televisie Polen vol trots over 'hun' (lees:Duits) erfgoed hoor praten...

Over de wreedheden die gepaard gingen tijdens deze gedwongen volksverhuizingen, de verschrikkingen en het onrecht die miljoenen werd aangedaan wordt vandaag de dag nog nauwelijks gesproken en slechts herinnert door hen die dit aan den lijve hebben ondervonden. En who cares aangezien dat aantal toch ieder jaar terugloopt,..

Toch?..

Maar toch,.. hoe desastreus deze verdrijvingen van Duitse burgers in Polen heeft uitgepakt bleek in 1990 toen er naar telling nog maar zo'n 400.000 etnische Duitsers in steden als Breslau, dat nu Wroclaw heet, in Duits Königsberg, dat nu Kaliningrad heet, in Danzig dat nu Gdánsk heet, in Hindenburg O.S. dat nu Zabrze heet en in Gleiwitz, dat nu Gliwice heet, bleken te wonen... En waarvan een groot deel hierna alsnog naar het herenigde Duitsland zijn geëmigreerd.

Niet vreemd dus dat tot de dag van vandaag deze voormalige Duitse gebieden ten oosten van de Oder-Neiße grens door veel Duitsers 'verloren gebieden' of 'verloren steden' worden genoemd en daarom nog steeds in het Duits op de bewegwijzering staan aangegeven.

Happie doen!

In Szczecin arriveerden we vroeg in de middag bij het hotel. Dat is gelegen met uitzicht op de rivier de Oder met er achter, we keken er vanuit het dakraam van onze hotelkamer op de derde verdieping zo tegenaan, het Stettiner Schloss. De vroegere residentie van de hertogen van Pommeren. En daar moesten lief en ik natuurlijk wel even een kijkje nemen! Zodoende konden we op de heen en terugweg ook nog snel even wat bezienswaardigheden langs. Wel in gestrekte draf want de temperatuur van -7℃ met een straf windje maakte dat je snel een warme plek ging opzoeken. En zodoende belandde lief en ik in een Oekraïens restaurantje dat, hoe kon het ook anders, zich duidelijk als zodanig profileerde. Zoals dit zo mooi heet, met Oekraïense vlag en dito steunbetuigingen. Foto van de Oekrainse maaltijd in Rest. Ukraineczka in Szczecin.


En toen was ie daar... de 'militaire operatie' zoals deze oorlog eufemistisch door de Russen, een beetje zoals de Amerikanen dit tijdens de invasie van Grenada in 1983 deden, wordt genoemd.

Dé oorlog...


En het moment dat Eli in dit *kuch* artikeltje, maar niet verder raakt... Ik worstel namelijk heel erg met de richting die het op moet. En hoe meer ik de tekst opnieuw lees en orden, er nieuwe aan vast plak, het lukt me maar niet.

Begrijp me niet verkeerd, je moet jezelf kunnen verdedigen. Als land én als burger! Militairen dienen uit het land van een ander weg te blijven. En je mag daar veel, héél veel voor doen... Maar ik ben er ook niet op tegen dat mensen niet met elkaar willen leven. Zeker niet als die ergens al sinds mensenheugenis wonen en onderling een gevoel van eigen identiteit hebben. Zich met eigen mensen verbonden voelen, die allemaal interesse hebben in een gezamenlijke geschiedenis, helden, cultuur en folklore. Die de plek waar ze wonen als die van hén zien, en alléén van hén! Wat dat betreft vindt ik de multiculturele wetten van de EU bijna net zo vies en goor als die van de Nazi's destijds. De Nazi's verboden omgang met anderen en de EU multiculturalisten verplichten de omgang met 'anderen'! Terwijl, het recht op zelfbeschikking datgene is dat zorgt voor orde en rust!

Verdorie, ik heb moeite dit te schrijven. Omdat het nu net lijkt dat ik het onnoemelijke leed dat die stakkers daar nu wordt aangedaan wegwuif.

Daarbij, realiseer ik me terdege dat je vandaag de dag moet oppassen met het geven van je mening als die afwijkt van wat is erwünscht. Voordat je het weet wordt je 'gecanceld'. Voor 'Putin-lover' weggezet. En misschien zelfs wel van spionage beschuldigt! Loop je het risico dat, omdat je de 'algemene voorwaarden' hebt overtreden, je bankrekening wordt 'geannuleerd'. Dat Pay-pal je account sluit en je niet meer kunt Twitteren. Facebooken of wat dan ook... Immers je hoeft niet alles te zeggen wat je mag zeggen! Om maar eens een uitspraak van Neerlands grootse volksverrader onze premier aan te halen!

Toch?..

Power, Corruption & Lies

Ik ben eens, lang geleden, tot het besef gekomen dat als er op het politieke toneel iets gebeurt, dit niet voor niets is. En dat, wat er gebeurt, dan ook zo is gepland... De politiek dient namelijk niemand én iedereen. Daarom liegen politici ook altijd over alles én iedereen. Zoals over dat die oorlog dáár,.. óók onze oorlog is! Terwijl ik me toch écht weet te herinneren dat de meerderheid van de kiezers zich op 6 april 2016 tijdens het raadgevend referendum over het EU-associatieakkoord met Oekraïne hier tégen stemden. En daarbij, is Oekraïne geen lid van de NATO...

Toch?..

Ze liegen als 'wegens mogelijke ondermijning' voor EU burgers de toegang tot Russische nieuwskanalen wordt 'geblokkeerd'. Báh, dat woord is niets anders dan een eufemisme voor censureren! Je weet wel, zoals vroeghur nazi's, fascisten en communisten dat deden. En ja,.. nu door Europeesche 'democraten', want God verhoede stel je eens voor dat Europeanen een andere We live in a completely corrupted world where every government is just a bunch of businessmen working for a bunch of bigger businessmen and none of them give a shit about the people. Woody Harrelson opinie te zien of te horen zouden kunnen krijgen! Of nog erger, hierover onafhankelijk van de politiek, met elkaar in discussie zouden kunnen gaan en hierdoor misschien wel verkeerde ideeën zouden kunnen opdoen? Getver, nee, dat moeten we niet willen met z'n allen!

Toch?..

En denk dan niet dat 'de grondwet' je vrijheden garandeert. Dat deed het ook niet tijdens de 'corona-crisis'. De handlangers van de macht zijn immers niet geïnteresseerd in 'vrijheid'. Orde! Daar is waar het hen om gaat! Desnoods die van de overheerser. De 'wet' is alleen de machtigen van nut en daarom ook plastisch: zij weten dat als burgers gaan doorkrijgen dat de staat eigenlijk he-le-maal geen belang stelt in haar burgers, diezelfde burgers op hun beurt ook geen belang meer zullen stellen in 'de staat'... En daarom moet de show doorgaan! Vandaag een verbod op raadplegen blokkade van Russische nieuwsmedia, morgen 'de vraag' of een nicht erwünschte uitspraak van een gekozen Nederlandsche volksvertegenwoordiger in de toekomst niet zou moeten worden verboden 'voorkomen'.

Er is een reden dat onze EU politici destijds staande op de barricaden in november 2013 tijdens de Maidan protesten logen. Toen de democratisch gekozen president Viktor Janoekovytsj het politieke associatie- en vrijhandelsovereenkomst met de EU niet wilde tekenen werd er door EU ambtenaren vanaf deze barricaden opgeroepen tot revolte! Revolte waarvan zij konden weten, nee moesten weten, dat het negeren van cultureel historisch gevormde scheidslijnen tussen de westelijke kant en de oostelijke kant van de Dnjepr tot problemen zouden leiden.

Ze wisten ook donders goed dat het door Oekraïne instellen van het Oekraïens als enige officiële taal in een land waarin al honderden jaren miljoenen Russischtaligen wonen en waar één op de zes zich Rus voelt tot problemen zou leiden.

Ze logen toen ze ontkenden dat er met Rusland was gesproken over dat deze het opschuiven van de NATO naar het oosten niet kon tolereren. En het zal dan wel aan mij liggen maar ik vind een bondgenootschap dat zegt in een gewapend conflict geen partij te zijn maar een land wél jarenlang met wapens volstouwt verdacht. Onze inzet om Oekraïne te steunen, blijft onveranderd. Wel is de NAVO geen partij in dit conflict verklaarde secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg toen de eerste Foto van tijdens een bombardement gewond geraakt oud echtpaar. Russische pantsers met NAVO wapens, vanaf de daken van flatgebouwen (zijnde burgerlocaties volgens de Conventie van Genève en dus een flagrante schending hiervan), door in NAVO landen getrainde Oekraïense soldaten. En geheel volgens de NAVO doctrine van het vertragend gevecht, werden afgeschoten. Sorry hoor, maar ik ben dan toch wel een beetje geneigd om het dan als het gelijk van Rusland te zien als zij stellen dat de door hen ongewenste invloed van de NAVO reeds naar het Oosten is opgeschoven! Maar laat ik effe dimmen, en het vooral niet gaan hebben over het gelijk van Iran om op haar beurt dan drones aan Rusland te leveren. Immers, als de één het mag...dan...

Damn, deed ik het bijna toch!

Ondertussen spelen de oude rijken van Europa hun oude spel en worden wéér talloze Europeanen van huis en haard verdreven. Dwars door Europa heen... en vermorzeld... En vechten Oekraïense mannen zich daar dood, wat straks de zo door de EU gewenste omvolking een stuk makkelijker zal maken, hoor ik critici complotdenkers mompelen...

Waak er voor beste kijkbuislezertjes om niet, net zoals die arme Oekraïners daar, als speelbal van hun door en door corrupte elite, afhankelijk te worden gemaakt van de daden van anderen: vertrouw niets en niemand. Reken niet op 'wereldleiders' en op geen enkele organisatie die 'world', 'united' of 'non' in hun naam heeft staan. Ze zijn namelijk door niemand gekozen... en zullen jouw en mijn belang nooit behartigen!

Cui bono, vraag je me?

Kijk eens naar wie er aan dit conflict verdient. Wie zijn de spreekbuis van hen met macht en veranderen 'afspraken' al naar gelang hun verdienmodel? Wie is in afwachting van subsidies in ruil om niets?

Wie verdient er altijd? Als niet aan jou... dan wel aan hen die jou onderdrukken?


Everything faded into mist. The past was erased, the erasure was forgotten, the lie became truth.
George Orwell, 1984

Naar boven