Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

NL 2923 A
Hoogfrequent bandfiltereenheidPDF downloaden? Hier!777
Foto van de hoogfrequent bandfiltereenheid NL 2923 A.

Deze afstemeenheid bevat twee afstemkringen die elk worden afgestemd met een dubbele afstemdiode, en die gekoppeld wordt tot een bandfilter. Kan enerzijds worden aangesloten op een geschikte antenne (of eventueel voorzet apparatuur) en anderzijds worden verbonden met een hf-versterker of hf-mengeenheid (NL2929). De spoelen kunnen op eenvoudige wijze en naar behoefte op de bijgeleverde ferroxcube ringen worden gewikkeld. De wikkelgegevens voor de 49 meter band, de 80 meter band en de visserijgolf zijn in deze handleiding opgenomen.

Foto van de NL 2923A. Foto van de NL 2923A. Foto van de NL 2923A.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in gesloten originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
gebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
NL 2923 B
Hoogfrequent filtereenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de hoogfrequent filtereenheid NL 2923 B.

Met de bijgevoegde onderdelen en materialen kunnen verschillende hoogfrequentfilters worden samengesteld in het frequentiegebied tussen ca. 0 en 45 MHz.
Toepassingen o.a.: laagdoorlaatfilter voor MG en LG, antennefilter voor 27 MHz, midenfrequentfilter voor 4888 kHz. Alle gegevens voor zeven filter zijn in de handleiding opgenomen.
Spoelen worden gewikkeld op hoogwaardige ferroxcube ringen die geschikt zijn voor frequenties tot ca 50 MHz. De filtereenheid kan onder meer worden gebruikt bij mengeenheid NL 2929 en hf-oscillatoreenheid NL 1304 B of met mengeenheid NL 2924 en hf-oscillatoreenheid NL 1304 B met hf-versterker NL 2938.

Foto van de NL 2923B Foto van de NL 2923B. Foto van de NL 2923B.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
NL 2936
Hoogfrequent afstemeenheid 0-30 MHzPDF downloaden? Hier!
Foto van de Hoogfrequent afstemeenheid NL 2936.

Bevat vijf kringen die met een ingebouwde dubbele afstemdiode worden afgestemd en een (vast) laagdoorlaatfilter die te zamen een gebied bestrijken van ca 10kHz tot 32 MHz. Omschakeling met behulp van ingebouwde schakeldioden.
Montageplaat geschikt voor het aanbrengen van hf-regeleenheid NL 2934 (via printconnector) Te gebruiken met hf-mengeenheid NL 2924 (met NL 2934) of NL 2929 (zonder NL 2934). Bijpassende oscillatoreenheid NL 1304B (drie stuks voor het gehele frequentiegebied) Afstempotentiometer (100 kΩ lin) wordt bijgeleverd.
Uitgevoerd als insteekmontageplaat ("module"); contactblokje, verloopplaatje en twee metalen afstandsbussen worden bijgeleverd.

Foto van de NL 2936. Foto van de NL 2936. Foto van de NL 2936.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in gesloten originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
NL 2934
Hoogfrequent regeleenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de Hoogfrequent regeleenheid NL 2934.

Voor elektronische sterkteregeling van een hoogfrequentsignaal achter een hf-eenheid met hoge uitgangsimpedantie (b.v. NL 2936 of NL 2923 A of B)
Regeling met de hand of met een AVC signaal (b.v. afkomstig van NL 2935). Kan met bijgeleverde printconnector op montageplaat NL2936 worden ingestoken of met een verloopplaatje afzonderlijk worden opgesteld.

Foto van de NL 2934. Foto van de NL 2934. Foto van de NL 2934.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes maar zonder originele bouwbeschrijving.
NL 2929
Hoogfrequent mengeenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de Hoogfrequent mengeenheid NL 2929.

Voor het mengen van twee hoogfrequentsignalen, b.v. afkomstig van hf-bandfilter NL 2923 A en hf-oscillator NL 1304A, tot een middenfrequentsignaal van 455 kHz.
Menging in tetrode veldeffecttransistor (double gate FET); selectie door vijfvoudig keramisch filter. Regelbare versterking. Uitgevoerd als insteekmontageplaat ("module"); contactblokje, verloopplaatje en twee metalen afstandsbussen worden bijgeleverd.

Foto van de NL 2929. Foto van de NL 2929. Foto van de NL 2929.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in gesloten originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
NL 2929 B
Hoogfrequent mengeenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de Hoogfrequent mengeenheid NL 2929 B.

Voor het mengen van twee hoogfrequentsignalen tot een middenfrequentsignaal van 455kHz.
Menging in tetrode veldeffecttransistor (double gate FET); selectie door keramisch filter. Bandbreedte (ca 14 kHz, -3dB) maakt deze eenheid geschikt voor z.g. "smalle" FM uitzendingen (gebruikelijk o.a. in de 27 MHz band) Bijpassende FM demodulator: NL 2922.
Uitgevoerd als insteekmontageplaat ("module"); contactblokje, verloopplaatje en twee metalen afstandsbussen worden bijgeleverd.

Foto van de NL 2929 B. Foto van de NL 2929 B. Foto van de NL 2929 B.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in gesloten originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
NL 2924
Hoogfrequent diode mengeenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de Hoogfrequent diode mengeenheid NL 2924.

Voor het mengen van twee hoogfrequent signalen tot een middenfrequentsignaal van bij voorbeeld 4888 kHz. Bevat geen afstemkring en moet dus worden gevolgd door bij voorbeeld een eenheid NL 2923 A of B die is afgestemd op de gekozen middenfrequentie.
De mengeenheid kan worden gecombineerd met hf-eenheid NL 2936 met regeleenheid NL 2934 of, in sommige gevallen, met NL 2934 B.
Als oscillator is het type NL 1304 B geschikt met tussenschakeling van de hf-versterker NL 2938.

Foto van de NL 2924. Foto van de NL 2924. Foto van de NL 2924.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
NL 1304 A
Hoogfrequent oscillatoreenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de Hoogfrequent oscillatoreenheid NL 1304 A.

Voor gebruik in superheterodyneschakelingen tussen ca 1,4 en 6 Mhz. Diode-afstemming met mogelijkheid tot afzonderlijke diode-afstemming.
Constante uitgangsspanning door eigen AVC. Source follower uitgang. Te gebruiken met hf-mengeenheid NL 2929. Uitgevoerd als insteekmontageplaat ("montage"); contactblokje, verloopplaatje, afstempotentiometer en twee metalen afstandsbussen worden bijgeleverd.

Foto van de NL 1304 A. Foto van de NL 1304 A. Foto van de NL 1304 A.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in gesloten originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
NL 1304 B
Hoogfrequent oscillatoreenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de Hoogfrequent oscillatoreenheid NL NL1304 B.

Oscillator geschikt voor gedeelte van het frequentiegebied tussen 4 en 75 MHz. Met drie oscillatoren kan het gehele oscillator frequentiegebied, nodig voor een 0-30 MHz ontvanger, worden bestreken. De eenheid wordt ingeschakeld door het aansluiten van de voedingsspanning (schakeldiode is ingebouwd). Spoelen zelf te wikkelen op hoogwaardige ferroxcube ringkernen.
Wikkelgegevens voor deze drie gebieden zijn in de handleiding opgenomen. Te gebruiken met 100 KΩ lineaire afstempotentiometer (niet bigevoegd).
Bijpassende hf-mengeenheid: NL 2924 (via hf versterker NL 2938) of NL 2929 (zonder hf-versterking).

Foto van de NL 1304 B. Foto van de NL 1304 B. Foto van de NL 1304 B.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
gebouwd complete eenheid in originele doos met originele bouwbeschrijving.
NL 2933
HF kristal oscillatoreenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de HF kristal oscillatoreenheid NL 2933.

O.a. voor gebruik in een dubbelsuper om een hoge middenfrequentie om te zetten in een lage middenfrequentie. Stabiele frequentie door middel van kristal (4433kHz). Lage uitgangsimpedantie. Te gebruiken met hf-mengeenheid NL2929. Uitgevoerd als insteekmontageplaats ("module"); contactblokje, verloopplaatje en twee metalen afstandsbussen worden bijgeleverd.

Foto van de NL 2933. Foto van de NL 2933. Foto van de NL 2933.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in gesloten originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
NL 2938
Hoogfrequent versterkereenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de hoogfrequent versterkereenheid NL 2938.

Deze hf-versterker kan in ontvangers en zenders worden toegepast voor het gelijkmatig versterken van een breed frequentiegebied.

Gunstige signaal/ruis verhouding. De versterker wordt ondermeer toegepast om het (hf-)signaal van een oscillatoreenheid NL 1304 B te versterken tot een niveau dat voor de diode-mengeenheid NL 2924 vereist is. Laagohmige uitgang met transformator op hoogwaardige ferroxcube ringkern.

Foto van de NL 2938. Foto van de NL 2938. Foto van de NL 2938.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
NL 2925
Middenfrequent versterker en AM-detectorPDF downloaden? Hier!
Foto van de middenfrequent versterker en AM-detector NL 2925.

Deze eenheid dient voor het versterken van een middenfrequent signaal van 455 kHz en de AM detectie van dat signaal. Aan de ingang wordt een tetrode veldeffect-transistor (double-gate FET) toegepast. De eenheid herbergt een laag-frequent voorversterker en een versterker voor de automatische volumeregeling (AVC). De laag-frequent uitgangsspanning is instelbaar. De eenheid heeft een aansluitmogelijkheid voor de produktdetector NL 2921 of een FM demodulator, terwijl ook een AVC uitgang beschikbaar is voor andere eenheden. De schakeling heeft bovendien een speciale uitgang voor een signaal-sterktemeter (S meter) Deze m.f. versterker vormt het feitelijke middelpunt van de communicatieontvanger en wordt gebruikt met de hoogfrequent mengeenheid NL 2929 aan de ingang en de laagfrequent versterker NL 3401 en eventueel produktdetector NL 2921 aan de uitgang.

Foto van de NL 2925. Foto van de NL 2925. Foto van de NL 2925.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in gesloten originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
NL 2921
ProduktdetektorPDF downloaden? Hier!
Foto van de Produktdetektor NL 2921.

Voor het hoorbaar maken van enkelzijband (SSB) en ongemoduleerde (CW) signalen. Oscillator instelbaar tussen 400 en 500 kHz; fijnafstemming ± 20 kHz met behulp van een afstemdiode. Menging in veldeffecttransistor. Laagfrequent voorversterker; uitgang instelbaar. Kan o.a. op mf-versterker NL 2925 worden aangesloten. Uitgevoerd als insteekmontageplaat ("module"); contactblokje, verloopplaatje, afstempotentiometer en twee metalen afstandsbussen worden bijgeleverd.

Foto van de NL 2921. Foto van de NL 2921. Foto van de NL 2921.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
NL 2922
FM demodulator eenheid 455 kHzPDF downloaden? Hier!
Foto van de FM demodulator eenheid 455 kHz NL 2922.

Voor het demoduleren van een FM gemoduleerd 455 kHz signaal in ontvangers die zijn ingericht voor ontvangst van uitzendingen volgens het zogenaamde "smalle" FM systeem (o.a. 27 Mhz en 144 Mhz banden)
Bijpassende middenfrequentversterker NL 2925.
Uitgangsspanning (instelbaar) geschikt voor lf-vertserkereenheid NL 3401. Uitgangen voor AFC en AGC.
Uitgevoerd als insteekmontageplaat ("module"); contactblokje, verloppplaatje en twee metalen afstandsbussen worden bijgeleverd.

Foto van de NL 2922. Foto van de NL 2922. Foto van de NL 2922.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes maar zonder originele bouwbeschrijving.
NL 3401
3,5 watt IC-versterkerPDF downloaden? Hier!
3,5 watt IC-versterker NL 3401

Deze kleine versterker levert een relatief groot vermogen. De eenheid is speciaal ontwikkeld voor toepassing in communicatie ontvangers.
Het frequentiegebied is zodanig aangepast dat verschillende stoorgebieden worden onderdrukt. Deze versterker wordt, net als de andere eenheden uit deze serie, ondergebracht op een handige insteek montageplaat en is geschikt voor een voeding van 12 V. De eenheid past daardoorm uitstekend bij de reeks communicatie ontvanger modulen. Wordt geleverd inclusief volumeregelaar 47kΩ log.

Foto van de NL 3401. Foto van de NL 3401. Foto van de NL 3401.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
NL 2935
S-meter en AVC eenheid PDF downloaden? Hier!
Foto van de S-meter en AVC eenheid NL 2935.

Geeft de sterkte van het ontvangen signaal aan. Moet worden aangesloten op AM detector, bij voorbeeld van eenheid NL 2925. Levert tevens twee versterkte AVC signalen, één toenemend (0-12 V) en één afnemend (12-0 V). Draaispoelmeter wordt bijgeleverd.
Het stroomverbruik bedraagt 18 mA. Een draaispoelmeter wordt bijgeleverd. Door toepassing van insteekprint ("module") en een printconnector op een verloopplaatje gemakkelijk in een kast in te bouwen.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
Niets in bezit 
NL 2703
Stabilisatie eenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de Afstemindicator eenheid NL 2703.

Dit pakket bevat alle onderdelen, inclusief een montageplaatje met gedrukte bedrading, voor het samenstellen van een stabilisatie-eenheid b. v. voor gebruik in een communicatie-ontvanger. Beschikt behalve over een instelbare uitgangsspanning (ca 7,5 - 10 V; max. 50 mA) ook nog over twee instelbare uitgangen voor afstemspanningen.
De boven- en ondergrens van de afstemspanning is zeer nauwkeurig in te stellen met afzonderlijke instelpotentiometers. De ingangsspanning mag maximaal 28 V (gelijkspanning) bedragen. De uitgangsspanning kan het best worden gebruikt voor het voeden van één of meer oscillatoreenheden NL 1304 A of B (max. 5).
Door toepassing van insteekprint ("module") en een printconnector op een verloopplaatje gemakkelijk in een kast in te bouwen.

Foto van de NL 2703. Foto van de NL 2703. Foto van de NL 2703.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
R 6806
Kwaliteitsmiddengolf afstemeenheidGeen PDF
Foto van kwaliteitsmiddengolf afstemeenheid R6806.

Door toepassing van de modernste technieken optimale ontvangst van de middengolfzenders. Drievoudige afstemming. Middenfrequentie gedeelte met vijfvoudig keramisch filter. Voorversterking en menging met veldeffecttransistors (FET's). Afzonderlijke oscillator. Aansluitmogelijkheid voor afstemindicator met meter en voor "stille afstemming". Bijpassende kast met toebehoren: R6701K

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele gesloten doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
R 6902
Middengolf afstemeenheidGeen PDF
Foto van middengolf afstemeenheid R6902

Ontvangst zonder antenne door lange ferroceptor en grote gevoeligheid. Geschikt als tuner bij versterker en voor het samenstellen van compleet radiotoestel. Eenvoudig af te regelen. Geheel uitgerust met siliciumtransistors. Kan geschikt worden gemaakt voor autoantenne en centraal antennesysteem.

Foto van gesloten R6902 doos Foto van de open R6902 doos Foto van de R6902 inhoud,

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
Naar boven