Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

FM afstem-eenheden

In dit programma bevinden zich de onderdelenpakketten voor twee complete FM afstemeenheden. Ook zijn er verschillende verfijnde hulpmiddelen opgenomen die zijn toegespitst op modern bedieningscomfort.

Foto van de montage van een ui Philips onderdelenpakketten samengestelde ontvanger.

Gevolgd door een speciaal voor deze serie ontworpen voedingseenheid.

Overzicht

Bij de de opsomming van de eenheden die ik in mijn collectie heb volg ik die zoals die in het hobby-programma van het Philips blad Hobbyskoop is gepresenteerd.

NL 1320
HiFi afstemeenheid met diode afstemmingGeen PDF
Foto van de NL 1320 schakeling.

Voor HiFi ontvangst van de FM zenders. Uitgerust met de gemonteerde en afgeregelde hoogfrequent eenheid FD 1A met viervoudige diodeafstemming (3 x h.f.), een vijfvoudig keramisch filter voor een uitstekende slectiviteit, en de geintegreerde schakeling TCA 420 voor versterking en demodulatie. Dubbele demolatiekring en l.f. buffertransistor. De hoogfrequenteenheid wordt op de montageplaat aangebracht en aangesloten met een printsteker.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
nog niets in bezit
NL 1380
HiFi afstemeenheid met diodeafstemmingPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 1380 schakeling.

Voor HiFi ontvangst van de FM zenders. Uitgerust met de gemonteerde en afgeregelde hoogfrequent eenheid FD 1A met viervoudige diodeafstemming (3 x h.f.), een vijfvoudig keramisch filter voor een uitstekende slectiviteit, en de geintegreerde schakeling TCA 420 voor versterking en demodulatie. Dubbele demolatiekring en l.f. buffertransistor. De hoogfrequenteenheid wordt op de montageplaat aangebracht en aangesloten met een printsteker.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
Ongebouwd complete eenheid in doosje, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving
NL 1319
AanraakschakelaarGeen PDF
Foto van de NL 1319 schakeling.

Met deze aanraakschakelaar ("tiptoetsbediening") kunnen vier vooraf ingestelde zenders door het aanraken van de contacten worden ingeschakeld. Desgewenst kan dit aantal worden uitgebreid tot acht zenders bij gebruik van nog zo'n schakelaar. Voor het instellen van de zenders worden instelpotentiometers bijgeleverd met rolknop en wijzer. Ze worden gemonteerd op een printplaatje en kunnen zo worden opgesteld dat ze van buiten de kast te bedienen zijn.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
nog niets in bezit
NL 1308
ZoekafstemmingGeen PDF
Foto van de NL 1308 schakeling.

Dit moderne afstemhulpmiddel wordt gebruikt in combinatie met de HiFi afstemeenheid NL 1320. De schakeling dient voor het automatisch en probleemloos opzoeken van een gewenste zender. Hiertoe is de eenheid voorzien van twee aanraakcontacten voor snele en twee voor langzaam zoeken. Bij de snelle methode stopt de zoek-cyclus altijd op een zender na het loslaten van het aanraakcontact. Bij de langzame methode wordt de zoek-cyclus telkens even onderbroken op het moment dat een zender wordt gepasseerd.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
Ongebouwd complete eenheid in doosje, onderdelen in zakjes.
NL 1303 (PC)
IC StereodecoderPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 1303 schakeling.

Stereo ontvangst met de FM afstemeenheden NL 1320, NL 3702 en NL 1380 is mogelijk in combinatie met de in fase gesynchroniseerde stereodecoder ("Phase Locked Loop decoder"). Automatische overschakeling van mono naar stereo . Stereo indicatie met behulp van bijgeleverde lichtgevende diode (LED). De meeste onderdelen van deze decoder zijn samen gebracht in een geintegreerde schakeling TDA 1005. De decoder wordt aangesloten via tien stekerpennen aan één zijde van de montageplaat die passen in een meegeleverd contactblokje (printconnector).

Foto van de NL1303PC. Foto van de NL1303PC. Foto van de NL1303PC.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
gebouwd complete eenheid, zonder originele bouwbeschrijving, gemonteerd op Stereo HiFi FM afstememeenheid NL 3702
NL 2720
Gestabiliseerde voedingPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 2720 schakeling.

Deze eenheid is speciaal ontwikkeld voor de voeding van de HiFi afstemeenheid met diodeafstemming NL 1320. De voeding kan echter ook heel goed worden gebruikt met andere afstemeenheden met diodeafstemming. De schakeling met multi stabilisator levert een voedingsspanning tussen 11 en 16 V, zodat de meest voorkomende voedingsspanningen van 12 V en 15 V hiermee gemakkelijk haalbaar zijn. Bovendien geeft deze eenheid nog een vaste spanning van 30 V wat ruim voldoende is om het maximale frequentiegebied van de meeste afstemeenheden te bestrijken.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
Ongebouwd complete eenheid in origineel doosje, onderdelen in zakjes met kopie bouwbeschrijving
NL 7301F
HiFi FM afstemeenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 7301F schakeling.

Met deze transistor FM afstemeenheid wordt HiFi mono ontvangst verkregen van de FM zenders in de Europese FM band. Deze kan worden uitgebreid met de getransistoriseerde stereodecoder R6823, waardoor ontvangst van stereo uitzendingen mogelijk wordt. Verder is uitbreiding met afstem-indicatie eenheid (NL7301T), die op zijn beurt kan worden uitgebreid met de elektronische schakelaar H6715 voor het verkrijgen van "stille afstemming", mogelijk.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
gebouwd complete eenheid met kopie bouwbeschrijving
NL 7301T
Afstemindicator eenheidPDF downloaden? Hier!
Foto het NL 7301 T doosje.

Deze eenheid maakt het afstemmen met de daarvoor ingerichte afstemeenheden, zoals de NL 7301F, NL 7313, R 6806 gemakkelijker. Behalve van het juiste afstempunt wordt ook een indicatie verkregen van de sterkte van het signaal van desbetreffende zender. Dit maakt het mogelijk om op de "sterkste zender" af te stemmen indien keuze bestaat doordat meerdere zenders hetzelfde programma uitzenden. De los bijgeleverde meter past in de schaalachtergrond van de kast voor de afstemeenheid NL 7301F eventueel gecombineerd met de AM afstemeenheid R 6806, stereodecoder, deze afstemeenheidindicatoreenheid en een elektronische schakelaar. Dit pakket "kast met toebehoren" is verkrijgbaar onder nr. NL 7301K.

Foto van de NL7301TA. Foto van de NL7301TA. Foto van de NL7301TA.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakje met originele bouwbeschrijving
NL 7301TA
Afstemindicator eenheidPDF downloaden? Hier!
Foto een gemonteerde NL 7301 TA print op een originele bouwbeschrijving.

Deze eenheid maakt het afstemmen met de daarvoor ingerichte afstemeenheden, zoals de NL 7301F, NL 7313, NL 1320 R, R 6806 gemakkelijker. Behalve van het juiste afstempunt wordt ook een indicatie verkregen van de sterkte van het signaal van desbetreffende zender. Dit maakt het mogelijk om op de "sterkste zender" af te stemmen indien keuze bestaat doordat meerdere zenders hetzelfde programma uitzenden. De los bijgeleverde meter past wat formaat en uiterlijk betreft bij de meter die in pakket NL 1308 (search control) aanwezig is.

Foto van de NL7301TA. Foto van de NL7301TA. Foto van de NL7301TA.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakje met originele bouwbeschrijving
gebouwd complete eenheid met originele bouwbeschrijving
NL 7313
FM afstemeenheid met diodeafstemmingPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 7313 schakeling.

Met deze afstemeenheid wordt, zonder toevoeging, mono-ontvangst verkregen binnen de Europese FM-band (87-104,5 MHz). Stereo ontvangst is mogelijk na toevoeging van een stereodecoder R 6823. Afstemming vindt plaats met behulp van een potentiometer die het gelijkspanningsniveau regelt op afstemdioden, die in verschillende afstemkringen van de hf eenheid zijn opgenomen. In het leveringsprogramma van onderdelenpakketten komen verschillende voedingseenheden, versterkers en luidsprekers voor die met NL 7313, met of zonder R 6823, kunnen worden gecombineerd tot "tuner" voor gebruik bij een versterker of tot complete FM ontvanger.

Van deze eenheid heb ik het volgende in bezit:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in origineel doos, onderdelen in zakjes met kopie bouwbeschrijving
Naar boven