Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

Ouwe audio Polykit meuk in een nieuw kleedje.

Heel, heel... lang geleden, zo meelde mij Jacky, begon een vriend van hem met de bouw van een 40 Watt mono buizenversterker van MBLE. Een ultra-lineaire versterker uitgerust met EL 34 buizen waar hij helemaal van slag van raakte toen hij hem hoorde. Jaren later, toen het blad Elektuur de EKWA versterker publiceerde, werd Jacky geboeid door deze versterker. Deze voldeed aan de in 1972 door Elektuur opgestelde Ekwa norm die ruimschoots boven de destijds gestandariseerde HiFi DIN 45.500 voor kwaliteitsversterkers uit rees. Net zoals de EDWIN erna.

Dit was kennelijk allemaal niet genoeg geweld want niet veel later werd door Jacky de 120 Watt Thomson kit gekocht. Vervolgens werd een volledige discobar afgewerkt met polykit eenheden. De hoge en midden tonen met een BEO 179 versterker. En voor de bass werd per kanaal 2x BEO 179 gebruikt. Dit gaf met RCF speakers een heel goed resultaat en de geluidsdruk was enorm. Vandaag de dag is dit te stil, men spreek nu van minstens 500 watt... Het mengpaneel bestond uit BEO mengeenheden aldus Jacky.

Foto van 4 ingangskanalen.

Dit allemaal om even aan te geven dat Jacky dus al jaren serieus met zelfbouw audio bezig is. En het mag dan ook geen verbazing wekken dat hij tijdens onze meel correspondentie zomaar terecht kwam bij de firma ILP. Ook deze kwamen op de werkbank schreef Jacky. Ik heb nog altijd de 120 Watt module in gebruik!.

De door deze ILP modules geleverde geluidskwaliteit wordt vandaag de dag voor het niveau voor toen weliswaar 'goed' genoemd maar echt veel toegepast lijken deze, overigens nog steeds verkrijgbare modules, behoudens vervanging van defecte broeders niet meer te worden. Want defect raken doen die ILP eindversterkers nog wel eens. Ze blijken behoorlijk gevoelig voor een te hoog of doorschietende voedingsspanning te zijn. Hoe dan ook, de ILP modules vielen af. Zeker nadat Jacky de kriebels kreeg omdat hij in de sectie van maatje Ludo Withofs (ECC802) uit België op mijn webstek van alles over Polykit van MBLE vond.

Even voor de nu glazig kijkende kijkbuislezertjes: MBLE staat voor Micro-Boutique Liégeoise Electronique. En dit bedrijf is in 1972 door drie Belgische ingenieurs, Michel Detry, Jacques Lefèbvre en Jean-Marie Legrand opgericht met het idee om elektronica voor hobbyisten en amateurs toegankelijker te maken. Ouwe audio zelfbouwknarren kennen MBLE en Polykit ongetwijfeld van de bouwpakketten die in een aantal opzichten leken op die van de Nederlandse Philips kit-packs. Met wie MBLE destijds samenwerkte. MBLE stopte uiteindelijk, net zoals Philips, eind jaren '80 met het produceren van zelfbouw pakketten en ging zich meer richten op de ontwikkeling van industriële elektronica.

Op zich kunnen dergelijke oude ontwerpen natuurlijk best wel in een nieuw jasje worden gestoken. Een kwestie van oude schema's omkatten en van een aantal componenten moderne equivalenten scoren. Toch ben je er dan nog niet. De MBLE mixer configuraties waren, net zoals die van Philips destijds, duidelijk bedoeld voor huisgebruik. Vanwege de modulaire opzet behoorlijk flexibel zonder echt complex te zijn. En dat merkte je bijvoorbeeld aan de monitor inrichting. Duidelijk een optie waarover niet echt goed was nagedacht. Immers, afluisteren van voortrappen vond plaats met een keuzeschakelaar waarvan de input 'ergens' bij desbetreffende eenheid en vóór de volumeregelaar moest worden afgenomen. Met als gevolg dat zelfbouwers op het optwerp moesten gaan inbreken. Veel gepruts want niks geen soldeerpunten op de printen... Het ontwerp was duidelijk opgezet vanuit een bepaalde gedachtegang. Eentje waarin verzamel en sombussen ontbraken.

Wilde Jacky deze oude ontwerpen succesvol voor zijn mixer in een nieuw kleedje steken dan betekende dit de configuratie op hedendaags peil van een orkestmixer brengen.

Aldus geschiedde...

De microfoonmodule van het door Jacky op papier getekende ontwerp bestaat uit een aantal trappen. Sommige zijn nieuwe ontwerpen en weer andere zijn 'omgekatte' Philips en Polykit ontwerpen van vroeghur. Vintage zoals dit vandaag de dag zo mooi heet.

Foto van het circuit diagram op papier

Van links naar rechts in het schema beginnen we met het symmetrische ingangskanaal dat gebruik maakt van de NE5532. Gevolgd door een BEO130 microfoon voorversterker van Polykit waarvan alleen de tweede trap (E1), dus na de volumeregeling, wordt gebruikt. E2 bestaat uit een 'omgekatte' Philips NL3713 dreun/ruis filter waarvan de 'flat' of de kantelpunten 80Hz, 160Hz of 320Hz gekozen kunnen worden. Als toonregeling is de Philips NL3711 mengpaneeleenheid gebruikt. En omdat deze oude Philips mengpaneel mengeenheid een 250mV signaalniveau aanhoudt en dus maar een paar maal tot lineniveau (van 775mV) hoeft te versterken kan desgewenst ook een signaal via de 'insert' uit en ingang worden aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld een echoapparaat, een limiter/compressor of anderzins apparaat zijn. Een Velleman LED VU-meter ontwerp (E4) maakt naukeurige regeling van het signaal mogelijk. De mute en een PFL (Pre Fade Listener) schakelaars maken deze trap af.

Het signaal kan vervolgens via verschillende NL6915 impedantie aanpassers (E6) of mengeenheden NL7309 mengeenheden (E5) op 4 'send' kanalen of 8 uitgangskanalen worden gezet. Van de 'send' kanalen kan het volume individueel worden geregeld, van de output per cluster van 4 kanalen. Ieder uitgangskanaal kan vanwege de toepassing van de Philips NL7309 mengeenheid maar liefst 6 signalen mengen. Een indrukwekkend ontwerp!

Keuzes

Voor wat betreft componenten laat Jacky weten gebruik te hebben gemaakt van 1% metaalfilm weerstanden. Alle elco's in de voedingslijnen zijn ESR typen die met een 0.1uF condensatortje zijn overbrugt. Alle overige condensatoren zijn afhankelijk van de capaciteit MKT of MKS typen.

Foto van verschillende samengebouwde printen

Op dit moment zijn de modulen nog vollop in ontwikkeling. Zo wordt er door Jacky nu aan een eindmixer gewerkt. Maar gebaseerd op wat ik er tot nu toe van gezien heb denk ik dat Jacky in zijn opzet geslaagd is om ouwe Polykit audiomeuk in een modern kleedje te steken! Zelfbouwerts met interesse kunnen dit via de contactpagina op deze wepstek aan mij kenbaar maken. Ik heb met Jacky afgesproken alle meel naar hem door te sturen.

Ik ben benieuwd naar het eindresultaat!

Naar boven