Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

NL 7305
Dubbele microfoonversterkerPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 7305 eenheid.

Deze microfoonvoorversterker heeft twee kanalen die inclusief niveauregeling en volumeregeling geheel van elkaar gescheiden zijn zodat de voorversterker zowel voor stereo als voor mono (twee kanalen) kan worden gebruikt. De ingangen zijn berekend op het gebruik van "laagohmige" microfoons met een impedantie van 200 Ohm. De gevoeligheid is ruim voldoende voor elk type elektro-dynamische microfoon. Het stoorniveau en de vervorming zijn zeer laag zelfs bij sterke oversturing. Met de niveauregelaar kan het signaalniveau zo worden aangepast dat voor iedere microfoon en iedere microfoonopstelling altijd het volle regelgebied van de volumeregelaar kan worden benut.

Foto van de NL 7305 eenheid. Foto van de NL 7305 eenheid. Foto van de NL 7305 eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
gebouwd complete eenheid met originele bouwbeschrijving.
NL 7416
PanoramaregelingPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 7416 eenheid.

Deze eenheid kan worden opgenomen tussen een tweekanaals microfoonversterker NL 7305 en een mengeenheid NL 7309, waardoor het mogelijk is om twee microfoons een willekeurige plaats te geven in het stereobeeld, onafhankelijk van de plaats waar de microfoons zich daadwerkelijk bevinden. Het geluid dat elke microfoon opneemt, kan dus in dat beeld geheel links, geheel rechts of in iedere stand daartussen worden weergegeven. De regeling vindt plaats met twee schuifregelaars terwijl een schakelaar aanwezig is, waarme de panoramaregeling kan worden geschakeld.

Foto van de NL 7416 eenheid. Foto van de NL 7416 eenheid. Foto van de NL 7416 eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving
ongebouwd complete Zwitserse eenheid in originele en gesloten doos
gebouwd complete eenheid
NL 7306
Dubbele toonopnemer voorversterkerPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 7306 eenheid.

Deze eenheid heeft 2 kanalen die, inclusief niveauregeling en volumeregeling geheel van elkaar zijn gescheiden zodat deze voorversterker zowel voor stereo als voor mono kan worden gebruikt. De ingangen zijn berekend op het gebruik van moderne HiFi toonopnemers zowel magneto-dynamische, elektro-dynamische als HiFi-keramische typen. De opnamekarakteristiek wordt gecorrigeerd volgens RIAA. Het stoorniveau en de vervorming zijn bijzonder laag ook bij sterke oversturing (tot ca. 20 maal). Met de niveauregelaar kan het signaalniveau zo worden aangepast dat voor ieder PU-element altijd het volle regelgebied van de volumeregelaar kan worden benut. De uitgang is geschikt voor de eenheden NL 7311, NL 7309, NL 7412 of andere eenheden met een uitgangsimpedantie van minstens 100.000 Ohm.
De eenheid is electronisch gelijk aan de NL 7606.

Opvallend bij de beschrijving van deze eenheid is dat Philips op de doos de afbeelding van een dubbele eenheid plaatst maar deze wel als 'stereo' beschrijft.

Foto van de NL 7306 eenheid. Foto van de NL 7306 eenheid. Foto van de NL 7306 eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
gebouwd complete eenheid in originele doos met originele bouwbeschrijving.
NL 7606
Stereo toonopnemer voorversterkerPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 7606 eenheid.

Deze eenheid heeft twee kanalen die geheel van elkaar gescheiden zijn, maar waarin het volume en het niveau voor beide kanalen tegelijk kan worden geregeld met stereopotentiometers. Geschikt voor HiFi-toonopnemers. Correctie volgens RIAA.

De eenheid is electronisch gelijk aan de NL 7306.

Foto van de NL 7606 eenheid. Foto van de NL 7606 eenheid. Foto van de NL 7606 eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving
gebouwd complete eenheid
NL 7307
Dubbele voorversterker voor recorder of tunerPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 7307 eenheid.

Deze voorversterker heeft 2 kanalen die, inclusief niveauregeling en volumeregeling geheel van elkaar zijn gescheiden zodat deze voorversterker zowel voor stereo als voor mono kan worden gebruikt. De Ingangsimpedantie is hoog waardoor tuners, recorders en cd spelers kunnen worden aangesloten. De gevoeligheid is ruim voldoende voor deze categorie signaal bronnen, terwijl het stoorniveau en de vervorming bijzonder laag zijn ook bij sterke oversturing. Met de niveauregelaar kan het signaalniveau zo worden aangepast dat voor ieder signaal bron altijd het volle regelgebied van de volumeregelaar kan worden benut. De uitgang is geschikt voor de eenheden NL 7311, NL 7309, NL 7412 of andere eenheden met een uitgangsimpedantie van minstens 100.000 Ohm. De eenheid is electronisch gelijk aan de NL 7607

Foto van de NL 7307 eenheid. Foto van de NL 7307 eenheid. Foto van de NL 7307 eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
gebouwd complete eenheid in originele doos met originele bouwbeschrijving.
NL 7307(PCN)
Dubbele voorversterker voor recorder of tunerPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 7307 PCN eenheid.

Deze voorversterker heeft 2 kanalen die, inclusief niveauregeling en volumeregeling geheel van elkaar zijn gescheiden zodat deze voorversterker zowel voor stereo als voor mono kan worden gebruikt. De Ingangsimpedantie is hoog waardoor tuners, recorders en cd spelers kunnen worden aangesloten. De gevoeligheid is ruim voldoende voor deze categorie signaal bronnen, terwijl het stoorniveau en de vervorming bijzonder laag zijn ook bij sterke oversturing. Met de niveauregelaar kan het signaalniveau zo worden aangepast dat voor ieder signaal bron altijd het volle regelgebied van de volumeregelaar kan worden benut. De uitgang is geschikt voor de eenheden NL 7311, NL 7309, NL 7412 of andere eenheden met een uitgangsimpedantie van minstens 100.000 Ohm. De eenheid is electronisch gelijk aan de NL 7607

De PCN uitvoering onderscheidt zich van de standaard uitvoering door een scheidingscondensator in de interne terugkoppeling.

Foto van de NL 7307 PCN eenheid. Foto van de NL 7307 PCN eenheid. Foto van de NL 7307 PCN eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
gebouwd complete eenheid in originele doos met originele bouwbeschrijving.
NL 7607
Stereo voorversterker voor recorder of tunerPDF Downloaden? Hier!
Foto van de NL 7607 eenheid.

Deze eenheid heeft twee kanalen die geheel van elkaar gescheiden zijn, maar waarin het volume en het niveau voor beide kanalen tegelijk kan worden geregeld met stereopotentiometers. Deze eenheid is electronisch gelijk aan de NL 7307.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
gebouwd complete eenheid + originele bouwbeschrijving
NL 7611A
Dubbele toonregeleenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 7611A eenheid.

Het type NL 7611 A is elektrisch geheel gelijk aan het type NL7611, maar de knoppen zijn bij NL 7611 A precies zo geplaatst als bij het ruis- en dreunfilter NL 3713 wat ook beter past bij de toonregeleenheid met presence- en absence regeling NL 3711.
De eenheid is electronisch hetzelfde als NL 7311 en de NL 7611

Foto van de NL 7611 A eenheid. Foto van de NL 7611 A eenheid. Foto van de NL 7611 A eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving
NL 7311
Stereo ToonregeleenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 7311 eenheid.

Deze toonregeleenheid is uitgerust met afzonderlijke schuifregelaars voor hoge en lage tonen waarmee nagenoeg symetrisch en binnen wijde grenzen de frequentiekarakteristiek, van beide kanalen tegelijk, kan worden ingesteld. De versterking van het midden (1000 Hz) is in alle gevallen 1X maar voor de lagere en hogere frequenties is dit alleen het geval indien beide potentiometers in de middenstand staan. In de uiterste standen kan de ophaling of verzwakking to 14 a 18 dB worden verkregen. De verzwakking of versterking ten opzichte van 1000 Hz verloopt geleidelijk terwijl uiteraard ook allerlei tussenstanden combinaties mogelijk zijn. De vervorming is ook bij maximale ophaling zeer gering en het stoorniveau is laag. De uitgang is geschikt voor de eenheden NL 7309, NL 7412 of andere eenheden met een ingangsimpedantie van minstens 50.000 Ohm.
De eenheid is electronisch hetzelfde als NL 7611 en de NL 7611 A

Foto van de NL 7311 eenheid. Foto van de NL 7311 eenheid. Foto van de NL 7311 eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
gebouwd complete eenheid met originele bouwbeschrijving.
NL 3711
Dubbele toonregeling inclusief presence/absence regelingPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 3711 eenheid.

Deze toonregeling heeft twee kanalen die inclusief de potentiometers van de hoge, lage en middentonen (presence/absence) geheel van elkaar gescheiden zijn. Dit maakt het mogelijk om de eenheid te gebruiken voor mono (twee kanalen) of stereo, waarbij in elk kanaal afzonderlijk, zowel hoge, lage en middentonen geregeld kunnen worden. Het centrum van het middentonengebied (2.500 Hz) komt overeen met dat deel van het frequentiegebied waarvoor het menselijk oor het gevoeligst is. Met de middentonenregelaar kan daardoor de aanwezigheid (presence) of de afwezigheid (absence) van b.v. een zangstem in het geluidsbeeld worden bepaald (binnen zekere grenzen uiteraard). De versterking bedraagt 1 X indien alle regelaars in de middenstand staan. In de uiterste standen kan ophaling of verzwakking tot 16 a 19 dB worden verkregen.

Foto van de NL 3711 eenheid. Foto van de NL 3711 eenheid. Foto van de NL 3711 eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
gebouwd complete eenheid in originele doos met originele bouwbeschrijving.
NL 3713
Dubbele Ruis- en DreunfilterPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 3713 eenheid.

Dit ruis- en dreunfilter heeft twee kanalen die, inclusief de schakelaars voor het ruis- resp. dreunfilter geheel van elkaar gescheiden zijn Dit maakt het mogelijk om de eenheid te gebruiken voor mono (twee kanalen) of stereo, waarbij in elk kanaal afzonderlijk, zowel ruis (noise, scratch) als dreun (rumble) op vijf verschillende kantelgrequenties kunnen worden ingesteld. Behalve voor correctie van oude of slechte grammofoonplaten e.d. kan dit filter ook worden gebruikt voor het instellen van microfoon/spraak karakteristieken, eventueel in combinatie met een tweevoudige of drievoudige toonregeling Om inschakelgeluiden te vermijden verdient het aanbeveling de filters in te stellen met de hoofdvolumeregelaar op min. of om alle schakelstanden enkele ogenblikken in te schakelen zodat de betreffende condensatoren gelegenheid hebben om zich op te laden. De versterking bedraagt 1 X in de stand "recht Kantelfrequenties voor hoog (-3dB): 2.550 Hz, 5.100 Hz, 10,2 Hz, 14,4 Hz en 20.5 Hz en voor laag: 20 Hz, 40 Hz, 80 Hz, 160 Hz en 320 Hz.

Foto van de NL 3713 doos. Foto van de inkijk in de NL 3713 doos. Foto van de NL 3713 geopende doos.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving
gebouwd complete eenheid.
NL 7309
Stereo mengeenheid PDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 7309 eenheid.

Deze mengeenheid maakt het mogelijk om 6 stereosignalen of 12 monosignalen te mengen zonder onderlinge beinvloeding. De versterking van deze mengeenheid is 1X zodat het uitgangssignaal ondangs de mengschakeling even groot is als het signaal wat aan de ingang wordt aangeboden. Bij gebruik van meer dan een ingang tegelijk is het uitgangssignaal groter dan een ingangssignaal, maar kleiner dan de rekenkundige som van de gebruikte ingangssignalen. Voor de niveauregeling van de ingangssignalen worden de niveauregelaars op de aangesloten voorversterkers gebruikt; voor de regeling van het uitgangssignaal wordt de hoofdregelaar van de volgversterker gebruikt. De uitgang is geschikt voor de eenheden NL 7305, NL 7306, NL 7307, NL 7311 of andere eenheden met een uitgangsimpedantie van minstens 10.000 Ohm. Deze eenheid wordt ook geleverd met een chassis (NL 7609).

Foto van de NL 7309 eenheid. Foto van de NL 7309 eenheid. Foto van de NL 7309 eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving
ongebouwd complete Zwitserse eenheid in originele en gesloten doos
gebouwd complete eenheid in originele doos
NL 7609
Stereo mengeenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 7609 eenheid.

Deze mengeenheid maakt het mogelijk om 6 stereosignalen of 12 monosignalen te mengen zonder onderlinge beinvloeding. De versterking van deze mengeenheid is 1X zodat het uitgangssignaal ondangs de mengschakeling even groot is als het signaal wat aan de ingang wordt aangeboden. Bij gebruik van meer dan een ingang tegelijk is het uitgangssignaal groter dan een ingangssignaal, maar kleiner dan de rekenkundige som van de gebruikte ingangssignalen. Voor de niveauregeling van de ingangssignalen worden de niveauregelaars op de aangesloten voorversterkers gebruikt; voor de regeling van het uitgangssignaal wordt de hoofdregelaar van de volgversterker gebruikt. De uitgang is geschikt voor de eenheden NL 7305, NL 7306, NL 7307, NL 7311 of andere eenheden met een uitgangsimpedantie van minstens 10.000 Ohm. Deze eenheid wordt ook geleverd zonder chassis (NL 7309).

Foto van de NL 7609 eenheid. Foto van de NL 7609 eenheid. Foto van de NL 7609 eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
gebouwd complete eenheid in originele doos met originele bouwbeschrijving.
ongebouwd complete eenheid in originele doos met originele bouwbeschrijving.
NL 420 K
KastPDF downloaden? Hier!
Afbeelding van de originele NL 420 Kast.

Aantrekkelijke, stevige kast in bouwdoosvorm, pasklaar voor maximaal 12 mengeenheden. Zijpanelen van grijze kunststof; alle andere delen vervaardigd van met zwarte, gegranuleerde kunststof overtrokken staalplaat (skin plate). Eenvoudige snelle montage met behulp van bijgeleverde boutjes, moeren en ringen. Draadgaten voor bevestiging van de eenheden, de achterplaat en de bodemplaat waardoor vlotte montage en mogelijkheid tot snel uitwisselen. De bodemplaat is voorzien van kunstof pootjes; in de achterwand zitten totaal 18 gaten voor DIN aansluitbussen (in- en uitgangen) en een gat voor het netsnoer.
Ik ben ook in het bezit van een imitatieuitvoering van deze kast. Deze is professioneel in 3mm aluminium gezet. De eenheden worden met behulp van strips waarin schroefgaten zijn getapt vast gezet.

Foto van de NL 420 Kast. Foto van de NL 420 Kast. Foto van de NL 420 Kast in originele verpakking.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
compleet ongemonteerd, in gesloten originele doos.
compleet ongemonteerd, zijwanden gaaf, voorzien van bodem en achterwand.
compleet gemonteerd maar niet origineel, nagemaakt van 3mm zwart gespoten plaatstaal. Voorzien van bodem en achterwand.
NL 3717
Limiter eenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 3717 eenheid.

Signaalbronnen kunnen sterk uiteenlopende signaalniveaus hebben. Met de regelaars van de voorversterkers worden deze signalen min of meer op 250mV gebracht. de limiter heeft de eigenschap signalen tot een ingangsniveau van 250mV onbeinvloed door te geven aan de uitgang. Sterke signalen (tot 2,5V) kunnen worden begrenst tot een uitgangsspanning die instelbaar is tussen 200 en 900 mV. Er valt aan de limitereenheid als zij is afgeregeld, verder niets te regelen. Het paneeltje is dan ook bijna "blind" met uitzondering van een schakelaar. Als de schakelaar in de "off" stand wordt gezet gaat het ingangssignaal om de limiter heen. Ingang en uitgang zijn dan rechtstreeks met elkaar verbonden.

Foto van de NL 7317 eenheid. Foto van de NL 7317 eenheid. Foto van de NL 7317 eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving
gebouwd complete eenheid in originele doos met originele bouwbeschrijving
NL 3702
Stereo HiFi-FM-afstemeenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 7302 eenheid.

Deze tuner voldoet aan de hoogste eisen voor HiFi-FM ontvangst. Hij heeft de dubbele breedte van een normale mengversterkereenheid en neemt dus twee plaatsen in beslag. De afstemeenheid is uitgerust met een meter die de sterkte van het ontvangen FM-signaal aan geeft, een schakelaar voor automatische frequentie regeling (AEC) en twee schuif regelaars voor de afstemming. Het regelgebied loopt van 87,5 tot 106 MHz.

Foto van de doos van de NL3702 eenheid. Foto van de NL3702 eenheid. Foto van de inhoud van de NL3702 eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving
gebouwd complete eenheid met originele bouwbeschrijving.
NL 7314
Tweekanaals niveau metereenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 7314 eenheid.

Deze niveaumetereenheid (met 2 VU-meters) maakt het mogelijk om in twee kanalen het uitsturingsniveau van een mengversterker te controleren bij voorkeur voor of achter de volgversterker NL 7412. In het eerste geval kunnen de voorversterkers stuk voor stuk met behulp van de niveauregelaars ingeregeld worden, met de hoofdvolumeregelaar van de volgversterker "dicht", terwijl tijdens gebruik het aan de ingang van de volgversterker aangeboden totale signaal gecontroleerd kan worden. Bij gebruik aan de uitgang van de volgversterker kan de grootte van het signaal, dat aan de eindversterker wordt doorgegeven, worden gecontroleerd. De twee afzondelijke meters hebben een volle uitslag bij bij ca. 250 uA; de aanwijzing is instelbaar. De schaalverlichting wordt verzorgd door een 6 Volts lampje, stroomverbruik 50 mA. Het frema en de indicatieplaat van deze niveaumeter hebben de dubbele breedte van de standaard afmetingen maar passen verder bij de frames en indicatiplaten van de andere eenheden uit deze serie.

Foto van de NL 7314 eenheid. Foto van de NL 7314 eenheid. Foto van de NL 7314 eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
gebouwd complete eenheid.
NL 3719
VoedingseenheidPDF Downloaden? Hier!
Foto van de NL 3719 eenheid.

Op de frontplaat bevinden zich een netschakelaar, een zekeringhouder en een neonlampindicator. De aansluitingen, ook die van het netsnoer, worden op het printplaatje gemaakt via aansluitblokjes met schroefverbindingen zodat ook deze eenheid gemakkelijk uitwisselbaar is. Uitgangsspanning: 24 Volt, stroomafname: max 200 mA. Ten behoeve van het niveaumeter lampje van de eenheid NL 7314, is er ook 6 Volt wisselspanning ca. 50 mA beschikbaar. Zeer effectieve spanningsstabilisatie door speciaal hiervoor ontwikkelde geintrigeerde schakeling. Deze is bestand tegen kortsluiting en tijdelijke overbelasting van de gelijkspanningsuitgang.

Foto van de NL 3719 eenheid. Foto van de NL 3719 eenheid. Foto van de NL 3719 eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebouwd. complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
gebouwd. complete eenheid gebouwd.
NL 3715
VoedingseenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 3715 eenheid.

Op de frontplaat bevinden zich een netschakelaar, een zekeringhouder en een neonlampindicator. De aansluitingen, ook die van het netsnoer, worden op het printplaatje gemaakt via aansluitblokjes met schroefverbindingen zodat ook deze eenheid gemakkelijk uitwisselbaar is. Uitgangsspanning: 24 Volt, stroomafname: max 750mA. Het voornaamste verschil tussen de NL 3719 en de NL 3715 is een grotere transformator en een zwaardere regeltransistor.

Foto van de NL 3715 eenheid. Foto van de NL 3715 eenheid. Foto van de NL 3715 eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
gebouwd complete eenheid in originele doos.
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
NL 7412(PC)
Stereo volgversterkerPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 7412PC eenheid.

Deze volgversterker is het sluitstuk van een mengversterker opgebouwd met onderdelenpakketten. De ingang is geschikt voor de uitgangen van de andere eenheden in de reeks terwijl de uitgang een gestandaardiseerd signaal afgeeft voor een eindversterker. De hoofdvolumeregelaar, de balansregelaar en een stereo-monoschakelaar zijn in deze eenheid ondergebracht. Evenals de andere eenheden uit deze serie zijn de vervorming en het stoorniveau bijzonder laag zelfs bij volle uitsturing. De niveaumeter NL 7314 kan naar keuze iop de ingang als de uitgang worden aangesloten. De uitgang is geschikt voor aansluiting van een lange leiding naar de eindversterker, die een ingangsimpedantie van minstens 600 Ohm moet hebben.

De NL 7412 PCN en de NL 7412 PC verschillen wat betreft uitgangsconfiguratie van elkaar maar zijn voor het overige elektrisch hetzelfde.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
gebouwd complete eenheid
NL 7412(PCN)
Stereo volgversterkerPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 7412 eenheid.

Deze volgversterker is het sluitstuk van een mengversterker opgebouwd met onderdelenpakketten. De ingang is geschikt voor de uitgangen van de andere eenheden in de reeks terwijl de uitgang een gestandaardiseerd signaal afgeeft voor een eindversterker. De hoofdvolumeregelaar, de balansregelaar en een stereo-monoschakelaar zijn in deze eenheid ondergebracht. Evenals de andere eenheden uit deze serie zijn de vervorming en het stoorniveau bijzonder laag zelfs bij volle uitsturing. De niveaumeter NL 7314 kan naar keuze iop de ingang als de uitgang worden aangesloten. De uitgang is geschikt voor aansluiting van een lange leiding naar de eindversterker, die een ingangsimpedantie van minstens 600 Ohm moet hebben.

De NL 7412 PCN en de NL 7412 PC verschillen wat betreft uitgangsconfiguratie van elkaar maar zijn voor het overige elektrsich hetzelfde.

Foto van de NL 7412 eenheid. Foto van de NL 7412 eenheid. Foto van de NL 7412 eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
gebouwde print complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
NL 3703
Stereo MonitorversterkerPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 3703 eenheid.

Deze versterker maakt het mogelijk om diverse ingangs kanalen van een mengversterker uit te luisteren ook al wordt dit signaal op dat moment niet doorgegeven aan de uitgang van een mengversterker. Aan te sluiten op alle voorversterkers binnen deze serie, of desgewenst op de mengeenheid. De uitgang is geschikt voor luidsprekers met een impedantie van minstens 25 Ohm en hoofdtelefoons met een impedantie van 8 tot 600 Ohm.

Foto van de EB 7321 eenheid. Foto van de NL 3703 eenheid. Foto van de NL 3703 eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos met originele bouwbeschrijving.
ongebouwd complete EB7321 van Nobytron GmbH (Hobby Elektronik) in gesloten verpakking met originele bouwbeschrijving.
gebouwd complete eenheid
gebouwd complete EB7321 eenheid van Nobytron GmbH (Hobby Elektronik).
NL 3704
LuidsprekereenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 7304 eenheid.

De luidsprekereenheid NL 3704 bestaat uit een frontplaat van tweemaal de standaardbreedte van een mengeenheid en voorzien van een vierkante opening met sierrooster, een frame, een luidspreker met een impedantie van 25 Ohm en het benodigde montagemateriaal. De luidspreker kan worden aangesloten aan een van de uitgangen van de monitorversterker NL 3703.

Foto van de verpakte EB 7322 eenheid. Foto AD 4472/x25 luidspreker Foto van twee eenheden in origineel doosje.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebouwd 2 complete eenheden in originele doos met originele bouwbeschrijving.
ongebouwd reserve AD 4472/x25 luidsprekers in doosje.
ongebouwd complete EB 7322 van Nobytron GmbH (Hobby Elektronik) in gesloten verpakking met originele bouwbeschrijving.
NL 3706
Stereo selectoreenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 3706 eenheid.

Deze selectoreenheid maakt het mogelijk om naximaal 6 stereosignaalbronnen "af te tasten'. Hierdoor kan met de monitorversterker het signaal voor de volumeregelaars van een aantal voorversterkers worden afgeluisterd, ook als die volumeregelaars op nul staan, dus zonder dat de signalen doordringen tot de mengeenheid en de eindversterker. Desgewenst kan ook op een punt na de mengeenheid worden afgeluisterd, waardoor het gemengde signaal kan worden beoordeeld als de volumeregelaar van de volgversterker naar beneden is geschoven.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
gebouwd complete eenheid met originele bouwbeschrijving.
NL 740 BL
Blind frontpaneelGeen PDF
Foto van de blinde plaat NL 740 BL.

Deze platen zijn bestemd voor het afsluiten van plaatsen in een kast die niet worden gebruikt of waar men zelf iets op kunt monteren zoals schakelaars of hoofdtelefoon aansluitingen. Voorzien van bevestigingsgaten en opening voor opschrift, maar verder zonder perforaties of bedrukking. Boutjes met sierkop zijn bijgevoegd. Met behulp van twee strookjes karton of vier vulringen van 1 mm dik kan worden bereikt dat de platen even hoog liggen als de andere eenheden.

Foto van de NL 740 BL eenheid. Foto van de NL 740 BL eenheid. Foto van de NL 740 BL eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebruikt in originele doos, 10 in papieren wikkel, voorzien van een zakje originele schroeven met sierkoppen en ringetjes.
NL 370 FR
Blind frameGeen PDF
Foto van het NL 370 Frame.

Freems voor het vervaardigen van mengeenheden naar eigen ontwerp. Formaat en vorm geheel als toegepast in de meeste onderdelepakketten voor mengversterkers, maar alleen voorzien van vier bevestigingsgaten. Andere perforaties kunnen naar eigen inzicht en behoeft worden aangebracht. Afmetingen 133 x 63 mm. Bijpassende blinde indicatieplaat: NL 740 BL.

Foto van de NL 730 freem. Foto van de NL 730 freem. Foto van de NL 730 freem.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebruikt set van 10 blinde freems in origineel doosje
NL 3708
Microfoon VoorrangseenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 3708 eenheid.

Deze eenheid is bedoeld voor het inschakelen van een voorrangsmicrofoon terwijl het op dat moment uitgezonden signaal automatisch wordt onderdrukt. Hierdoor is deze eenheid ideaal te gebruiken voor het doen van mededelingen of het inspreken van commentaar. De mate van onderdrukking is regelbaar. Een complete mono-microfoonversterker, die werkzaam is in twee kanalen, is ingebouwd. Voorzien van volumeregelaar, niveauregelaar en omschakelaar voor automatische- of handbediening. De gevoeligheid van de microfoon met een impedantie tussen 50 en 50.000 Ohm mogen worden aangesloten. Zowel het ingangs- als het uitgangsniveau van het te onderdrukken (muziek-) signaal bedraagt 250 mV. De ingangsimpedantie voor het te onderdrukken signaal bedraagd ca 47.000 Ohm.

Foto van de NL 3708 eenheid. Foto van de NL 3708 eenheid. Foto van de NL 3708 eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving.
gebouwd complete eenheid in originele doos.
NL 7419
VoedingseenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 7419 eenheid.

Deze voedingseenheid past ook wat uiterlijk en afmetingen betreft bij de mengeenheden NL 7305, NL 7306 enz. Op de frontplaat bevinden zich de netschakelaar, een zekeringhouder en een netindicator. De aansluitingen, ook die van het netsnoer, worden op het printplaatje gemaakt via aansluitblokjes zodat ook deze eenheid gemakkelijk uitwisselbaar is. Uitgangsspanning 24 V, stroomafname; max. 200mA. Ten behoeve van het meterlampje in de eenheid NL 3714 is ook 6.3 V wisselspanning (ca. 50mA) beschikbaar. Zeer effectieve spanning stabilisatie door speciaal hiervoor ontwikkelde ge ïntegreerde schakeling. Bestand tegen kortsluiting en tijdelijke overbelasting van de gelijkspanningsuitgang. Netspanning 220 V wisselspanning. Afmetingen indicatieplaat 133 x 63 mm. Inbouwdiepte ca. 60 mm.

Foto van de NL 7419 eenheid. Foto van de NL 7419 eenheid. Foto van de NL 7419 eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
ongebouwd complete eenheid in originele doos, onderdelen in zakjes met originele bouwbeschrijving
gebouwd complete eenheid in originele doos, met originele bouwbeschrijving
NL 7611
Dubbele toonregeleenheidPDF downloaden? Hier!
Foto van de NL 7611 eenheid.

Deze toonregeleenheid heeft twee verschillende kanalen die inclusief de potentiometers voor regeling van de hoge en de lage tonen geheel van elkaar gescheiden zijn. Dit maakt het mogelijk om de eenheid te gebruiken voor mono (twee kanalen) of stereo, waarbij, elk kanaal afzonderlijk owel hoge als lage tonen geregeld kunnen worden. De versterking van het midden (1000 Hz) is in alle gevallen 1X maar voor de lagere en hogere frequenties is dit alleen het geval indien beide potentiometers in de middenstand staan. In de uiterste standen kan de ophaling of verzwakking to 14 a 18 dB worden verkregen. De verzwakking of versterking ten opzichte van 1000 Hz verloopt geleidelijk terwijl uiteraard ook allerlei tussenstanden combinaties mogelijk zijn. De vervorming is ook bij maximale ophaling zeer gering en het stoorniveau is laag.
De eenheid is electronisch hetzelfde als NL 7311 en de NL 7611A

Foto van de NL 7611 eenheid. Foto van de NL 7611 eenheid. Foto van de NL 7611 eenheid.

Van deze eenheid heb ik het volgende in mijn collectie:

conditie betreft
gebouwd complete eenheid in originele doos met originele bouwbeschrijving.
Naar boven